Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré 2 Række D ulige numre med Clara Josephson

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
MELCHIOR Poul Charles Bernhard, grosserer, 1896,3.9 02757-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-1-Vestre identificeret [id 597. Fælles familiegravsten.]I8082 
MELCHIOR Johanne, f. MELCHIOR, g. Israel Bernhard, 1911,28.12 02741-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-3-Vestre identificeret [id 1541. Fælles familiegravsten.]I8076 
NATHAN Benny David, silke‫־‬ og klædehandler, 1897,17.3 03104-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-5-Vestre identificeret [id 626. Fælles gravsten med ægtefælle.]I5246 
NATHAN Serine Augusta, f. MEYER, g. Benny David, 1908,15.5 03155-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-7-Vestre identificeret [id 1298. Fælles gravsten med ægtefælle.]I5226 
LEVY Adolph Julius, korpslæge, 1897,19.4 02460-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-9-Vestre Legat identificeret [id 631. Fælles gravsten med ægtefælle.]I6139 
LEVY Petra Jeanette, f. WULFF, g. Adolph Julius, 1928,1.4 02498-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-11-Vestre Urne Legat identificeret [id 2825. Fælles gravsten med ægtefælle.]I6143 
JACOBSEN Arnold, cand.phil., kirkebetjent, 1897,16.7 01832-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-13-Vestre identificeret [id 642. Fælles familiegravsten.]I1786 
JACOBSEN Eva Serine, ugift, direktrice, 1945,26.8 01842-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-13a-Vestre Urne identificeret [id 3980. Fælles familiegravsten.]I1788 
JACOBSEN Ida, f. LIEBMANN, g. Arnold, 1936,24.3 01847-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-15-Vestre identificeret [id 3392. Fælles familiegravsten.]I1766 
JOSEPHSON Cæsar, grosserer, 1897,22.8 01944-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-17-Vestre Legat identificeret [id 655. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37498 
JOSEPHSON Clara, f. GOLDSTEIN, g. Cæsar, 1934,9.10 01943-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-19-Vestre Legat identificeret [id 3264. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37499 
PHILIPSEN Adolph, vekselmægler, 1897,17.10 03342-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-21-Vestre Legat identificeret [id 664.]I37509 
PHILIPSEN Eduard, manufakturhandler, 1901,13.8 03349-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-23-Vestre Legat identificeret [id 891.]I37665 
SIESBY Anna Rosalia, ugift, 1897,31.10 04016-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-25-Vestre Legat identificeret [id 666. Fælles familiegravsten.]I914 
SIESBY Eva, f. JACOBSEN, g. Oscar Gottlieb, 1901,23.6 04018-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-27-Vestre Legat identificeret [id 893. Fælles familiegravsten.]I911 
SIESBY Oscar Gottlieb, rigsdagsstenograf, 1909,15.9 04020-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-29-Vestre Legat identificeret [id 1376. Fælles familiegravsten.]I910 
SIESBY Harriet Liebe, ugift, lærerinde, 1937,28.12 04019-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-31-Vestre Legat identificeret [id 3516. Fælles familiegravsten.]I913 
SIESBY Arnold Aron Herman, overretssagfører, 1935,3.10 04017-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-33-Vestre Legat identificeret [id 3354. Fælles familiegravsten.]I912 
STERN Wilhelm, dr. phil., rabbiner, 1897,21.12 04183-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-35-Vestre identificeret [id 676.]I37513 
STERN Eva, f. MUNELES, g. Wilhelm, 1904,23.11 04179-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-37-Vestre identificeret [id 1085.]I37514 
PIORA Vilhelmine, f. SCHOTTLæNDER, g. lsidor, 1898,8.7 03412-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-39-Vestre identificeret [id 708. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37560 
PIORA Isidor, bundtmager, 1902,7.1 03410-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-41-Vestre identificeret [id 917.]I37561 
COHEN Frederikke, f. RUBEN, g. Elieser, 1898,9.8 00557-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-43-Vestre Legat identificeret [id 715. Fælles gravsten med ægtefælle.]I11984 
COHEN Elieser, schächter, 1898,28.10 00548-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-45-Vestre Legat identificeret [id 728. Fælles gravsten med ægtefælle.]I11983 
DAVIDSEN Isaac, proprietær, 1898,31.8 00738-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-47-Vestre ikke fundet [id 719.]I17850 
DAVIDSEN Philip, proprietær, ca. 1901,28.5 00746-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-49-Vestre 0 identificeret [id 890.]I17848 
DAVIDSEN Secher, musiker, 1899,12.7 00751-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-51-Vestre ikke fundet [id 777.]I17849 
LEWISOHN Philip, grosserer, 1898,28.9 02446-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-53-Vestre Legat identificeret [id 722.]I37544 
LEWISOHN Theodora, f. CLEVE, g. Philip, 1902,8.8 02448-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-55-Vestre Legat identificeret [id 951.]I37690 
HEILBUTH William David, grosserer, 1899,1.1 01434-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-57-Vestre identificeret [id 744. Fejl i JD: Efternavn Hellbuth. Fælles fmiliegravsten.]I9082 
HEILBUTH Emilie, f. MAGNUS, g. William David, 1934,30.11 01427-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-57a-Vestre Urne identificeret [id 3283. Fejl i JD: Efternavn Hellbuth. Fælle familiegravsten.]I9078 
HEILBUTH Clara Josepha, ugift, læge, 1933,8.6 01425-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-59-Vestre Urne identificeret [id 3184. Fælles familiegravsten.]I9271 
CANTOR Abraham Israel, marskandiser, 1899,24.3 00489-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-61-Vestre identificeret [id 756.]I11000 
CANTOR Birgitte, f. MICHAELSEN, g. Abraham, 1913,8.1 00493-2-1-MT-XXX2001.JPG2-D-63-Vestre identificeret [id 1629.]I11001 

Log in