Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886

Rumlig Navigering

Den fotografiske database er organiseret på en måde, så den tillader brugerne at aflægge et slags "virtuel besøg" på kirkegårdene. Man skal da vælge kirkegård, på kirkegården bevæge sig fra carré til carré, og i hver carré gå ned langs rækkerne og se på de enkelte gravsten. Hvert trin er ledsaget af oversigtsfotos (hele carréer og hele gravrækker set fra den ene ende) og slutter ved fotos af de enkelte sten. 2D-modellerne (de elektroniske "landkort") viser konstant "hvor man er".

En "rundgang" på en mellemstor kirkegård som Fredericia giver da et udmærket indblik i udviklingen i stilen på gravstenene: Fra de meget ordrige, rent hebraiske sten over de tosprogede sten (fra o. 1840'erne) til de mindre og mere "moderne" sten, hvor kun de afdødes navne, fødsels- og dødsår nævnes.

A-7-8-1
Fig. 1: A-7-8-1 i Fredericia fra 1727. Gravsten for David Moses Levy. Hebraisk og "ordrig" inskription.

B-19-10
Fig. 2: B-19-10 i Fredericia fra 1850. Gravsten for Carl Abraham Wullf. Hebraisk og dansk inskription.

C-5-3
Fig. 3: C-5-3 i Fredericia fra 1884. Gravsten for Carl Warburg. Dansk "ordknap" inskription.

Log in