Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré 4 Række A lige numre med Line Berenth

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
ROTHENBORG Ferdinand, partikulier, 1899,28.3 4-A-2-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 757.]I37597 
ROTHENBORG Wilhelmine, f. MONIES, g. Ferdinand, 1938,4.7 4-A-4-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 3561.]I37598 
MEYER Mathias, sproglærer, 1899,18.6 4-A-6-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 773.]I37584 
MEYER Frederikke Peroline, ugift, 1949,31.8 4-A-6a-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 4267.]I37587 
MEYER Hanne Betty, f. NIELSEN, g. Mathias, 1929,30.6 4-A-8-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2917.]
HEINE Leopold, grosserer, 1899,3.8 4-A-10-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 778.]I7680 
HEINE Frederikke, f. DEHN, g. Leopold, 1923,11.5 4-A-12-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2515.]I7681 
MELCHIOR August William Carl, grosserer, 1899,4.9 4-A-14-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 785.]I13659 
MELCHIOR Sophie Susanne, ugift, 1900,22.11 4-A-16-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 849.]
BERENTH Line, f. LEVIN, g. Moses, 1900,1.2 4-A-18-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 806.]
COHN Isidora, f. BERNTH, g. Salomon, 1935,3.5 4-A-20-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 3320.]I39089 
COHN Salomon Isak, slagtermester, 1919,2.9 4-A-22-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2205.]I39090 
ROTHSCHILD Wulff Joseph, detailhandler, 1900,13.2 4-A-24-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 810.]I2204 
ROTHSCHILD Sophie, f. HARTVIG, g. Wulff Joseph, 1910,30.10 4-A-26-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1473.]I2201 
TRIER Emil Sohus, annonceagent, cand.phil., 1900,2.3 4-A-28-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 812.]I1418 
TRIER Johanne Rosalie, f. KALCKAR, g. Emil Sophus, 1952,23.9 4-A-30-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 4441.]I1397 
ABRAHAMSEN Henriette, f. HEIMANN, g. Martin, 1900,13.3 4-A-32-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 816.]I37604 
ABRAHAMSEN Martin, grosserer, 1923,2.3 4-A-34-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2497.]I37605 
MEYER Sally, grosserer, 1900,10.6 4-A-36-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 825.]I13541 
MEYER Betzy Dorothea Susanne, f. FRIEDLæNDER, g. Sally, 1911,5.7 4-A-38-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1517.]
HEYMANN Frederik, brygger, 1900,22.6 4-A-40-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 826.]
HEYMANN Carl Isac, partikulier, 1929,2.7 4-A-42-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2918.]
MICHELSEN Martin, agent, 1900,5.8 4-A-44-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 834.]I1232 
MICHELSEN Ricka Alfrida, ugift, 1949,13.5 4-A-44a-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 4252.]I2870 
MICHELSEN Emma, f. GRüN, g. Martin, 1927,11.3 4-A-46-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2758.]
LEVIN Louis Nathan, fabrikant, 1900,13.9 4-A-48-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 837.]I37623 
LEVIN Laura, ugift, musiklærerinde, 1901,6.5 4-A-50-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 884.]I37624 
HEYMANN Frida, f. NATHAN, g. Otto Philip, 1900,23.9 4-A-52-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 839.]I430 
HEYMANN Otto Philip, grosserer, 1919,23.11 4-A-54-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 2226.]
HERTZ Philip Vilhelm Napoleon, kancelliråd, 1900,30.10 4-A-56-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 846.]I15099 
HERTZ Maria Julie, f. RéE, g. Philip Vilhelm Napoleon, 1902,30.7 4-A-58-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 949.]
LEVIN Sigfred Joseph Fredericia, grosserer, 1900,2.11 4-A-60-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 847.]I4548 
LEVIN Bonna Isidora, f. PHILIPSON, g. Sigfred Joseph, 1927,7.12 4-A-62-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2801.]I6004 

Log in