Register of Names

logo Register of Names, all Jewish Databases

New search

Search result lastname Elkansen

Birgitte Elkansen ugift, begr.1891 i kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser
Elkan Baruch Elkansen silke- og klædehdl., begr.1863 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Jette Elkansen , begr.1873 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser

Log in