Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré 1 Række A ulige numre med Cathinka le Maire

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
MEYER Rose, ugift, 1893,2.5 1-A-1-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 417.]I37385 
ELIESEN Goline, ugift, 1893,14.5 1-A-3-Vestre identificeret [id 418.]I17643 
HENRIQUES Samuel, tapetfabrikant, 1893,6.6 1-A-5-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 422.]I7704 
HIRSCH Kaja, ugift, 1893,12.7 1-A-7-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 426.]I37375 
MELCHIOR Emilie, ugift, 1893,13.8 1-A-9-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 430.]I8084 
LEVIN Martin Julius, grosserer, 1893,4.9 1-A-11-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 433.]I14848 
KREBS Eva, f. HIRSCH, frue, 1893,12.10 1-A-13-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 437.]I37379 
MOSER Rosalia, f. LITTMANN, g. købmand Louis M. i Breslau, 1893,12.11 1-A-15-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 439.]I37386 
LEVIN Sophie, ugift, 1893,15.11 1-A-17-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 440.]I37382 
ABRAHAMSEN Max Carl, kontorist, 1894,7.1 1-A-19-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 446.]I1341 
NEUMANN Henriette, f. HENIUS, g. Zidnitz, 1894,24.1 1-A-21-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 455.]I37417 
SANDSTRøM Olivia, f. LEVISON, g. Gustav, 1894,20.4 1-A-23-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 464.]I16874 
COHEN Alexander, slagter, 1894,13.5 1-A-25-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 468.]I12341 
le MAIRE Cathinka, f. BEERMANN, g. Jacob August, 1894,13.9 1-A-27-Vestre 0 ingen sten [id 482.]I40123 
BRANDES Ludvig Israel, etatsråd, dr. med., 1894,23.9 1-A-29-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 483.]I52969 
JACOBSEN Sophie, ugift, 1895,1.2 1-A-31-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 498.]I13205 
ABRAHAMSEN Abraham, fuldmægtig, 1895,5.2 1-A-33-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 502.]I37420 
GROTHEN Frida, barn, 1895,13.3 1-A-35-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 508.]I37431 
KAYSER Rosa, ugift, 1895,29.3 1-A-37-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 510.]I37433 
MEYER Max Marcus, kontorist, 1895,14.6 1-A-39-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 521.]I37440 
LEVIN Joseph Sophus, bogtrykker, 1895,21.6 1-A-41-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 522.]I14846 
PHILIPSEN Ludvig, boghandler, 1895,28.8 1-A-43-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 530.]I5957 
VOLLMANN Salomon, galanterihandler, 1895,18.10 1-A-45-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 534.]I37447 
SAMSON Rebecca Cecilie, ugift, cigarhandler, 1895,8.12 1-A-47-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 543.]I14326 
BERENDT Moritz, typograf, 1896,13.1 1-A-49-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 550.]I37453 
HIRSCH Harry Heymann, handelskommis, 1896,18.1 1-A-51-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 551.]I17870 
HIRSCH Sara Johanne, f. RéE, g. Sigfried Heiman, 1924,9.10 1-A-53-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2604.]I5183 
HIRSCH Sigfried Heiman, grosserer, 1924,15.9 1-A-55-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2602.]I5182 
BING Herman Meyer, folketingsmand, bladudgiver, 1896,31.1 1-A-57-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 557.]I5000 
CLAUSEN Hedvig, f. ISRAEL, frue, 1896,23.3 1-A-59-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 564.]I37461 
BERENDSEN Meyer Isak, inkassator, 1896,10.4 1-A-61-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 569.]I14360 
WOLFF Frederik Harald Sophus, cand.phil, 1896,23.4 1-A-63-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 572.]I15111 

Log in