Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré 2 Række A ulige numre med Moritz Goldstein

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
BENDIX Siegfred, papirhandler, 1901,7.5 00258-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-1-Vestre identificeret [id 885.]I31990 
MEYER Gerda, barn, 1901,26.5 02869-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-3-Vestre identificeret [id 889.]I833 
WALLICH Ludvig, handelsagent, 1901,19.9 04391-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-5-Vestre identificeret [id 900.]I37672 
GABRIEL Hanne, ugift, 1901,18.11 01060-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-7-Vestre identificeret [id 906.]I37643 
SøDERLUND Frederikke, f. NAYBORG, g. Niels, 1901,6.12 2-A-9-Vestre ikke fundet [id 909.]I37670 
SCHLIPPER Esther, f. MICHAELSEN, g. Hans Kristian, 1902,28.1 03919-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-11-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 919.]I37711 
FRIEDENBORG Betzy, ugift, 1902,10.3 00993-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-13-Vestre Legat identificeret [id 926.]I17101 
KLEIN Sofie, f. SIMONSEN, g. Peter, 1902,6.4 02079-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-15-Vestre identificeret [id 932.]I37687 
COHN Vilhelm, marskandiser, 1902,28.5 00696-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-17-Vestre identificeret [id 937.]I37682 
CHRISTENSEN Doris, f. NATHAN, g. Lauritz, 1902,6.7 00527-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-19-Vestre identificeret [id 948.]I37679 
HARTVIG Henriette, f. SAMUEL, g. Isak, 1902,4.11 01348-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-21-Vestre Legat identificeret [id 960.]I37685 
LEVY Julius Adolph, broderihandler, 1902,9.11 02489-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-23-Vestre identificeret [id 962.]I17336 
LEVYSOHN Axel Cosman, grosserer, 1902,28.11 02514-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-25-Vestre identificeret [id 969.]I852 
MEYER Oscar, urtekræmmer, 1903,4.1 02948-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-27-Vestre Legat identificeret [id 976.]I37745 
BALLIN Lea Ludovica, ugift, 1903,4.2 2-A-29-Vestre ikke fundet [id 979.]I37716 
MANEWITZ Leon, urmager, 1903,9.2 02656-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-31-Vestre identificeret [id 981.]I37741 
JACOBSEN Martha, ugift, 1903,25.3 01860-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-33-Vestre Urne identificeret [id 986.]I11539 
BERLIN Fanny, f. LEVY, g. Josef, 1903,23.6 00335-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-35-Vestre Legat identificeret [id 998.]I32422 
PHILIPSEN Henriette, f. HARTVIG, g. Sally, 1903,16.7 03360-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-37-Vestre identificeret [id 1001.]I418 
ABRAHAMSEN Betty, ugift, 1903,17.7 00015-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-39-Vestre identificeret [id 1002.]I81659 
ABRAHAMSEN Jacob Ludvig, typograf, 1907,24.10 2-A-41-Vestre ikke fundet [id 1258.]I38436 
BENDIXSEN Serine, ugift, 1903,31.7 00263-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-43-Vestre identificeret [id 1006. Fejl i JD: 1-A-43]I37717 
URWITZ Dorthea, f. DUBRINSKY, g. Aron, 1906,21.1 04337-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-45-Vestre identificeret [id 1156.]I76930 
LINDENBAUM Louis Adolf, grosserer, 1931,27.5 02569-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-47-Vestre identificeret [id 3045.]I40047 
GOLDSTEIN Emanuel Jacob, forfatter, 1921,27.1 01198-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-49-Vestre Urne Legat identificeret [id 2317. Fælles familiegravsten.]I37648 
GOLDSTEIN Edvard Jacob, bundtmager, 1904,22.11 01196-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-51-Vestre Legat identificeret [id 1084. Fælles familiegravsten.]I37646 
GOLDSTEIN Moritz, fabrikant, 1934,23.12 01203-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-53-Vestre Urne Legat identificeret [id 3288. Fælles familiegravsten.]I37649 
GLANNER Martin Edvard, forfatter, 1949,28.12 01110-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-55-Vestre Urne Legat identificeret [id 4281. Fælles familiegravsten m. Goldstein.]I37651 
GOLDSTEIN Rosa, f. LUBLIN, g. Jacob Ephraim, 1901,21.10 01204-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-57-Vestre Legat identificeret [id 903. Fælles familiegravsten.]I37645 
GOLDSTEIN Jacob Aphraim, bundtmager, 1911,5.1 01202-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-59-Vestre Legat identificeret [id 1476. Fælles familiegravsten.]I37644 
GOLDSTEIN Isidor Jacob, grosserer, 1914,5.4 01201-2-1-MT-XXX2001.JPG2-A-61-Vestre Legat identificeret [id 1726. Fælles familiegravsten.]I37647 

Log in