Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré 2 Række C lige numre med Elias Eduard Bauer

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
VALENTIN Vilhelmine, ugift, 1896,3.5 04343-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-2-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 573.]I37479 
JACOBSEN Serine, f. ABRAHAM, g. Ekiba Juda, 1896,6.5 01876-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-4-Vestre Legat identificeret [id 574.]I13201 
BERG Michael, handelsagent, 1896,11.5 00328-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-6-Vestre identificeret [id 575.]I37454 
EDELSTEIN Moritz Meyer Ruben, væver, 1896,29.5 00844-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-8-Vestre identificeret [id 578.]I33716 
BERENDT Eline, ugift, 1896,4.6 00300-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-10-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 579.]I37452 
PHILIPSON Philip, skrædermester, 1896,5.7 03396-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-12-Vestre identificeret [id 589.]I37475 
ROSENBAUM Emma Frederikke, ugift, 1896,8.10 03545-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-14-Vestre identificeret [id 600.]I408 
HIRSCH Helene, f. MICHELSEN, g. Jacob Samuel, 1896,10.11 01678-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-16-Vestre Legat identificeret [id 604.]I19905 
BAUER Elias Eduard, savskærer, 1896,27.11 00187-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-18-Vestre ikke fundet [id 607.]I37450 
FRANK Ludvig Adolf Jacob, barber, 1896,23.12 00985-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-20-Vestre identificeret [id 611.]I25664 
LUBLIN Sigrid Elisabeth, ugift, 1896,27.12 02622-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-22-Vestre identificeret [id 612.]I37473 
ABRAHAMSEN Bine, ugift, 1897,20.1 00016-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-24-Vestre identificeret [id 616.]I80375 
HECKSCHER Albert Gottlieb, dr. phil.,overretssagfører, 1897,19.1 01396-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-26-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 615. Fælles gravsten med søster?]I14185 
HECKSCHER Rosina Birgitte, ugift, 1924,20.2 01415-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-26a-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2564. Fælles gravsten med bror?]I14184 
ADLER Nathan Meyer, grosserer, 1897,15.4 00075-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-28-Vestre Legat identificeret [id 630.]I37482 
BEHRENS Ivan Frantz, grosserer, 1897,27.5 00224-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-30-Vestre identificeret [id 636.]I14995 
TUTEIN Frederikke, f. LIEBMANN, g. Frederik Adolf, 1897,15.6 04321-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-32-Vestre 0 ingen sten [id 638. Fejl i JD: carré mangler]I37515 
DAVIDSEN Line, f. AUGSBURGER, g. Levy, 1897,16.7 00742-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-34-Vestre 0 ingen sten [id 643.]I37484 
WOLFF August Isaac, bog & papirhandler, 1897,25.7 04520-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-36-Vestre Legat identificeret [id 647.]I15108 
LARSEN Jenny Sara, f. GOLDSCHMIDT, g. Edvard, 1897,13.8 02226-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-38-Vestre Urne identificeret [id 651.]I27590 
ISRAEL Caroline, ugift, 1897,15.9 01766-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-40-Vestre identificeret [id 657.]I37495 
JøRGENSEN Adelaide, f. COHEN, g. Peter, 1897,17.10 01957-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-42-Vestre 0 ingen sten [id 663.]I31856 
FLøCKE Rosa, f. SOLDIN, g. Rasmus, enke, 1897,31.12 00980-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-44-Vestre identificeret [id 677. Mands fornavn mangler i JD.]I37485 
WULFF Frederikke, ugift, 1898,24.1 04562-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-46-Vestre Legat identificeret [id 682.]I37565 
MøRCK Esther, f. LEVIN, enke, 1898,30.1 03085-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-48-Vestre identificeret [id 683.]I37553 
POLACK Frederikke, f. FALK, g. Jacob, 1898,15.2 03425-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-50-Vestre identificeret [id 687.]I18480 
SALOMON Michael, kontorist, 1898,10.3 03723-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-52-Vestre Legat identificeret [id 691.]I10116 
COHEN Ludvig, handskemager, 1898,10.4 00583-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-54-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 693.]I37523 
PHILIPSEN Henriette, f. SALOMON, g. Moses, 1898,1.6 03359-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-56-Vestre identificeret [id 700.]I37558 
BLOCH Mariane, ugift, 1898,10.6 00387-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-58-Vestre Legat identificeret [id 704.]I37520 
PERETZ Bernhardt, tobaksspinder, 1898,10.7 03322-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-60-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 710.]I37557 
WULFF Nathan Carl, grosserer, 1898,27.7 04588-2-1-MT-XXX2001.JPG2-C-62-Vestre identificeret [id 712.]I10597 
LEVISON Otto, grosserer, 1898,31.7 2-C-64-Vestre ikke fundet [id 713.]I37542 

Log in