Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré 4 Række B lige numre med Holger Fredericia

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
GRAFF Isidor, husejer, 1901,6.1 4-B-2-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 857.]I612 
GRAFF Sara, f. SALOMON, g. lsidor, 1901,21.1 4-B-4-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 862.]I608 
SALOMON Julius Israel, broderihandler, 1901,25.1 4-B-6-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 863.]I606 
SALOMON Sally Isac, broderihandler, agent, 1905,8.12 4-B-8-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1150.]I607 
SALOMON Henriette, ugift, 1935,6.11 4-B-10-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 3360.]I610 
SALOMON Methilde, ugift, 1912,10.11 4-B-12-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1612.]I611 
SALOMON Wilhelmine, ugift, 1918,22.3 4-B-14-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2049.]I603 
RUBEN Henriette, f. LEVIN, g. Meinert Moritz, 1901,29.3 4-B-16-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 874.]I11925 
RUBEN Meinert Moritz, kollektør, 1905,29.9 4-B-18-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1134.]I11897 
MEYER Zeraphine Martha, ugift, 1901,1.5 4-B-20-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 883.]I16997 
MEYER Mimi, ugift, 1915,12.8 4-B-22-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1836.]I17000 
TEXIERE Leopold Jacob, optikus, 1901,19.6 4-B-24-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 892.]I20084 
TEXIERE Jacob Seligman, skuespiller, 1948,6.5 4-B-24a-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 4180.]I20086 
TEXIERE Fanny, f. TRIER, g. Leopold Jacob, 1945,27.11 4-B-26-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 4016.]I20083 
HEYMANN Jacob, partikulier, 1901,5.12 4-B-28-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 908.]I6045 
HEYMANN Hedevig, ugift, 1912,12.1 4-B-30-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1545.]I6041 
LASSEN Doris, f. HEIMANN, g. Morten, 1901,12.12 4-B-32-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 911.]I37658 
HEIMANN Clara, ugift, 1926,11.2 4-B-34-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2685.]I37660 
HURWITZ Stephan, handskemager, 1902,10.6 4-B-36-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 942.]I22544 
HURWITZ Louise, f. NAGLER, g. Stephan, 1951,20.3 4-B-38-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 4347.]I22484 
NATHANSEN Moritz, cand.polit., redaktør, 1902,16.6 4-B-40-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 943.]I3485 
NATHANSEN Augusta, f. SALOMONSEN, g. Moritz, 1916,1.11 4-B-42-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1935.]
BENDIX Brendla, ugift, 1902,8.8 4-B-44-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 950.]I37675 
BENDIX Bella, ugift, 1905,25.7 4-B-46-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1129.]
MEYER Moritz(III), skomager, 1902,12.10 4-B-48-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 958.]I37694 
MEYER Betty, f. COHN, g. Moritz(III), 1903,22.2 4-B-50-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 983.]I37695 
MEYER Johanne, ugift, damefrisørinde, 1944,5.9 4-B-50a-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 3932.]I37699 
MEYER Jenny, ugift, 1936,24.12 4-B-52-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 3441.]I37700 
SIMONSEN Hanne, f. COHN, g. Simon, 1906,4.3 4-B-54-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1163.]I37697 
kaldt Hanne MOSES
SALOMONSEN Abraham Ludvig, overretsprokurator, 1903,24.4 4-B-56-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 988.]I1358 
SALOMONSEN Thora, f. MONIES, g. Abraham Ludvig, 1914,7.8 4-B-58-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1757.]I1359 
SALOMONSEN Alexandra Leonora, ugift, 1916,27.3 4-B-60-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1895.]I4139 
FREDERICIA Holger, grosserer, 1902,30.5 4-B-62-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 938.]
FRIDERICIA Augista, f. MELCHIOR, g. Holger, 1918,8.11 4-B-64-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2106.]

Log in