Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré 4 Række D ulige numre med Jenny Cohen

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-1-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-3-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-5-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-7-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-9-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-11-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-13-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-15-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-17-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-19-Vestre
SALOMON Sally, grosserer, 1935,14.2 4-D-21-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 3301.]I40568 
SALOMON Isidor, antikvitetshandler, 1932,9.9 4-D-23-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 3137.]I40559 
SALOMON Bernhard Berendt, grosserer, 1922,9.11 4-D-25-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2467.]I26022 
JACOBSEN Axel Levin, vekselmægler, 1904,24.4 4-D-27-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1056.]I37764 
JACOBSEN Selma, f. SANDER, g. Axel Levin, 1945,5.8 4-D-29-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 3972.]I4595 
COHEN Albert Bernhard, grosserer, 1904,4.8 4-D-31-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1074.]I2956 
COHEN Jenny, f. BING, g. Albert Bernhard, 1918,13.5 4-D-33-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2062.]I2997 
DAVIDSON David, toldassistent, 1904,13.11 4-D-35-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1081.]I22600 
DAVIDSON Gerda, f. NATHANSEN, g. David, 1925,26.6 4-D-37-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 2652.]I22605 
HESS Josephine, f. WEEL, g. Ferdinand, 1904,23.11 4-D-39-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1086.]I37759 
WEEL Eduard Elias, manufakturhandler, 1918,1.12 4-D-41-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2116.]I37762 
WEEL Adolph Tobias, typograf, 1908,26.6 4-D-43-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1304.]I37761 
LEVY Sophus Isack, cigarhandler, 1905,5.2 4-D-45-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1093.]I18037 
LEVY Camilla, ugift, 1907,7.4 4-D-47-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1221.]I18035 
JONES Marie, professorinde, f. Tachau, g. Philip, 1905,20.2 4-D-49-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1095.]
JONES Jenny Serina, ugift, 1930,25.9 4-D-51-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2991.]
NATHANSEN Isak Nathan Minden, partikulier, 1905,12.3 4-D-53-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1099.]I29810 
NATHANSEN Augusta Judithe, f. CANTOR, g. Isac Nathan, 1914,5.4 4-D-55-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1725.]
NATHANSEN Jacob Johannes, overretssagfører, 1906,9.8 4-D-57-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1178.]I38419 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-59-Vestre
CANTOR Frederikke, ugift, 1920,11.3 4-D-61-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2255.]I29803 
JENSEN Gerda Regine Johanne, f. NATHANSEN, g. Julius, 1930,5.5 4-D-63-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2972.]I39628 

Log in