Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.16: Fædrene linje for Anna Daniel ALFARIN, Gerda ROTHENBORGs mormors farmors farmors farmor

X.938 Daniel ALFARIN.

Død 1694 i Amsterdam. Begr. 10 jan. 1694 i Ouderkerk. ~ m.X.939 Esther ? (-1694). - se nedenfor. Kendes hovedsagelig kun fra gravstenen i Ouderkerk i Amsterdam med den korte portugisiske inskription

"S(epultur)a de Daniel Alfari f(alece)o em 13 de Tebet A(nn)o 5454"
Dvs. "gravsten for Daniel Alfari afdød d. 10. januar 1694". Hans børn angives alle at være født i Peyrehorade i det sydvestlige Frankrig. Han er sandsynligvis selv flyttet derfra til Amsterdam mellem1673 og 1686. Ved sønnen Moses vielse i 1673 er han nemlig ikke vidne. Det er han derimod 1686 ved Annas. Efternavnes staves undertiden Alvares.  _ Hans hustru X.939 (forslægt ukendt):

X.939 Esther ?.

Død 1694 i Amsterdam. Begr. 30 okt. 1694 i Ouderkerk. ~ X.938 Daniel ALFARIN - se ovenfor. Hendes steninskription lyder:

"S(epultur)a da bemaventurada Esther mulher de Daniel Alfari f(alece)o em 10 Hesuan 5455"
Dvs. "gravsten for den lyksalige Esther hustru til Daniel Alfari afdød d. 30. oktober 1694". Hun er altså død få måneder efter sin mand.  _

Deres 4 børn:

1 Moses Daniel ALFARIN. Født i Peyrehorade. ~ 1673 i Amsterdam m. Rachel ERGAS HENRIQUES (1653-). Hans hustru angives at være fra Peyrehorade ligesom han selv. Noget fødselsår er ikke angivet. Efternavnet er stavet Alvares ved vielsen. De er ikke fundet døde i Amsterdam.  _

2 Anna Daniel ALFARIN. se IX.469 nedenfor.

3 Aron Daniel ALFARIN. Født 1669 i Peyrehorade. ~ 1699 i Amsterdam m. Rachel Moses MACHORRO (1671-). Vidne ved vielsen var hans bror David.  _

4 David Daniel ALFARIN. Født i Peyrehorade. Død 1728 i Amsterdam. Begr. 4 apr. 1728 i Ouderkerk. ~ 1. m. Abigael LEON (-1700). ~ 2. 1700 i Amsterdam m. Ribca Isaac SUEIRO (1664-1738). Hans fødested men ikke fødselsår er angivet ved 2. vielse. 1. vielse er ikke fundet sted i Amsterdam.  _

IX.469 Anna Daniel ALFARIN.

Født 1661 i Peyrehorade. Død o. 1693. ~ 1686 i Amsterdam m. IX.468 Isaac SACUTTO (1653-1720). Se afsn. 1.15. Ved vielsen er hendes fødeår angivet til 1661, og hendes vidne er faren Daniel.  _ 1 barn med IX.468 Isaac SACUTTO, se afsn. 1.15.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here