Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.25: Fædrene linje for Frederikke (Rachel) SOLDIN, Gerda ROTHENBORGs mormors mor

V.30 Israel Isak SOLDIN, købmand.

Købmand i København, forfatter. Født o. 1727 i Berlin. Død 1808 i København. Begr. 10 juni 1808 i Møllegade. ~ m.V.31 Malka ISSERL (1743-1800). - se nedenfor. Iflg. Margolinsky og Josef Fischer født i Berlin. Har måske sit navn efter Mysliborz i Polen, der i den tyske periode hed Soldin. Fik 26. okt. 1764 tilladelse til at nedsætte sig i København. Boede 1771 i Frimand Kvarter, 1787 på Gammel Mønt matr. 168, og i 1801 Købmager Kvarter matr. 168. Angives at være "handlende" og var en overgang forstander for menigheden i Kbh. med ansvar for skifteforretninger mm. Denne funktion synes han ikke at have fortsat ind i brydningstiden fra 1787, hvor de reformvenlige jøder (med Moses Fürst i spidsen) gjorde oprør mod denne institution.

pic
Portrætter af Israel og Malka Soldin (original i Sverige)

Iflg. Ehrencron-Müller [47] er Israel S. forfatter til anonym kongehyldest: "Die Königliche Gewalt. Oder und Cantate, welche den 1. Dec. 1773 zum Busz- und Bet-Tag von den hochteutschen Juden in Copenhagen abgesungen worden".

pic
Fra Kongehyldsten 1773.

Kilder: Bio.leks. [3] (sønnen Salomon Soldin), Ove Tryde [213], Ehrencron-Müller [47]. Mindeskrift [14] s. 159 f.

pic
Israel Soldins gravsten i Møllegade.

 margo  Hans hustru V.31 (forslægt ukendt):

V.31 Malka ISSERL.

Født o. 1743. Død 1800 i København. Begr. 23 mar. 1800 i Møllegade. ~ V.30 Israel Isak SOLDIN, købmand - se ovenfor.

pic
Malka Isserls gravsten i Møllegade.

 margo 

Deres 10 børn:

1 Jakob (Elyakim) SOLDIN, forfatter. Lærte bogtrykkeri i Berlin og udgav fra midten af 1780'erne forskellige småskrifter på hebraisk. herunder en naturhistorie, hyldesdigte til kongehuset samt en lille hebraisk bog Israel Toldot Ha-Adam / Elyakim ben Rabbi Israel Zeldin, 1788, hvor han underskriver sig "den unge Eliakim, søn af vores lærer Isserel Zeldin af København af den hellige menighed 'Shomer Emunim'" (dvs. "beskytter af den trofaste", nok henvisning til synagogen).

pic
Ha-Adam udgivet 1788.

I 1791 indsendte han en ansøgning (på dansk) om privilegium på et "hebræisk trykkeri" i København (fik tilladelse til at "anlægge bogtrykkeri i det hebraiske og rabbinske sprog"). Som prøve på sin kunnen vedlagde han et sørgedigt i anledning af Moses Mendelsohns død i 1787. Han er ikke fundet i folketællingen 1801, men har enten forladt København omkring 1808 (ved farens død), eller han blev som vanvittig indlagt på St. Hans hospital, hvorfra han omkring 1813 blev løsladt til ophold i Fredericia. Han er ikke fundet begravet i Danmark [240], [47] mm .  _

2 Isak SOLDIN. Død 19 sep. 1782 i København. Begr. i Møllegade. Nok død i 20-årsalderen. Gravstenen er ikke bevaret. Formodentlig opkaldt efter farfaren  margo 

3 Hartvig SOLDIN, boghandler. Boghandler og antikvarboghandler i København. Født 1763. Død 1843 i København. Begr. 4 juni 1843 i Møllegade. ~ 24 okt. 1798 i København m. Marie WOLFF (1779-1836). Boghandler og forlægger i København. Flere af børnene konverterede til kristendommen.

pic
Portræt af Hartvig Soldin (privateje i Sverige)

Efterslægten kun delvis undersøgt. Kilde [205] mm.

pic
Hartvig Soldins gravsten i Møllegade.

 margo  Efterslægt (10 børn) afsn. 2.52.

4 Judith SOLDIN. Født 8 okt. 1765. Død 1836. Begr. 6 feb. 1836 i Møllegade. ~ m. Nathan ROSBACH, købmand (1765-1814). Boede ugift hjemme 1801. Måske den J. Soldin der senere bliver gift med (enkemand) Nathan Rosbach (1768-1814). Han findes gift 1. gang med "Birgitte" Rosbach i 1801. En enke efter ham, Judith født Soldin, findes begravet 1836 på Mosaisk Nordre Kirkegård.  margo 

5 Abraham SOLDIN, boghandler. Boghandler og forlægger i København. Født 26 jan. 1769 i København. Død 28 dec. 1834 i København. Begr. i Møllegade. ~ 28 feb. 1800 i København m. Rose WALLICH (1769-1842). Oplærte sin yngre bror Salomon i boghandel og oparbejdede et bogforlag sammen med ham. Forlaget udgav leksika, skolebøger, rejsebøger mm. Fik 4 børn, der alle lod sig døbe Soldenfeldt under jødefejden d. 29. april 1820 (i Frederiksberg kirke). To sønner videreførte boghandlen og stiftede en mængde legater osv. Begge er begravet på Assistens Kirkegård.

pic
Gravmæle for Ferdinand Vilhelm og Joseph Carl Soldenfeldt på Assistens Kirkegård. "Flere Stiftelser og flere Legater skyldes deres Godgørenhed".

Kilder: Tryde [205], Erslev [59] mm.  margo  Efterslægt (4 børn) afsn. 2.53.

6 Salomon SOLDIN, boghandler. Boghandler, skribent, legatstifter i København. Født 15 mar. 1774 i København (Mos). Død 27 nov. 1837 i København. Begr. i Møllegade. ~ 27 maj 1811 i København (Mos) m. Hanne RUBEN (1775-1850). Fik 11. nov. 1811 tilladelse til at nedsætte sig som bogtrykker i København. Oparbejdede et forlag sammen med sin bror Abraham. Oversatte og udgav Rousseau, redigerede serien "Nyeste Skilderi af København" mm. Stiftede et legat for "værdige og uformuende kvinder". Kilde: Bio.leks. [3], Tryde [205], Erslev [59].

pic
Salomon Soldin (1774-1837).

Hans forfatterskab omfatter: 1) Rousseau, J. J., 1800, 2) Krigen imellem Danmark og Engelland, 1801, 3) Marsk Stig eller Sammenrottelsen mod Erik Glipping, Konge af Danmark : Et romantisk Skilderie fra det trettende Aarhundrede : Udarbeidet efter O. J. Samsøes Plan, Kbh. 1802, 4) Patriotiske Handlinger af Danske og Norske : En Exempelbog for Ungdommen, Kbh. 1806, 5) Upartisk Drøftelse af de af Hans Høiærværdighed Herr Confessionarius Dr. Bastholm i Dagen No. 159 fremsatte Spørgsmaal om Jøderne. (Udtagen af Nordlyset No. 3. og 4.), Kbh. 1813, 6) Napoleon Buonapartes Regjeringshistorie : 1. Bind : Med adskillige Forandringer særskilt aftrykt af Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Kbh. 1815, 7) Exempelsamling til Veiledning for enhver, der vil øve sig i dansk prosaisk Stiil; uddragen af danske Prosaikers Skrifter, ordned efter de forskjellige Stiilarter, og forsynet saavel med Indledninger som Anmærkninger, Kbh. 1816, 8) Lovtale over Daniel Rantzau, 1819.

pic
Salomon Soldin og hustrus stiftelse i Kbh.

Hans gravsten i Møllegade er bevaret, men er i dag helt ulæselig.

pic
Salomon Soldins gravsten i Møllegade.

 margo 

7 Hanne SOLDIN. Født o. 1780. Død 1843. ~ 21 maj 1807 i København m. Meier Aron EIBESCHÜTZ, juveler (1782-1834). Hendes mand var søn af vinhandleren Aron Eibeschütz, stamfar til den danske Eibeschütz-slægt, der så vidt vides ikke har forbindelser til rabbiner Jonathan Eybeschütz i Hamborg. Kilde Metzon [96] mm.  margo  Efterslægt (5 børn) afsn. 2.54.

8 Frome (Rose) SOLDIN, partikulier. Født o. 1783. Død 1863. Begr. 2 juni 1863 i Møllegade. Ugift. Efter sin søster Hannes død, ernærer hun "hele Familien ved Professioer og Rentepenge". Kaldes "partikulier" i 1850. Hun må da have formået at skabe en forretning på egen hånd.

pic
Frome Soldins gravsten i Møllegade.

 margo 

9 Michael SOLDIN, tobakshandler. Født o. 1785 i København. Død 1865. ~ m. Frederikke WOLF (1789-1874). Var bogtrykkersvend ved folketællingen 1801, men fik siden bevilling som the- og porcelænshandler. Forretningen blev siden udvidet med tobak. Boede i Adelgade 1817 og senere på Købmagergade. Der kendes én datter. Øvrig efterslægt ikke fundet. Han er begravet i Møllegade (ved siden af sin hustru), men gravstenen er i dag forsvundet.  margo  Efterslægt (1 barn) afsn. 2.55.

10 Frederikke (Rachel) SOLDIN. se IV.15 nedenfor.

IV.15 Frederikke (Rachel) SOLDIN.

Født o. 1786 i København. Død 18 maj 1858 i København (Mos). ~ 17 maj 1810 i København (Mos) m. IV.14 Salomon Simson MONIES, tobaksfabrikant (1786-1853). Tobaksfabrikant i København. Se afsn. 1.12. Begravet i Møllegade ved siden af sin mand. Der er bevaret en gravsten fælles for ægteparret.  margo  6 børn med IV.14 Salomon Simson MONIES, se afsn. 1.12.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[14] Salomon, J. & J. Fischer (red.): Mindeskrift i Anledning af 100-års-dagen for Anordningen af 29. marts 1814, Kbh. 1914
[47] Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39
[59] Erslev, Th.H.: Almindelig forfatterleksikon for kongeriget Danmark med tilhørende bilande fra 1814-1840, I-III, Kbh. 1843
[96] Metzon, Hans: Den hidtil ikke offentliggjorte del af Legatstamtavlen Eibeschütz. København 1958
[205] Tryde, Ove: Danske Boghandlerbiografier, Kbh. 1947.
[213] Tryde, Ove: Danske Boghandlerbiografier, Kbh. 1947
[240] Lausten, Martin Schwarz: Oplysning i Kirke og Synagoge. Forholdet mellem kristne og jøder i den danske oplysningstid (1760-1814). Kbh. 2002

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here