Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.18: Ancestral Line for Margaretha Carstens RICKERTS, Kristine Margrete BRUUN's father's father's mother's mother's father's father's mother's mother's mother's father's mother

XVI.39376 Paye JEPSEN, købmand.

Købmand i Flensborg. Born abt. 1385. Dead 1440 in Flensborg. ~ to XVI.39377 Frouwe HAICKSEN (-). See chpt. 1.19. Søn af "Jeppe auf der Bohle" ved Lytgenholm, der formodes at være stamfader til de af slægten Paysen, der i det 15. og 16. århundrede var borgmestre og købmænd i Flensborg. Han var købmand og rådmand i Flensborg og var en særdeles velhavende mand at dømme efter hans mange pengetransaktioner og størrelsen af hans jordegods. Han havde ialt 8 børn. Detaljer om de ældste generationer af denne Paysen familie er beskrevet i Olsen & Toft [184], i [214] og andre steder.  _

His son:

1 Haying PAYSEN, rådmand. see XV.19688 below.

XV.19688 Haying PAYSEN, rådmand.

Rådmand i Flensborg. Born abt. 1417. Dead 1483 in Flensborg. ~ to XV.19689 Catharina ? (-). - see below. 1466 valgt til borgmester i Flensborg. 1472 deltog han i det af Grev Gerhard (Gert) i Slesvig-Holsten iværksatte almueoprør imod Chr. I ved at åbne byens porte for grevens tropper. Oprøret mislykkedes og alle kongens fjender fik strenge straffe. Haying blev pågrebet og kastet i fængsel. Kun ved familiens og velhavende venners hjælp, bønner fra dronning Dorothea m.fl. lykkedes det at få ham benådet. For at fremskaffe strafpenge (2000 Mark) måtte han sælge eller pantsætte nogle af sine gårde. Senere synes han dog igen at været blevet rådmand i Flensborg, men ikke borgmester [184].  _ His wife XV.19689 (parents unknown):

XV.19689 Catharina ?.

~ XV.19688 Haying PAYSEN, rådmand - see above.  _

Their 2 children:

1 Rickert HAYSEN, købmand. see XIV.9844 below.

2 Boye PAYSEN, rådmand. Rådmand i Flensborg. Born 1472. Dead 30 May 1546 in Flensborg. ~ to Dorothea KETEL (1490-1532). Nævnes som rådmand i Flensborg i 1533. Havde adskillige jordbesiddelser og arvede efter svigerfaren dennes hus i "den store gade" i St. Nicolai sogn. Selv havde han beboet han et andet i samme gade. Nævnes videre 1541 som alterforstander ved St. Ewaldus' alteret i Vor Frue (St. Marie) kirke i Fiensborg, som hans oldemoder. Frouwe Payens, i 1436 havde stiftet til "evig messe", for at give "sine forældres, sine efterkommeres, sin slægts og sin mands sjæl salighed" [184].  _ Descendants (3 children) chpt. 2.28.

XIV.9844 Rickert HAYSEN, købmand.

Born 1441. Dead 1514 in Flensborg. ~ to XIV.9845 Inghe (Ingeborg) ? (-). - see below. Købmand i Flensborg, nævnes 1492 og, som rådmand, 1514.  _ His wife XIV.9845 (parents unknown):

XIV.9845 Inghe (Ingeborg) ?.

~ XIV.9844 Rickert HAYSEN, købmand - see above.  _

Their 2 children:

1 Carsten RICKERTSEN, borgmester. see XIII.4922 below.

2 Claus RICKERTSEN, købmand. ~ 19 May 1560 to Catharina ? (-).  _

XIII.4922 Carsten RICKERTSEN, borgmester.

Born abt. 1490 in Flensborg. Dead 1546 in Flensborg. ~ to XIII.4923 Marine FRESE (-1570). See chpt. 1.20. Borgmester i Flensborg 1542. Handlede med heste, okser, klæde og korn. Han havde 8 børn med Marine Frese, der alle førte det paysenske våben: en mod højre vendt harnisk-klædt arm med draget sværd i hånden og ligeså på hjelmen [184]. Hans hus på Søndertorv i Flensborg findes stadig.  _

7 children:

1 Carsten RICKERTSEN, rådmand. Born abt. 1520. Dead 8 Aug. 1596. ~ to Catharina BEYER (1531-1599).  _

2 Peter RICKERTSEN, købmand. Born 1525. Dead 19 Aug. 1593 in Flensborg. ~ to Mariane PETERS (-1574). Drev omfattende handel med okser. Rådmand i Flensborg 1553, kæmner 1581. Kendes fra en del retssager. Dræbte under en rejse til Neumünster en mand, og måtte betale klækkelig mandsbod til den dræbtes familie. Var 1557 i overhængende fare, da han på gaden havde forsøgt at inddrive en gæld af en Jost Brodersen, hvorfor denne havde truet ham med et »Zündrhor« (gevær). 1565 i klammeri med Pawel van Alleveld og Hinrick Rantzow og blev af disse "up der Straten verwundet". Døde i sin søn Rickert Petersen's hus.  _

3 Rickert Carstensen RICKERTSEN. ~ to Gesche ? (-1604).  _

4 Magdalene RICKERTSEN. Born 1534. Dead 19 July 1598. ~ to Georg (Jürgen) BEYER, kammersekretær (1522-1587). Kammersekretær hos hertug Hans d.æ. i Haderslev.  _

5 Karine RICKERTSEN. Born 29 Nov. 1536. Dead 3 Nov. 1579 in Odense. ~ to Knud Jørgensen SEEBLAD, købmand (1512-1580). Hendes mand var købmand og rådmand i Odense. Forlovet med hende 2. februar 1550 i Flensborg, hvortil han var ankommet "med 28 heste og ridende svende samt tjenere. Rejsen frem og tilbage kostede ham 51 daler, hvoraf hans stedfader, borgmester Hans Friis i Odense, havde foræret ham de 15 daler og 25 mark dansk". Begge blev begravet i Graabrødre kirke i Odense. Stenen er forsvundet, men indskriften kendes: Her hviler den ærlige og velbårne mand Knud Jørgensen, tidligere rådmand i Odense, ved siden af sine to hustruer Maren Mulesdatter, der døde anno 1545, ... og Karen Rickertsdatter, der døde anno 1579, den 3. november [184], [185].  _ Descendants (2 children) chpt. 2.29.

6 Margaretha Carstens RICKERTS. see XII.2461 below.

7 ? RICKERTSEN. Dead bef. 1573. ~ to Elias EISENBERG, sekretær (1534-1590). Tysk sekretær hos Kong Frederik II.  _

XII.2461 Margaretha Carstens RICKERTS.

Born abt. 1538 in Flensborg. Dead 1621. ~ to XII.2460 Oluf Olufsen MECHELBORG, handelsmand (1540-1613). See chpt. 1.16.  _ 4 children with XII.2460 Oluf Olufsen MECHELBORG, see chpt. 1.16.

References

[121] Leistad, Lita L.: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse, Nsht, XXX. hefte III, 1986
[184] Larsen, Severin Olesen & Inger Marie Toft: Slægtstavle for Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth (Elise) Ingerslev, www.olesenlarsen.dk/slg 2002
[185] Sehested: Danmarks Adels Aarbog XXI 1904.
[214] Hjelholt, Holger: Flensborg Bys Historie, Kbh. 1953

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here