Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886

Personer med det borgerlige efternavn/fødenavn/kaldenavn Essen

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
von ESSEN nyfødt pige. D. af Isidor v. E., 1885,8.3 A-6-1-Hrs 0 ingen sten I36510 
von ESSEN nyfødt dreng. S. af Philip Ferdinand, 1872,14.12 A-7-14-Hrs 0 ingen sten I36509 
von ESSEN Abraham Hartvig, købmand i Horsens, f. 12.6.1773, 1843,24.10 00111-8-1-TB-jul2010.JPGB-18-2-Frdr identificeret I17794 
von ESSEN Betty, f. RéE, g. Abraham, f. 23.1 2.1781, 1814,13.10 00112-8-1-TB-jul2010.JPGB-8-5-Frdr identificeret I17696 
von ESSEN Birgitte, f. SIMON, g. Hartvig Abraham, f. 21.4.1814 Randers død der, 1892,21.1 00025-7-1-TB-apr2011.JPGA-2-9-Hrs identificeret I2429 
von ESSEN Edel, f. COHEN (COHN), g. Philip Ferdinand, f. 11.9.1846. Død i Kbh, 1927,28.4 00026-7-1-TB-apr2011.JPGA-5-8-Hrs identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I3127 
von ESSEN Esther, fhv. husassistent hos Isak Adler, 1812,26.5 C-12-29-Mlgd ikke fundet I33757 
von ESSEN Gerda Emilie, ugift, D. af Hartvig Abraham v. E., f. 7.1.1845 Skanderborg, 1923,3.6 00027-7-1-TB-apr2011.JPGA-6-9-Hrs identificeret [Fælles sten med søsteren]I17801 
von ESSEN Gunhilda, f. SIMON, g. Harald Isidor, f. 9.6.1859, d. i Skive, 1913,14.8 00049-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-46-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I2416 
von ESSEN Harald Isidor, murermester i Skive, f. 1.4.1855 i Horsens, 1929,1.10 00050-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-47-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I2427 
von ESSEN Harry Abraham, landvæsenselev, f. 10.6.1808, død Grundet v. Vejle, 1842,11.6 00113-8-1-TB-jul2010.JPGB-17-4-Frdr identificeret I17796 
von ESSEN Hartvig Abraham, købmand, f. 19.12.1803, 1869,19.10 00028-7-1-TB-apr2011.JPGA-2-8-Hrs identificeret I2428 
von ESSEN Ida Frederikke, ugift, D. af Hartvig Abraham, f. 29.12.1838, 1917,16.3 00029-7-1-TB-apr2011.JPGA-6-8-Hrs identificeret [Fælles sten med søsteren]I17800 
von ESSEN Joseph Abraham, handelsbetjent Horsens f. 25.12.1813, 1844,21.7 00114-8-1-TB-jul2010.JPGB-18-4-Frdr identificeret I17797 
von ESSEN Philip Ferdinand, farver i Brædstrup, f. 7.11.1835, 1895,2.9 00030-7-1-TB-apr2011.JPGA-5-7-Hrs identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I3132 
von ESSEN Salomon Nathan, guldtrækker, 1827,19.6 00999-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-1-Mlgd identificeret I33756 
HARTVIG (HARTIG) Gitl, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Salomon, 1791,4.11 02202-1-1-TB-jul2010.JPGX-3-11-10-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Trykfejl i JD Gitl Joseph f. Joseph]I50385 
kaldt Gitl ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Hanne, f. HARTVIG (HARTIG), g. Hartvig Philip, 1841,23.6 01451-1-1-AF-apr2011.JPGG-1-24-Mlgd identificeret I34028 
kaldt Hana ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Hertz Jacob, barn, 1825,3.4 01455-1-1-AF-apr2011.JPGE-8-28-Mlgd identificeret I34030 
kaldt Naftali ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Heyman, 1814,17.3 01457-1-1-TB-apr2011.JPGC-3-18-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34031 
kaldt Chaim ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Jacob, vekselerer, 1857,7.3 01458-1-1-AF-apr2011.JPGB-5-41-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34032 
kaldt Jacob ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Joseph Philip, silke- og klædehandler, 1865,12.3 01464-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-46-Mlgd Legat identificeret I34025 
kaldt Josel ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Löve, ugift, 1835,2.10 01471-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-10-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34036 
kaldt Lejb ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Nathan Jacob, vekselerer, 1864,1.5 01479-1-1-AF-jul2011.jpgA-2-2-Mlgd Legat identificeret I34023 
kaldt Nathan Jacob ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Philip, handlende, 1818,26.1 01481-1-1-AF-apr2011.JPGE-16-18-Mlgd identificeret I34035 
kaldt Feiwelman ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Rose, f. von ESSEN, g. Jacob, 1822,18.9 01484-1-1-AF-apr2011.JPGE-10-6-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD E-10-16]I34039 
HARTVIG (HARTIG) Salomon, handlende, 1795,28.1 01485-1-1-AF-okt2010.JPGX-10-10-7-Mlgd identificeret I34040 
kaldt Salomon ESSEN
HARTVIG (HARTIG) Salomon Jacob, 1829,18.3 01486-1-1-AF-apr2011.JPGE-8-29-Mlgd identificeret I34041 
kaldt Schlomo ESSEN
HARTVIGSON Hanne, ugift, 1852,21.1 F-1-8-Mlgd 0 ingen sten I34049 
kaldt Hana ESSEN
HARTVIGSON Levin Hertz, manufakturhandler, 1846,6.12 01499-1-1-AF-apr2011.JPGG-10-2-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I50388 
kaldt Lehman ESSEN
HARTVIGSON Salomon, møller, 1845,1.2 G-7-21-Mlgd ikke fundet I34054 
kaldt Schlomo ESSEN
HEYMAN (HEYMANN) Israel, købmand, 1822,9.10 01744-1-1-AF-apr2011.JPGE-10-8-Mlgd identificeret I55761 
kaldt Israel ESSEN
HEYMAN (HEYMANN) Philip, guldtrækker, 1826,26.2 01750-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-1-Mlgd identificeret I368 
kaldt Pfeives (Pheiwisch) ESSEN
HEYMAN (HEYMANN) Wulff Philip, grosserer, 1866,20.11 01752-1-1-AF-apr2011.JPGH-5-16-Mlgd Legat identificeret I1015 
kaldt Wolf ESSEN
JACOB Cecilie, f. HARTVIG (HARTIG), g. Simon Junior, 1794,24.12 01969-1-1-TB-jul2010.JPGX-3-6-5-Mlgd identificeret I17088 
kaldt Cecilie ESSEN
JOSEPH Aron Moses, barn, 1753,19.3 02198-1-1-JP-jun2010.JPGX-7-29-16-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34518 
kaldt Aron Moses ESSEN
JOSEPH Hanne, f. PHILIP, g. Nathan, 79 år, 1862,3.8 04630-1-1-AF-may2013.jpgB-12-25-Mlgd 0 identificeret [Mangler i JD]I66663 
kaldt Hanne ESSEN
JOSEPH Hartvig, vekselerer, 1802,14.10 02203-1-1-TB-jun2010.JPGX-1-30-26-Mlgd identificeret I34520 
kaldt Hertz ESSEN
JOSEPH Heyman, guldtrækker, 1788,18.12 02205-1-1-TB-jun2010.JPGX-1-4-4-Mlgd identificeret I372 
kaldt Chajim ESSEN
JOSEPH Lipman, 1798,25.11 02211-1-1-TB-apr2011.JPGX-17-10-1-Mlgd identificeret I34530 
kaldt Eliezer ESSEN
JOSEPH Simon, 1810,18.1 C-6-25-Mlgd 0 ingen sten I34535 
kaldt Chajim ESSEN
KOPPEL Libet, f. HARTVIG (HARTIG), g. Levin, f. 1789 Kbh. død i Århus, 1829,1.7 00122-5-1-TB-sep2010.JPG6-2-Rnd identificeret I20132 
kaldt Libet ESSEN
NATHAN Gittel, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Wulf Levin, 1879,18.1 03345-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-27-Mlgd Legat identificeret I1954 
kaldt Gittel ESSEN
NATHAN Lehman, kontorist, 1831,8.7 H-8-28-Mlgd 0 ingen sten I35303 
kaldt Lehman ESSEN
SIMON Mathe, f. von ESSEN, g. Jacob, 1808,31.7 04030-1-1-TB-jul2010.JPGX-5-9-7-Mlgd identificeret I13495 
VALENTIN Bertha Haryetta, f. von ESSEN, g. Joseph, f. 28.1.1843 Skanderborg, 1914,12.6 00303-5-1-TB-sep2010.JPGA-10-43-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I10776 

Log in