Register of Names

logo Register of Names, all Jewish Databases

New search

Search result lastname Euchel

Frederikke Euchel , begr.1821 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Gotleb Euchel grosserer, begr.1830 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser
Gottlob Euchel kopulationspenge i Kbh., 12/5-1800Kilde Jøder i Kopulationsprotokollen
Krenche Euchel , begr.1784 i MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser

Log in