Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.4: Fædrene linje for Judith (Gitl) GOLDSCHMIDT, Gerda ROTHENBORGs farfars farfars mormor

XI.1072 Daniel Samuel GOLDSCHMIDT, købmand?.

Levit, levede omkring 1560. Stamfar til familien, der her kaldes den "ældre" slægt Goldschmidt. Den er indgiftet med den "yngre" slægt af samme navn, hvis stamfar er menighedsforstanderen i Hannover Juda (Löb Hannover) Goldschmidt (s.d.). Kilde [17] mm.  _

Hans søn:

1 Daniel Baruch GOLDSCHMIDT, menighedsforst. se X.536 nedenfor.

X.536 Daniel Baruch GOLDSCHMIDT, menighedsforst.

Købmand, forstander for de kurhessiske jøder i Witzenhausen. Født 1575 i Frankfurt a.M.. Død 1642 i Witzenhausen. Begr. i Kassel-Bettenhausen?. ~ m.X.537 Rösche ? (-1647). - se nedenfor. Også kaldet Stuckhart eller Stuttgart. Af Levi stamme (hebraisk navn Mosche Baruch ben Mosche Yehuda Segal). Forstander for de kurhessiske jøder i Witzenhausen og muligvis hofjuvelér. Han havde mindst 3 sønner og 2 døtre, men kun 2 sønners skæbne kendes: Josef Hameln, svigerfader til Glückel von Hameln med de verdenskendte erindringer fra den jødiske menighed i Hamborg-Altona omkring 1660 og med stor efterslægt i Tyskland, samt Moses Kramer, hvis søn udvandrede til Danmark og grundlagde menigheden i København. En tredje søn er, ifølge nogle, Juda Löb Hannover Goldschmidt (den yngre grens stamfar). Denne var i så fald gift med sin egen brordatter Esther (datter af Josef Hameln Goldschmidt). Dette virker dog meget spekulativt og er ikke accepteret i denne fremstilling. Kilder: [15] (s.36), [109], [17], [16], [18],  _ Hans hustru X.537 (forslægt ukendt):

X.537 Rösche ?.

Død 8 okt. 1647. Begr. i Kassel-Bettenhausen. ~ X.536 Daniel Baruch GOLDSCHMIDT, menighedsforst - se ovenfor. Ifølge lidt spekulative antagelser er Daniel Baruch Goldschmidts hustru den Rösche, der blev begravet 8. oktober 1647. Mandens navn (o. linje 6) kan dog ikke tydes mere.

pic
Rösche Goldschmidts gravsten i Kassel-Bettenhausen

 _

Deres 6 børn:

1 Juda (Löb Hannover) GOLDSCHMIDT, menighedsforst. Menigshedsforstander i Hannover. Død 24 jan. 1706 i Hannover. ~ m.efterkommer nr. 2 afsn. 2.20 Esther GOLDSCHMIDT (-1675). Hebraisk navn Yehuda Loeb ben Baruch Bendit HaLevi Segal. Boede mange år i Hannover og indrettede 1688 den første synagoge dér i sit eget hus. Erindringsbogen i Hannover: "Til forbøn mindes den redelige og trofaste mand, den højtbedagede forstander Herre Juda Loeb, søn af herre Baruch Bendix af Levi stamme, af familien Goldschmidt, og svigersøn af den berømte og højlærde herre Joseph Hameln[...]" (efter J. Fischer [15] s. 235). Ifølge rabbiner Duckesz (meddelt af Irene Newhouse) var han bror til sin svigerfader, dvs gift med sin egen niece! I så fald er han søn af ovenstående Daniel Baruch Samuel Stuckart, men denne forbindelse kendes ikke fra de danske kilder. Kilder: J.Fischer [15] (s. 236) mm.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.19.

2 Josef Hameln GOLDSCHMIDT, købmand. Født 1597. Død 30 jan. 1677. ~ m. Freude SPANIER (1599-1682). Bosat i Hameln ved Hannover. En "højlærd" jøde og meget velhavende. Hans svigerdatter var Glückel von Hameln, med de berømte erindringer fra menigheden i Altona omkring 1650 [16], [203]. Iflg. Duckesz [109] døde han 1677.

pic
Josef Hamelns gravsten i Hannover.

Ialt 9 børn hvis skæbne alle er beskrevet af Glückel von Hameln. Flere døde unge; ellers blev de rige købmænd eller gift med sådanne, talmudister og en enkelt rabbiner. Især fra datteren Jente nedstammer en række berømtheder (blandt andet forfatteren Heinrich Heine og komponisten Felix Mendelsohn). Datteren Esther blev gift med Juda (Löb Hannover) Goldschmidt i Hannover og efterkommerne er giftet ind i Goldschmidt'erne i København. Endelig var der sønnen Chajim, gift med Glückel selv.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.20.

3 Moses Kramer Stadthagen GOLDSCHMIDT, købmand. se IX.268 nedenfor.

4 Abraham Witzenhausen GOLDSCHMIDT.  _

5 Gelle GOLDSCHMIDT. Boede i Metz.  _

6 Channa GOLDSCHMIDT. Boede i Fulda.  _

IX.268 Moses Kramer Stadthagen GOLDSCHMIDT, købmand.

Købmand i Stadthagen. Født i Fulda?. Død 1 mar. 1670 i Stadthagen. ~ m.IX.269 Gitele MEYER (-1669). - se nedenfor. Født formodentlig i Fulda, af Levi stamme. Var i det mindste en overgang bosat i Stadthagen i grevskabet Schaumburg-Lippe (hvorfor han undertiden kaldes Moses Kramer Stadthagen). Erindringsbogen i Fulda: "Til forbøn mindes den fromme, ydmyge lærde Moses, Søn af Baruch Daniel Samuel af Levi stamme fra Stadthagen og hans fromme hustru Gitel, datter af afdøde rabbiner Meyer [...]. Han døde den 9. Adar 5430 [c: 1. marts 1670 ...]. Hun døde aftenen til mandag , som var den 1 Ab 5429 [i.e. 29. juli 1669...]". De havde (mindst) 3 sønner og 1 datter. Den ene søn Josef blev gift med en søster til Glückel von Hameln, der var Moses K. G.s brorsøns kone. Den anden søn Meyer Stadthagen indvandrede til København og grundlagde menigheden dér. Den tredje søn Abraham blev stamfader til den tyske Goldschmidt-Oldenburg-gren af slægten. [15] (s. 36 f.), [16], [17] mm.  _ Hans hustru IX.269 (forslægt ukendt):

IX.269 Gitele MEYER.

Født i Fulda?. Død 29 juli 1669 i Stadthagen. ~ IX.268 Moses Kramer Stadthagen GOLDSCHMIDT, købmand - se ovenfor. Rabbinerdatter fra Fulda. Hendes far Meyer må have været død før 1670. Den berømte rabbiner Meyer Schiff [201] kan det af tidsmæssige grunde ikke have været.  _

Deres 4 børn:

1 Meyer Stadthagen GOLDSCHMIDT, hofjuveler. se VIII.134 nedenfor.

2 Freude Stadthagen GOLDSCHMIDT. Død 3 juni 1714. Begr. i Königstrasse. ~ m. Pinchas Seligman NORDEN, menighedsforst. (-1709). Gift med menighedsforstanderen i Hamborg-Altona [17]. Efterslægt muligvis i E. Duckesz: Genealogie S.R. Hirsch, J. Fischer: Festschrift Prof. D. Simonsen (ikke undersøgt). Gravstenen i Königstrasse i Altona roser hende for hendes "rene visdom", hendes "ærefrygt for det evige".

pic
Freude Stadthagen Goldschmidts gravsten på Königstrasse [266]

 _

3 Josef Stadthagen GOLDSCHMIDT, menighedsforst. ~ m. Elkele PINKERLE (-). Stadthagen. En af forstanderne for den jødiske menighed i Altona. Gift med Elkele Pinkerle, en søster til Glückel von Hameln (s.d.) og hyppigt omtalt i hendes momoirer som en omsorgsfuld svoger. Stiftede 1681 legat på 100 rigsdaler. 6. børn. Efterslægt (bl.a. Fraenkel), se [17], [109].  _

4 Abraham Stadthagen GOLDSCHMIDT, købmand. Født 1650. Død 1738. ~ m. Priwche HEILBUTH (-1755). Stadthagen. Bosat i Emden. Omtalt i Glückel v. Hameln [16]. Efterslægt behandlet i E. Duckesz [109], M. Hannover [204]. En søn Meyer nedsatte sig i Oldenburg, og fra denne nedstammer den udbredte gren Oldenburg-Goldschmidt.  _

VIII.134 Meyer Stadthagen GOLDSCHMIDT, hofjuveler.

Født i Stadthagen. Død 1736 i København. Begr. 18 feb. 1736 i Møllegade. ~ m. VIII.135 Breine FÜRST (-1728). Se afsn. 1.5. Også kaldt Meyer Stadthagen og Stadthagen Oppenheim. Født i Stadthagen (i grevskabet Schaumburg-Lippe), en kort overgang bosat i Oppenheim ved Rhinen, og drog derpå til Altona til sin bror, menighedsforstanderen Josef G. Selv bosatte han sig dog i Hamborg, hvorfra han kom til København med Kgl. Lejdebrev af 6 oktober 1683 (aftrykt i J. Fischer). Blev først tobaksspinder og siden hofjuveler, kompagnon til Kgl. Hofjuveler Israel David bosat i Altona, men med fri adgang til Danmark siden 1681. Efter Israel Davids død i 1695 blev han selv Kgl. Hofjuveler under Frederik IV. Blev meget velhavende og grundlagde den jødiske menighed i København. I 1694 erhvervede han sammen med tre jødiske mænd jordstykket, der senere blev til kirkegården i Møllegade. Gudstjenester blev frem til 1732 holdt i hans eget hjem (Badstuestræde nuv. nr. 20, senere en ejendom på Slotsholmen, gl. matr. nr. 107).

pic
Skrivelse dateret 17/1 1725 "Von der Jüdischen Gemeinn von Meyer Goldschmidts Synagoge", hvor Goldschmidt beder Kongen om tilladelse til at holde kristne tjenestefolk [239] .

Herefter lejede han et lokale i Læderstræde, der blev anvendt til synagoge. Han udvirkede flere privilegier for jøderne ved at betale frivillige skatter og give lange kreditter til kongen, men mistede en stor del af sin formue ved Københavns ildebrand i 1728. Han døde i København den 18. februar 1736. På kirkegården i Møllegade er der en lang gravskrift (oversættelse i Mindeskrift [14] s.154), men hans gravsten er i dag ulæselig.

pic
Meyer Stadthagens (Goldschmidts) i dag ulæselige gravsten i Møllegade.

Han var gift med Breine og fik 2 sønner og flere døtre. En datterdatter Freude Fürst og efter hendes død søsteren Röschen Fürst blev gift med købmand Aron Bendix Goldschmidt, søn af Kgl. Hofagent Bendix Goldschmidt (s.d.). Fra denne "yngre" Goldschmidt-linje, som ikke har påviselige agnatiske forbindelser til Meyer St.Op. G., stammer den mest udbredte danske Goldschmidt-slægt (bl.a. forfatteren Meir G., s.d.). Kilder: [17], [1], [14], [15] (s. 36-52), [71] (s. 34), [16], [196].  margo 

7 børn:

1 Judith (Gitl) GOLDSCHMIDT. se VII.67 nedenfor.

2 Sara GOLDSCHMIDT. Født jan. 1678 i Altona. Manden er i København, da Breine nedkommer med denne datter nr. 2 [312]  _

3 Moses GOLDSCHMIDT, købmand. Død 1743 i København. Begr. 25 okt. 1743 i Møllegade. ~ m. Serche Cleve GOMPERS (-1731). Bevilling som købmand i København 6. maj 1699. Mindst 4 sønner og 1 datter. Efterslægt: Goldschmidt, Cohen, Henriques. Kilde: [196], [17].

pic
Moses Goldschmidts gravsten i Møllegade

 margo 

4 Levin GOLDSCHMIDT, købmand. Velsagtens købmand i København. ~ 1. m. Rachel SPEYER (-1724). ~ 2. m. Edel KULP (-1752). Fik bevilling som købmand 21. oktober 1712. Han havde da opholdt sig nogle år i Frankfurt am Main, hvor han var blevet gift [196]. Begge hans hustruer er begravet i Møllegade, men han selv er ikke fundet dér. En datterdatter var gift med Isac David Adler (s.d.) [17].  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.21.

5 Rachel Röschen GOLDSCHMIDT. Død 17 nov. 1742 i Altona. Begr. 18 nov. 1742 i Königstrasse. ~ m. Moses Magnus CLEVE, købmand (1702-1751). Købmand(?) i Altona. Hun og hendes mand boede få år i København, men flyttede 1731 til Altona.

pic
Rachel Stadthagen Goldschmidts gravsten på Königstrasse [266]

 _

6 Rösel Krändel GOLDSCHMIDT. Død 1742. ~ m.efterkommer nr. 7 afsn. 2.20 Josef Hameln GOLDSCHMIDT (1677-1734). Hendes mand var hendes halvfætter, søn af Chajim og Glückel von Hameln med de berømte erindringer fra Altona. De blev gift i København. Glückel von Hameln foretog en rejse dertil i den anledning [16].  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.22.

7 Pesche GOLDSCHMIDT. Død 1758 i Altona. ~ m. Elias COHN (-). Videre skæbne ukendt  _

VII.67 Judith (Gitl) GOLDSCHMIDT.

Død 1743 i København. Begr. i Møllegade. ~ før 1693 m. VII.66 Chajim (Henrik) FÜRST, juveler (-1732). Juveler, vekseler og købmand i København. Se afsn. 1.3. Født givetvis i Hamborg eller Altona, men fødselsdato ukendt. Gift engang før 1693 med juveler og købmand Chajim Fürst. Arvede først efter sin mand i 1732 og dernæst efter sin far i 1736 og blev meget velhavende. Hun havde mange forretninger med sin svigersøn Aron Goldschmidt g.m. Röschen (s.d.). Hun døde i København 1743. Kilder: [1], [15] (s. 52).

pic
Resterne af Judith Goldschmidts gravsten i Møllegade. Væltet og lagt på muret grundag iflg. J. Margolinky kartotek

 margo  8 børn med VII.66 Chajim (Henrik) FÜRST, se afsn. 1.3.

Henvisninger

[1] Margolinsky, J.: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976, Kbh. 1978
[14] Salomon, J. & J. Fischer (red.): Mindeskrift i Anledning af 100-års-dagen for Anordningen af 29. marts 1814, Kbh. 1914
[15] Fischer, J.: Meir Goldschmidts Stamfædre. I Tidsskrift for Jødisk Historie og Litteratur, udg. J. Salomon, J. Fischer, D. Simonsen, Kbh. 1919-25.
[16] Kaufmann, David: Memoiren der Glückel von Hameln 1645-1719, Frankfurt am Main 1896
[17] Fraenkel, Louis & Henry: Forgotten Fragments of the History of an Old Jewish Family. Kbh. 1975.
[18] Newhouse, Irene: FUERST.GED, gedcom-fil tilsendt oktober 1995
[71] Borchsenius, P.: Historien om de danske Jøder, Kbh. 1968
[109] Duckesz, E.: Geschichte des Geschlectes Goldschmidt-Oldenburg, Hamborg 1915
[196] Nielsen, O. Kjøbenhavns Dipolmatarium I-VIII, Kbh. 1887
[201] Jewish Encyklopedia, New York 1901-1906
[203] Kaufmann, David: Aus Heinrich Heines Ahnensaal
[204] Hannover, Martin: Adolf Hannovers fædrene og mødrene slægt, Kbh. 1914.
[239] Lausten, Martin Schwarz: De Fromme og Jøderne. Holdninger til jødedom og jøder i Danmark i pietismens tid (1700-1760). Kbh. 2000
[266] Steinheim-Institut: Datenbank zur jüdischen Grabsteinepigraphik, www.steinheim-institut.de
[312] Arnheim, Arthur, Chava Turniansky: Yiddish Letters. From the Seventeenth-Century World of Glikl Hamel, 2020

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here