Register of Names

logo Register of Names, all Jewish Databases

New search

Search result lastname Copello

Amalia Copello , begr.1880 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Meyer Marcus Copello borgerligt Koppel, hosekræmmer, sanger, begr.1859 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser

Log in