Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.12: Fædrene linje for Amalie MONIES, Gerda ROTHENBORGs mormor

VII.112 Isaac MONIES, købmand.

Født 1688. Død 1732 i Amsterdam. Begr. 10 nov. 1732 i Ouderkerk. ~ m.VII.113 Sara ISRAEL (-1745). - se nedenfor. Kom omkring 1720 til Amsterdam med kone og to børn fra den sefardiske menighed i Livorno i Italien. Flere sefardiske Amsterdam-jøder kom fra Livorno på denne tid, uden der er fundet en forklaring. Men der var vist i reglen ikke tale om meget velstående jøder. Hans navn skrives oftest Monis, men der findes varianter som Monej, Moñes, Munia, Munio og selvfølgelig Monies. Generelt er hovedkilderne til de sefardiske ("portugisiske") familier i Amsterdam det digitaliserede begravelsesarkiv [293] samt vielsesregistret for menigheden [294]. Om Monies-familen er desuden anvendt privat tilsendt materiale [107].  _ Hans hustru VII.113 (forslægt ukendt):

VII.113 Sara ISRAEL.

Død 1745 i Amsterdam. Begr. 15 juni 1745 i Ouderkerk. ~ VII.112 Isaac MONIES, købmand - se ovenfor. Hun er vidne ved sønnernes vielser i 1737 og 1740 (efter hendes mands død). Begravet i Ouderkerk 10 år efter sin mand.  _

Deres 2 børn:

1 Abraham MONIES, købmand. Født 1709 i Livorno, Italien. ~ 23 aug. 1737 i Amsterdam m. Rachel Jeudah Moron TELLES (1718-). Hans hustru var fra Middelburg, og hans mor er vidne ved vielsen. Boede i Amsterdam bortset fra en periode i 1750'erne, hvor han må have boet i Leeywarden i Friesland (og her er han muligvis begravet). Havde vistnok en datter Hana Sara gift med Moses Jacob Aelijon. Kilde [107]  _

2 Salomon Isaac MONIES, købmand. se VI.56 nedenfor.

VI.56 Salomon Isaac MONIES, købmand.

Født 1714 i Livorno, Italien. Død 1780 i Amsterdam. Begr. 23 feb. 1780 i Ouderkerk. ~ 1. 31 maj 1740 i Amsterdam m. Jael Samuel SILVA ROSA (1722-). ~ 2. 12 okt. 1753 i Hamborg? m. VI.57 Ribca Sim(s)on COHEN LOBATTO (-1782). Se afsn. 1.13. Angives ved første vielse at være født i Livorno. Hans bryllupsvidne er moren Sara. Boede i Amsterdam bortset fra en periode i 1750'erne, hvor han synes at have opholdt sig i Leeuwarden i Friesland (ligesom broren Abraham). Hans første hustru er formodentlig død i Leuwarden. Anden vielse er anført i begravelseskartoteket, men er ikke fundet i Amsterdam (måske fandt den sted i Hamborg). Sønnen Samson/Simson, der senere kommer til Danmark, angives at være født 23. april 1763, hvilket nogenlunde (men ikke helt) stemmer med aldersangivelserne i de danske folketællinger.  _

Hans børn med Jael Samuel SILVA ROSA:

1 Sara MONIES. Født 1741. Død 1808 i Amsterdam. Begr. 16 dec. 1808 i Ouderkerk. ~ 21 sep. 1763 i Amsterdam m. (Hisqau) Aron NUNES NABARRO (1729-). Vidne ved vielsen er faren Salomon. Fik mindst 4 børn. Talrig efterslægt i Amsterdam.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.44.

2 Rachel MONIES. Født 1747 i Amsterdam. Død 1813 i Amsterdam. Begr. 11 mar. 1813 i Ouderkerk. ~ 17 sep. 1766 i Amsterdam m. Daniel SOUZA PIMENTEL (1725-1785). Hendes mand var indvandret til Amsterdam fra Portugal. Talrig efterslægt i Amsterdam. Vidne ved vielsen var faren. Hendes ældste søn "Abm. [Abraham] Souza Pimentel" er i 1810 attestant for indførslen af Salomon Monies fødsel i den såkaldte deklarationsprotokol i København. Den anden attestant var hendes halvbror Samson, far til Salomon. Ialt fik hun 5 børn.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.45.

Hans børn med Ribca Sim(s)on COHEN LOBATTO:

3 Esther MONIES. Født 1755 i Amsterdam?. Død 1827 i Amsterdam. Begr. 23 apr. 1827 i Ouderkerk. ~ 4 nov. 1791 i Amsterdam m. Moses Salomon LEVY MADOURO (1731-1807). Hendes mand var enkemand ved vielsen og havde mange børn. Selv fik hun vist ingen. Hendes bror Jacob var vidne ved vielsen (da begge forældre var døde).  _

4 Jacob Salomon MONIES, købmand. Født 24 mar. 1756 i Amsterdam. Død 1806 i Amsterdam. Begr. 16 feb. 1806 i Ouderkerk. ~ 29 feb. 1788 i Amsterdam m. VI.58-2. Ester Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL (1770-1821). Vidnerne ved hans vielse var hans søster Sara og kommende svigermor Lea Brandau Belmonte. 7 børn. Blandt efterkommerne: meddeleren Elisabeth Carus, USA [107].  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.46.

5 Clara MONIES. Født 28 sep. 1760 i Amsterdam. Skæbne ukendt.  _

6 Samson MONIES, cigarfabrikant. se V.28 nedenfor.

7 Simcha MONIES. Født 6 juni 1765 i Amsterdam. Død 2 okt. 1782 i Amsterdam. Hendes død er registreret under Amsterdams menighed, men begravelsen er ikke fundet.  _

8 Abraham MONIES. Født 10 apr. 1768 i Amsterdam. Skæbne ukendt.  _

9 Simcha MONIES. Født 2 mar. 1770 i Amsterdam. Død 1782 i Amsterdam. Begr. 2 okt. 1782 i Ouderkerk.  _

10 Hana MONIES. Født 20 jan. 1772 i Amsterdam. Skæbne ukendt.  _

11 Judith MONIES. Født 20 jan. 1772 i Amsterdam. Hanas tvillingesøster. Skæbne ukendt.  _

V.28 Samson MONIES, cigarfabrikant.

Cigarfabrikant i København. Født 23 apr. 1763 i Amsterdam. Død 2 maj 1824 i København (Mos). ~ 1. 2 mar. 1787 i Amsterdam m. V.29 Debora Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL (1768-1804). Se afsn. 1.14. ~ 2. 8 apr. 1806 i København m. Hanne ABRAHAM (1760-1832). Han bliver gift 1. gang 1787 i Amsterdam i den sefardiske menighed, men har ellers boet i Haag, hvor hans børn er født. I 1802 er familien registreret i udvandringsregistret "Registros dos Despachos" ("Munia Simson/Debora m. de Jeudah Rodriques") som udvandret til London og året efter til Hamborg. Familien hørte nemlig til de fattige, der modtog en engangssum (240 florint) for at forlade menigheden i Amsterdam. Noget usædvanligt er dog dels det store beløb familien modtog (typisk blev der udbetalt 20-40 florint) og at de modtog ydelsen i to omgange: Både ved udrejsen til London og ved udrejsen til Hamborg. En mulig forklaring er, at han havde mistet mange penge på fejlslagne forsøg på at etablere tobaks- eller silkeproduktion i Holland, og at menigheden i Amsterdam på en eller anden måde har påtaget sig en del af skylden for hans tab. Ved udrejsen til London har familien 7 børn, men året efter, da den rejser til Hamborg, kun 6. I Hamborg må hans første hustru være død - og måske også et barn. 1806 indvandrede han med 4 børn til København, hvor sefardiske jøder i modsætning til de askenasiske frit kunne slå sig ned uden at skulle dokumentere egne midler svarende til 1000 rdl. (for denne sum kunne man f.eks. aflønne 14 tjenestefolk i et år). I forbindelse med sin 2. vielse 8. april 1806 i København er han i kopulationsprotokollen anført som "portugiser" (dvs. sefardisk). 2. hustru var fra Preussen og havde været tjenestepige hos bagermester Philip Hertz' enke. Han fik borgerskab i København 30. marts1810 som The- og, Porcelainshandler, men opgav denne bestilling og arbejdede i stedet med sønnen Salomon som tobaksfabrikant. Boede i Myntergade 41. Han er begravet i Møllegade, men der er ikke bevaret nogen gravsten.  margo 

Hans børn med Debora Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL:

1 Salomon Simson MONIES, tobaksfabrikant. se IV.14 nedenfor.

2 Isaac MONIES. Født 4 juli 1789 i Haag. Skæbne ukendt.  _

3 Jacob MONIES, cigarmager. Født 13 juli 1791 i Haag. Død 15 nov. 1873 i København. Begr. i Møllegade. ~ 10 juli 1827 i København m. Sara NEHM (1788-1859). I vejviseren 1835 og frem bosat Borgergade 104 i København som tobaksfabrikør. Hustruen har på samme adresse haft en "modehandel". I huset i 1850 også "Regine Samuelsen født Nem, 62, Enke", hans svigerinde. Hans fødested angives i folketællingerne skiftevis at være Amsterdam og Antwerpen, men fødslen er fundet i Haag. Begravet i Møllegade ved siden af sin hustru. Hustruens gravsten er bevaret, men hans er ikke. På hustruens sten er familienavnet skrevet med hebreaiske bogstaver "Monnies". Ellers er navnet ikke fundet skrevet på hebraisk andre steder.

pic
"Jacow Monnies" på hebraisk på stenen for hans afdøde hustru Sara. Eneste eksempel på den hebraiske stavemåde af efternavnet

I protokollen for Amsterdam figurerer en Jacob, søn af Simons og Deborah Monies, som omskåret allerede 13/7-1791 i Amsterdam. Dette er givetvis en ældre bror død senest et par år efter fødslen.  margo 

4 Rebekka (Ricke) MONIES. Født 9 sep. 1792 i Haag. Død 28 dec. 1865 i København (Mos).. ~ 13 dec. 1814 i København (Mos.) m. Gabriel HEIMANN, slagtermester (1794-1855). Boede på Kongens Nytorv (1845) og senere Pilestræde (1850). Metzon [96] (s. 88) mm. Begravet i Møllegade ved siden af sin mand. Gravstenen er bevaret.

pic
Rebekka Monies' gravsten i Møllegade.

 margo  Efterslægt (9 børn) afsn. 2.47.

IV.14 Salomon Simson MONIES, tobaksfabrikant.

Tobaksfabrikant i København. Født 1786 i Haag. Død 18 juni 1853 i København (Mos). ~ 17 maj 1810 i København (Mos) m. IV.15 Frederikke (Rachel) SOLDIN (1786-1858). Se afsn. 1.25. Muligvis født før forældrenes vielse. Hans fødested er Haag iflg, flere danske kilder, men fødslen er ikke fundet dér. Indvandret 1806 med sine forældre og søskende til København. Borgerskab 19. marts 1810 i København som "Tobaksfrabrikør". Boede Gammel Strand nr. 12. I vejviseren 1814-15 er hans virksomhed noteret som "Monies & Soldin, Tobaksfabrik". Var "velhavende", men blev ruineret ved statsbankerotten efter 1814. Hans børn blev herefter sendt på gaden for at sælge cigarer, som familien selv rullede i hjemmet. Begravet i Møllegade, hvor hans gravsten er bevaret. Kilder: Bio.Leks. [3] (om sønnen David Monies) mm.

pic
Fælles gravsten i Møllegade for Salomon og Frederikke Monies.

 margo 

6 børn:

1 Israel (Isaac) Hirsch MONIES, silkehandler. Født 16 feb. 1811 i København (Mos.). Død 1877 i København. Begr. 10 okt. 1877 i Møllegade. ~ 7 nov. 1841 i København (Mos.) m. Caroline JACOBSEN (1820-1866). Silke- og klædehandler i Halmstræde, senere Østergade og Lille Kongensgade. Begravet i Møllegade ved siden af sin hustru.

pic
Israel Monies' gravsten i Møllegade.

Hans hustru var søster til broren Davids hustru, begge døtre af bogtrykker Isac Noah Jacobsen (ca. 1780-1837)  margo  Efterslægt (6 børn) afsn. 2.48.

2 David MONIES, maler. Født 3 juni 1812 i København (Mos.). Død 30 apr. 1894 i Frederiksberg. ~ 14 nov. 1837 i København m. Bolette JACOBSEN (1810-1889). Maler (mest portrætter), fra 1859 med titel af professor ved Kunstakademiet i København.

pic
Maleren David Monies (1812-94), selvportræt, privateje.

Har malet en del familieportrætter, bl.a. ét af svogeren Moritz Rothenborg (s.d.). Kilder: Bio.Leks.[3], Weilbach [23].  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.49.

3 Thora (Debora) MONIES. Født 8 nov. 1813 i København. Død 20 dec. 1901 i København. Begr. 24 dec. 1901 i Mos. Vestre Krkgd.. Boede hjemme 1850. Død ugift.  margo 

4 Abraham (Adolf) MONIES, guldsmed. Guldsmedemester, senere detailhandler. Født 26 maj 1816 i København (Mos.). Død 1882 i København. Begr. 18 juli 1882 i Møllegade. ~ 8 juni 1853 i København (Mos.) m. Mariane COHEN (1824-1896). Guldsmedemester på Gl. Strand 12 (samme adr. som faren). Begravet i Møllegade ved siden af sin hustru. Gravstenen er bevaret.

pic
Adolf Monies' gravsten i Møllegade.

 margo  Efterslægt (7 børn) afsn. 2.50.

5 Amalie MONIES. se III.7 nedenfor.

6 Clara MONIES. Født 23 juni 1820 i København (Mos.). Død 21 juni 1899 i København. Begr. 26 juni 1899 i Mos. Vestre Krkegd.. Boede hjemme 1850. Senere adresser på Vesterbrogade, Tullinsgade og Sankt Jørgens Allé. Døde ugift.  margo 

III.7 Amalie MONIES.

Født 22 feb. 1818 i København (Mos). Død 19 dec. 1898 i København. Begr. 22 dec. 1898 i Mos. Vestre krgd.. ~ 25 dec. 1850 i København (Mos.) m. III.6 Charles Albert Moses KANN, mægler (1813-1866). Mægler og translatør sidst i Deal, England. Se afsn. 1.11. Efter hendes første barns fødsel flyttede familien omkr. 1857 til Deal i England, hvor hun fik yderligere to døtre. Da hun blev enke 1866 med mindst 2 mindreårige døtre (det ældste barn, en søn, synes at være død i mellemtiden) flyttede hun til Stockholm og siden tilbage til København, hvor hun boede hos sine to ugifte søstre Thora og Clara i Møntergade 56. I 1880 er hun noteret som ejer af et hus i Victoriagade. Ved sin død boede hun i Tullinsgade.  margo  4 børn med III.6 Charles Albert Moses KANN, se afsn. 1.11.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[23] Weilbachs Kunstnerleksikon, København 1949.
[96] Metzon, Hans: Den hidtil ikke offentliggjorte del af Legatstamtavlen Eibeschütz. København 1958
[107] Carus, Elisabeth: diverse materiale 14 apr. 1998
[108] Haan, Arend de: diverse materiale 5 okt. 1997.
[134] Kann, Carl: Slægten Kann i Danmark, 1963
[293] Digitaal Erfgoed Nederland (DEN): Stenenarchief, stenenarchief.org
[294] Amsterdam's Gemeente Archief, dutchjewry.org/tim/sephardim_tim

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here