Jewish trade licences, Lolland-Falster

logo Jewish trade licences in selected Danish towns

Choose other area/town, search the register of names

Lolland-Falster

next 40 next

firstnamelastnamedatelicense astownareadetailscross-references
AlexanderAbraham27/7-1789SlagterNykøbing F.Lolland-FalsterTilflyttet fra Nakskov
Kilde: Nykøbing Falster Borgerskabsregister 1677-1859 - Fol. 48.
I32452 margo 
JonasAbraham30/11-1816KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Polen
Kildenavn: 'Johnas Abraham'.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 348.
I32499  margo 
SamuelAbrahamsen11/10-1814Køb- og HandelsmandSakskøbingLolland-FalsterKilde: Sakskøbing Borgerskabsregister Bd. III - Fol. 180(a). I37041 margo 
Alexander JosephBallin2/3-1789KøbmandSakskøbingLolland-FalsterFødt i Göttingen
Tilflyttet fra Nyborg
Kildenavn: 'Allexander Ballin'.
Broder til Salomon Ballin i Middelfart, Joel Ballin i Horsens og Levin Ballin i Kerteminde - Kalundborg - Kbenhavn.
Kilde: Sakskøbing Borgerskabsregister 1678-1863 - Bd. III - Fol. 23(a) .
I66522 _
Abraham MosesBendix19/11-1827Tekstilfabrikant & KøbmandNykøbing F.Lolland-FalsterFødt i København
Borgerskab opsagt 21/4-1836
Kilde: Nykøbing Falster Borgerskabsregister 1677-1859 - Fol. 252 + 311.
I32630 margo  crossref
Hartvig MosesCohen10/8-1812SkrædderNakskovLolland-FalsterFødt i København
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 321.
I7490 margo 
Isach Cohn7/10-1860SadelmagerNakskovLolland-FalsterFødt i Ringkøbing
Tilflyttet fra Præstø
Tillige bsk. som Garver 19/6-1869.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 68 + 106.
I3577 _ ?
Moses SalomonCohn6/9-1865BuntmagerNakskovLolland-FalsterFødt i Næstved
Tillige bsk. som Hattemager 14/12-1865 og som Handskemager & Bandagist 28/2-1874.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 93-94 + 121.
I2814 margo 
IsachContoir [Cantor?]27/7-1735KromandNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 57. I23028 margo  ?
Wulf BenjaminDavidsen25/4-1865GuldsmedNakskovLolland-FalsterFødt i Slagelse
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 91.
I37051 margo 
NathanElsass11/3-1801JødeNakskovLolland-FalsterFødt i Bouxwiller - Alsace
Tilflyttet fra Nykøbing Falster
Kildenavn: 'Nathan Elsas'.
Ved FT. 1801 Nykøbing Falster Købstad optegnet som logerende Jøde og Handelsmand Natan Elsas på adressen Frisegade No. 3 - 76de Fam.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 258.
I5800 margo 
NathanFischer24/12-1806UrmagerNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - Fol. 289. I33779 margo 
Salomon IsachFrankenstein11/7-1814BogbinderSakskøbingLolland-FalsterFødt i Altona
Borgerskabet ændret 27/10-1814 til Køb- og Handelsmand.
Oplyser at han er 26 år - dvs. født ca. 1788.
Kilde: Sakskøbing Borgerskabsregister 1678-1863 - Bd. III - Fol. 179(b) + 180(a)+(b) .
 _ ?
Aaron MeyerGoldschmidt29/8-1842NålemagerMariboLolland-FalsterFødt i København
Tilflyttet fra Næstved
Borgerskab opsagt 2/11-1844
Kilde: Maribo Borgerskabsregister 1738-1865 - Bd. III - Fol. 29 + 55.
I486 margo  crossref
Jacob EfraimGoldstein11/10-1854BuntmagerNakskovLolland-FalsterFødt i Danzig
Tillige bsk. 5/2-1862 som Hattemager.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 42 + 44.
I37644  _
JacobHeidenheim2/1-1840Købmand MariboLolland-FalsterFødt i Nysted
Borgerskab opsagt 5/8-1844
Kilde: Maribo Borgerskabsregister 1738-1865 - Bd. III - Fol. 11 + 52.
I37059 margo 
Jacob HirschHeidenheim11/9-1844KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Schwerin, Mecklenburg
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 13.
I6522 margo 
MarkusHeidenheim24/11-1846KøbmandSakskøbingLolland-FalsterFødt i Nysted
Født 22. Dec. 1812 - og godtgør ved attest underskrevet af Silke- og Klædehandler Brandes i København at han hos ham har conditioneret som Silke- og Klædekræmmersvend i 3 år.
Kilde: Sakskøbing Borgerskabsregister Bd. III - Fol. 343(a).
 _ ?
BendixHertz28/3-1738KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Altona
Tager bsk. sammen m. broderen Joseph Hertz.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 64.
I37062 margo 
Falck Hertz20/9-1867KludekræmmerNakskovLolland-FalsterFødt i Faaborg
Kaldt Jacob Hirsch. JD Vestre 2-F-55
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 99.
I1927  _
FalentinHertz9/4-1812KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Nakskov
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 318.
I37068 margo  crossref
FallentinHertz4/9-1816KøbmandMariboLolland-FalsterFødt i Nakskov
Kilde: Maribo Borgerskabsregister 1738-1865 - Bd. I - Fol. 701.
I37068 margo  crossref
IsachHertz8/7-1826BarberNakskovLolland-FalsterFødt i Nakskov
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 384.
I37071 margo 
Joseph LevinHertz22/4-1806KøbmandNykøbing F.Lolland-FalsterBorgerskab opsagt 28/4-1808
Navnet skrives også: Hertz Joseph Levin.
Kilde: Nykøbing Falster Borgerskabsregister 1677-1859 - Fol. 132 + 136.
I34146 margo  ?
Joseph LevinHertz6/5-1808HandelsmandNakskovLolland-FalsterFødt i Slesvig
Kildenavn: 'Joseph Levin Heist'.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 295.
I37064 margo 
LevinHertz11/11-1795KludesamlerNakskovLolland-FalsterFødt i Preussen
Nakskovs Borgmester og Byfoged Gustav Ludvig Baden oplyser i sin artikel: Nakskovs nuværende Forfatning; Dens Mangler, med Forslag til sammes Forbedring [Iris og Hebe, Maj 1796] at, ..."Til de Handlende, i det mindste som Kræmmere, kan og regnes de Jødefamilier, som deels med, deels uden Tilladelse opholde sig her i Byen, og hvis Antal er 12 som bestaaer af 58 Personer. Af disse have kun de 6 Familier Tilladelse at boe her, deraf de tvende tillige ere Slagtere saavel for de Kristne som deres egne Folk, og en er priviligeret Kludehandler for de indenlandske Papirs=møller..."
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 238.
I34149 margo 
HanneHertz [født Levi]11/8-1860SmåhandelNakskovLolland-FalsterFødt i København
Nyt bsk. 4/8-1874 på Detailhandel.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 66 + 123.
I37615 _
Meyer JosephHerz7/12-1757"Jøde"NakskovLolland-FalsterKildenavn: 'Meyer Joseph Hers'.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 113.
I51499 _ ?
SamuelHirsch23/10-1813KøbmandNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 332. I36904 margo  ?
HartvigIsrael10/9-1734KøbmandNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 54. I51500 _ ?
Jacob MosesIsrael15/2-1796Købmand SakskøbingLolland-FalsterFødt i Rendsborg
Kilde: Sakskøbing Borgerskabsregister 1678-1863 - Bd. III - Fol. 50.
 _ ?
LevinIsrael6/1-1773KramhandelNakskovLolland-FalsterFødt i Altona
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 140.
I24232 margo 
LevinJoseph20/1-1773KramhandelNakskovLolland-FalsterFødt i Nakskov
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 141.
I11261 margo  ?
IsaakKaufmann18/2-1833Købmand MariboLolland-FalsterFødt i Vordingborg
Borgerskab opsagt 11/10-1836
Kilde: Maribo Borgerskabsregister 1738-1865 - Bd. II - Fol. 326 + 365.
I34574 margo  crossref
MeierKaufmann9/2-1813Købmand Nykøbing F.Lolland-FalsterTilflyttet fra Vordingborg
Tillige bsk. som Brændevinsbrænder og Brygger 2/10-1818.
Kilde: Nykøbing Falster Borgerskabsregister 1677-1859 - Fol. 148 + 179.
I34578 margo  crossref
MarcusLazarus10/3-1846CigarfabrikantNakskovLolland-FalsterSes ikke i JD!
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - Fol. 16 .
 _ ?
Elkan DavidLeidersdorff10/6-1796Forhandling af KramvarerNakskovLolland-FalsterFødt i Koblenz
Kildenavn: 'Elchan David'.
Igen 24/5-1797, 20/9-1797, 28/3-1797.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 244-245 + 248.
I37066 _
Levi MeyerLevi14/12-1757SlagterNakskovLolland-FalsterFødt i Fredericia
Levi Meyer Levi vender tilbage til Fredericia efter få år, og tager bsk. som Slagter 11/3-1762.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 114.
I47158 _ ?
Levin MosesLevi27/9-1741KøbmandNakskovLolland-FalsterKildenavn: 'Levin Mosses Levi'.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 74.
I51501 _
AbrahamLevin13/5-1756KøbmandMariboLolland-FalsterFødt i Hamborg
Kilde: Maribo Borgerskabsregister 1738-1865 - Bd. I - Fol. 167.
I66660 _

next 40 next

Log in