Register of Names

logo Register of Names, all Jewish Databases

New search

Search result lastname Drucker

Chaiche Drucker , begr.1799 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Heyman Israel Drucker grosserer, begr.1897 i kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser
Pauline Drucker , begr.1849 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Pauline Frederikke Drucker , begr.1924 i kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser
Robert Drucker grosserer, begr.1932 i kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser
Sofie Drucker , begr.1896 i kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser

Log in