Register of Names

logo Register of Names, all Jewish Databases

New search

Search result lastname Gottlieb

Auguste Gottlieb ugift, begr.1952 i kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser
Chajim Aron Gottlieb købmand, begr.1917 i kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser
Emma Frederikke f. Gottlieb g. Marcus, , begr.1939 kgrd(2)Kilde Mosaiske Begravelser
Sara f. Gottlieb g. Falk, , begr.1849 MøllegadeKilde Mosaiske Begravelser

Log in