Register of Names

logo Register of Names, all Jewish Databases

New search

Search result lastname Berman

Aron Berman , begr.1807 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Berta Berman , begr.1948 i kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser
Elias Berman barn, begr.1912 i kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser
Hedevig/Eva Berman , begr.1848 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Jacob Berman , begr.1810 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Jette f. Berman g. Meyer, , begr.1847 MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser

Log in