Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré 2 Række F ulige numre med Johanne Hertz

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
CANTOR Moritz, manufakturhandler, 1893,13.2 00504-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-1-Vestre identificeret [id 398. Fælles gravsten med ægtefælle.]I29796 
CANTOR Josephine, f. PHILIPSEN, g. Moritz, 1910,9.12 00502-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-3-Vestre identificeret [id 1469. Fælles gravsten med ægtefælle.]I29797 
FRæNKEL Caroline, ugift, 1893,5.3 01038-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-5-Vestre Legat identificeret [id 402.]I37371 
FRæNKEL Sophie, ugift, 1894,14.1 01036-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-7-Vestre Legat identificeret [id 450.]I24391 
JACOBSEN Regine, ugift, 1893,4.4 01869-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-9-Vestre ikke fundet [id 410.]I17068 
JACOBSEN Martha, ugift, 1897,2.3 01859-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-11-Vestre ikke fundet [id 623.]I17066 
WULFF Jette, f. MEYER, g. Joseph, 1893,16.7 04570-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-13-Vestre identificeret [id 427. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37393 
WULFF Joseph, skrædermester, 1897,28.1 04573-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-15-Vestre identificeret [id 618. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37394 
HERTZ Helene, f. FRIEDMANN, g. Wilhelm, 1894,5.1 01588-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-17-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 445.]I37406 
HERTZ Wilhelm, husmægler, 1902,16.11 01624-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-19-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 964.]I37407 
WULFF Caroline, f. PEINE, g. Joseph, 1894,17.1 04551-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-21-Vestre Legat identificeret [id 453. Fælles gravsten med ægtefælle.]I6145 
WULFF Joseph, læge, 1897,9.8 04574-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-23-Vestre Legat identificeret [id 650. Fælles gravsten med ægtefælle.]I6144 
KALCKAR Fanny, f. NATHAN, g. Benny Nathan, 1894,7.2 01976-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-25-Vestre Legat identificeret [id 458.]I1446 
KALCKAR Benny Nathan, broderihandler, 1897,1.2 01974-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-27-Vestre Legat identificeret [id 620.]I1325 
HANNOVER Sigrid, f. SELIGMANN, g. Martin Adolph, 1894,14.3 01332-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-29-Vestre Legat identificeret [id 461. Fælles gravsten med ægtefælle.]I12641 
HANNOVER Martin Adolph, bogtrykker, cand.polyt., 1931,7.1 01330-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-31-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 3015. Fælles gravsten med ægtefælle.]I12638 
EIBESCHüTZ Henriette, ugift, 1894,8.5 00856-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-33-Vestre Legat identificeret [id 467. Fælles gravsten med bror.]I32428 
EIBESCHüTZ Jacob Joachim, malermester, 1902,29.6 00857-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-35-Vestre Legat identificeret [id 945. Fælles gravsten med søster.]I32430 
COHEN Wulff Philip, handelsagent, 1894,8.6 00608-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-37-Vestre identificeret [id 470. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37399 
COHEN Minna, f. MüLLER, g. Wulff Philip, 1910,18.9 00590-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-39-Vestre identificeret [id 1449. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37400 
NATHANSON Moses, urmager, 1894,27.6 03219-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-41-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 473.]I11168 
NATHANSON Therese, f. NATHAN, g. Moses, 1920,25.11 2-F-43-Vestre Urne ikke fundet [id 2305.]I11169 
HERTZ Harry Magnus, galanterihandler, 1894,8.7 01585-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-45-Vestre identificeret [id 474. Fælles gravsten med ægtefælle.]I10951 
HERTZ Julie, f. HESS, g. Harry Magnus, 1904,10.6 01599-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-47-Vestre identificeret [id 1063. Fælles gravsten med ægtefælle.]I11159 
HANNOVER Adolph, etatsråd, prof.dr.med., 1894,13.7 01325-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-49-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 476.]I12630 
HANNOVER Ida Sara, f. FRIDERICIA, g. Adolph, 1920,23.2 2-F-51-Vestre Urne Legat ikke fundet [id 2250.]I12635 
HERTZ Johanne, f. GOLDSTEIN, g. Falk Jacob, 1894,8.11 01597-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-53-Vestre identificeret [id 484.]I1928 
HERTZ Falk Jacob, handelsagent, 1907,5.7 01570-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-55-Vestre identificeret [id 1238.]I1927 
HERTZ Hellmann, guldsmedemester, 1894,27.11 01589-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-57-Vestre identificeret [id 489. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37408 
HERTZ Frederikke, f. LEVIN, g. Hellmann, 1918,24.11 01573-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-59-Vestre identificeret [id 2111. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37409 
ISRAEL Joseph, grosserer, 1894,13.12 01783-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-61-Vestre identificeret [id 491. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37410 
NIELSEN Sophie Amalie, f. ISRAEL, enke, 1938,6.2 2-F-61a-Vestre Urne ikke fundet [id 3529.]I40335 
ISBO Emma, bogholderske, 1946,25.2 2-F-61b-Vestre Urne ikke fundet [id 4039.]I37412 
kaldt Emma ISRAEL
ISRAEL Amanda Mariane, f. HEEDE, g. Joseph, 1930,30.3 01764-2-1-MT-XXX2001.JPG2-F-63-Vestre identificeret [id 2961. Fælles gravsten med ægtefælle.]I37411 

Log in