Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 813-1

Person: DAVID, Marcus
rabbiner,
Hebr. navn: Mordechai Markel ben David
Begravelsesdato: 1739,27.3
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-13-69-22
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Krydsreferencer:
I33652 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
placering af nr. 813
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


klik fotos for at se fuld kvalitet

picture 00813-1-1-JP-nov2010.JPG
Foto
JP nov. 2010

Den hebraiske gravskrift: Herunder hviler den Mand, der bevarede Trofasthed, var lærd og anset. Alle hans Hænders Gerninger var Sandhed og Retfærd, i Troskab gav han sine Forskrifter. Han granskede i Gudslæren uophørlig. Han blev bortkaldt til Himmelens Sale og trygt vil han bo blandt syngende Engle, under hvis Vingeslag er idel Fryd. Det er den højtbedagede Rabbiner Mordechai Markel, Søn af Rabbineren David. Han bortkaldtes og begravedes Fredag den 17. Adar II (5)499. (27. Marts 1739.)
Hans Sjæl vorde indesluttet i de levendes Kreds!
Mindeskrift 1916

Log in