Register of Names

logo Register of Names, all Jewish Databases

New search

Search result lastname Danemark/Danmark

Levin Danemark/Danmark talmudist, begr.1873 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Litman Danemark/Danmark handelskommis, begr.1885 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser

Log in