Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.6: Fædrene linje for Frederikke ADLER, Gerda ROTHENBORGs farfars mor

VI.36 David Jacob Isaac ADLER, købmand.

Død 25 maj 1798 i Altona. ~ m.VI.37 Rachel (Hitzel) ? (-1808). - se nedenfor. Købmand i Altona. Hans far må have heddet Isaac. Fik mindst 2 sønner, der begge indvandrede til Danmark.  _ Hans hustru VI.37 (forslægt ukendt):

VI.37 Rachel (Hitzel) ?.

Død 1808 i København. Begr. 17 dec. 1808 i Møllegade. ~ VI.36 David Jacob Isaac ADLER, købmand - se ovenfor. Død i København, men ikke fundet i folketællingen 1801. Hun er muligvis først kommet til København med sin yngste søn Simon i 1802. Hendes gravsten i Møllegade er velbevaret, men nævner ikke farens navn.

pic
I ringen Hizel ischet ... David Adler.

 margo 

Deres 2 børn:

1 Isac David ADLER, købmand. Købmand i København, en overgang synagogeforstander. Født 1759 i Hamborg/Altona. Død 1812 i København. Begr. 17 maj 1812 i Møllegade. ~ 1. 22 jan. 1787 i København m. Pessel Levy EMDEN (1770-1799). ~ 2. 9 sep. 1799 i København m.efterkommer nr. 4 afsn. 2.21 Rachel (Marie) HERTZ (1754-1818). Fik 1. september 1786 Kgl. tilladelse til at nedsætte sig i København som købmand og handle med "ostindiske og kinesiske varer". Boede ved folketællingen året efter på Pilestræde i Købmager Kvarter, men er i 1801 flyttet til Frimands Kvarter. Var en overgang forstander for en af de synagoger der blev oprettet efter Synagogens brand 1795. Kassebogen han førte 1796-1815 er bevaret. Død 18. maj 1812 i København. Fik en del børn i 1. ægteskab med Pessel Levy. 2. kone Rachel Hertz' mor var født Goldschmidt og nedstammer fra den tidligt indvandrede hofjuveler Meyer Goldschmidt (s.d.). I dette sidste ægteskab var der ingen børn [14] (s. 11), [57].

pic
Isac David Adlers gravsten i Møllegade, i dag med defekt plade.

 margo  Efterslægt (8 børn) afsn. 2.23.

2 Simon David ADLER, kødhandler. se V.18 nedenfor.

V.18 Simon David ADLER, kødhandler.

Kødhandler i København. Født 1762. Død 1814 i København. Begr. 12 apr. 1814 i Møllegade. ~ m. V.19 Caroline HAAG (1771-1833). Se afsn. 1.7. Formodentlig på sin ældre brors foranledning indvandret fra Hamborg til København, hvor han fik bevilling som hosekræmmer 6 aug 1802. Senere benævnes han kødhandler. Kilde: Brenner [57], Margolinsky [1] mm.

pic
Gravstenen i Møllegade: "Simon ben David Adler".

Ved hans død var boet under konkursbehandling. Alle hans børn nævnes "Fridrike gift med Philip Rothenborg, Grethe, Rachel, Doris, Ester, Githe, ugifte, David 9 Aar, Abraham [=Adolph], 7 Aar og Jacob, 2 Aar".  margo 

9 børn:

1 Frederikke ADLER. se IV.9 nedenfor.

2 Grethe ADLER. Født 1795 i Hamborg. Død 5 nov. 1861 i København. Begr. 8 nov. 1861 i Møllegade. ~ 11 maj 1823 i København (mos.) m. Eliezer Levin ROTHSCHILD, handelsmand (1794-). Kbm. i Roskilde. Hendes mand blev kaldt Rotschild efter sin fødeby Roskilde (borgerskab dér 1813), hvor ægteparret også boede. Han var bror til søsteren Doris' mand Meyer Rothschild i Hillerød, og i 1834, da broren var død, er et par af dennes børn anbragt i hans husstand i Roskilde. Fra 1840 bor de i København (Stormgade). Selv fik de så vidt det ses ingen børn.  margo 

3 Rachel ADLER. Født 1796 i Hamborg?. Død 16 juni 1863 i Næstved?. Begr. 20 juni 1863 i Møllegade, Kbh.. ~ m. Levin Samuel BEITH, cigarmager (1792-1848). Hun er formodentlig identisk med den Rachel Adler der i 1834 træffes i Randers gift med købmand "Levin Baith" og 1845 i Næstved. I sidstnævnte folketælling angives hun at være født i København, men det må da være en fejl. Begravet i Møllegade, men ingen sten er bevaret. Hendes mand var søn af kantoren i Randers, og hendes to børn er opkaldt efter deres farfar og farmor.  margo  Efterslægt (2 børn) afsn. 2.24.

4 Doris ADLER, modehandler. Født 1798 i Hamborg. Død 17 apr. 1870. Begr. 21 apr. 1870 i Møllegade. ~ 29 dec. 1827 i København (mos.) m. Meyer Israel ROTHSCHILD, købmand (1782-1831). Kbm. i Hillerød. Hendes mand var enkemand ved vielsen og havde børn fra det tidligere ægteskab. Han boede i Roskilde 1803, men flyttede omkring 1830 til Hillerød. Umiddelbart efter sin mands død, er hun flyttet til Ringsted, bosat på Nørregaden tæt ved sin bror David ("Doris Mayer, 34 år, Enke, lever af at sy damepynt"). 1840 er hun stadig i Ringsted ("Modehandlerinde"), hos hende da også datteren Emma (i 1834 midlertidigt hos søsteren Grethe). Hun ses ikke at have fået flere børn. Bor 1845 i Rudkøbing hus søsteren Gitte gift Wagner. Fra 1850 i København ("Kostgjængerinde" hos en enke Sara Latzer).

pic
Doris Adlers gravsten i Møllegade.

 margo  Efterslægt (1 barn) afsn. 2.25.

5 Ester ADLER. Født 5 dec. 1803 i København (Mos.). Død 1 maj 1869 i København. Begr. 5 maj 1869 i Møllegade. ~ 27 aug. 1833 i København (Mos.) m. Michael Jacob MICHAELSEN, manufakturhand. (1806-1861). Manufakturhandler i Kbh. Hendes mand var fra Kerteminde, men etablerede sig senere som silke- og klædehandler i København.

pic
Ester Adlers gravsten i Møllegade.

 margo  Efterslægt (3 børn) afsn. 2.26.

6 David Simon ADLER, farvermester. Født 16 apr. 1804 i København (Mos.). Død 1869 i København. Begr. 3 juni 1869 i Møllegade. ~ m. Mine (Wilhelmine) MEYER (1806-1878). Konditionrede hos købmand David Jonas i Slagelse (hvor han også er jødisk konfirmeret i 1919. Tog borgerskab som købmand i Holbæk 1825, og i Ringsted 1831. Boede desuden en overgang i Slagelse. Siden farvermester og fabrikant i København.

pic
Farver David Simon Adler (1804-69)

Kilde: Brenner [5] mm.  margo  Efterslægt (8 børn) afsn. 2.27.

7 Adolf Simon ADLER, hattemager. Hattemager i Randers, senere København. Født 10 dec. 1805 i København (Mos). Død 30 jan. 1887 i København (Mos). Begr. i Møllegade. ~ m. Caroline LEVIN (HARTVIG) (1811-1878). Kaldt Abraham i skiftet efter faren. Udlært hattemager i Aalborg sammen med fætteren Moritz Rothenborg (s.d.) I 1840 bosat i Randers og fra 1845 i København (Sankt Peders Stræde, Store Kirkestræde, Peder Skrams Gade). Kaldes "Manufacturhandler" i 1885. Begravet ved siden af sin hustru i Møllegade, men gravstenene er i dag ulæselige.  margo  Efterslægt (12 børn) afsn. 2.28.

8 Gitte ADLER. Født 17 apr. 1808 i København (Mos.). Død 23 juni 1873 i København. Begr. i Møllegade. ~ 1. 12 nov. 1834 i København (Mos.) m. Hartvig Philip WAGNER, læge (1802-1843). Læge, sidst i Rudkøbing. ~ 2. 20 juni 1847 i København (Mos.) m. Sigfred (Susman) MICHAELSEN, materialist (1804-1867). Boede 1834 hos søsteren Grethe. I første ægteskab 4 børn født i Rudkøbing. Som enke flyttede hun til København, blev gift 2. gang og boede på Vestergade no. 47.

pic
Gitte Adlers gravsten i Møllegade.

 margo  Efterslægt (4 børn) afsn. 2.29.

9 Jacob Simon ADLER, jernhandler. Født 30 juni 1812 i København. Død 8 dec. 1850 i København (mos). Begr. i Møllegade. ~ 20 dec. 1843 i København (Trinitatis) m. Caroline Constantine Elisabeth GALL (1811-1847). Tilsyneladende oprindeligt uddannet skomager (folketællingen 1840), men herefter nedsat som produkthandler (ved vielsen) og jernhandler i København. Han blev gift kristent i Trinitatis Kirke (kort erfter hans tilkomne havde født deres første barn). De to forlovere var skomagermester Niels Frydendahl (hans gamle læremester?) samt hans jævnaldrende nevø "Guldsmedemester [Peter/Behrend] Rothenborg". Imidlertid er han ikke konverteret til kristendommern, men blev begravet mosaisk i Møllegade. Han bor 1850 som enkemand med to små døtre i Lille Kongensgade. Begge børn er døbt. Efterslægt med dobbelt efternavn Adler Svanholm.

pic
Jacob Adlers gravsten i Møllegade

 margo  Efterslægt (3 børn) afsn. 2.30.

IV.9 Frederikke ADLER.

Født 1793 i Hamborg. Død 1827 i København. Begr. 20 apr. 1827 i Møllegade. ~ 31 maj 1808 i København (Mos) m. IV.8 Philip Moses ROTHENBORG, thehandler (1783-1840). The- & porcelænshandler i København. Se afsn. 1.1. Må være født i Hamborg. Nævnes som ældste datter ved skiftet efter faren i 1814. Hendes egne børn var omtrent jævnaldrende med hendes yngste søskende og ses at have plejet omgang med dem: Hendes 17 år yngre bror Adolf udlæres i Aalborg til hattemager sammen med hendes søn Moritz (de er logerende i samme hus). Hendes anden søn Peter (Berend) er forlover ved hendes yngste bror Jacobs vielse 1843 i Trinitatis. Desuden ses hendes svoger S. Michaelsen at være forlover ved Moritz' vielse i København 1858.

pic
Frederikke Adlers gravsten i Møllegade, hebr. navn Fradche.

 margo  4 børn med IV.8 Philip Moses ROTHENBORG, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[1] Margolinsky, J.: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976, Kbh. 1978
[5] Kraks Blå Bog 1910 ff.
[14] Salomon, J. & J. Fischer (red.): Mindeskrift i Anledning af 100-års-dagen for Anordningen af 29. marts 1814, Kbh. 1914
[57] Brenner, Otto: Leksikon over danske familier, 1927

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here