Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.8: Fædrene linje for Hinde Heyman HERTZ, Gerda ROTHENBORGs farfars mormors mor

VII.78 Heyman Naftali HERTZ, kantor.

Født 1715 i Berlin. Død 19 juni 1796 i København. Begr. i Møllegade. ~ 1. m.VII.79 Breine ? (-1763). - se nedenfor. ~ 2. m. Hendel SALOMON (-1767). ~ 3. m. Rosa COHEN (1717-1770). ~ 4. m. Gudel JOEL (1717-1794). Kantor først i Rendsburg og fra ca. 1750 i København. Her også vitterlighedsmand ved menigheden. Hebraisk navn på gravsten Chajim ben Naftali Hirsch M Berlin. Han er altså sandsynligvis født i Berlin. I København blev han efterfulgt som kantor af sin svigersøn Noah Isac Mannheimer. Kilde Mindeskrift [14] (s. 167).

pic
Heyman Hertz' gravsten i Møllegade.

Han synes at have været gift 4 gange og alle hustruer er begravet i Møllegade. Den første hustru Breine (hendes ægtefælle er i Magolinskys kartotek angivet som "forsanger Heyman Hertz") er begravet 1763 og er da vel moren til datteren Hinde. Der er bevaret gravsten for alle 4 hustruer, men kun stenene for de to sidste er læsbare. Den sidste hustru Gudel er begravet ved hans venstre side. Der kendes ialt 5 børn, men han har givetvis haft flere i hvert fald af første ægteskab.  margo  Hans hustru VII.79 (forslægt ukendt):

VII.79 Breine ?.

Død 1763. ~ VII.78 Heyman Naftali HERTZ, kantor - se ovenfor.

pic
At dømme efter positionen Breine Hertz' (ulæselige) gravsten i Møllegade.

 margo 

Heyman Naftali HERTZs børn med Breine ?:

1 Hinde Heyman HERTZ. se VI.39 nedenfor.

2 Lea Heyman HERTZ. Født o. 1751. Død 17 dec. 1831 i Wandsbeck. ~ m. Simon Moses FRIEDBURG (-).  _

Heyman Naftali HERTZs børn med Hendel SALOMON:

3 Gitl (Birgitte) Heyman HERTZ. Født 22 nov. 1764. Død 16 jan. 1841 i København. Begr. i Møllegade. ~ 30 okt. 1790 m. Samuel Joseph Levin FRIDERICIA, købmand (1764-1842).

pic
Gitl Hertz gravsten i Møllegade. Hebr. navn Jitche. Af den danske indskrift: "...høitideligholdt sit guldbryllup d. 30te oktober 1840 og indgik til evigheden d. 16de januar 1841".

 margo  Efterslægt (4 børn) afsn. 2.31.

4 Esther Heyman HERTZ. Født o. 1765 i København. Død 10 dec. 1849 i København. Begr. 12 dec. 1849 i Møllegade. ~ m. Hertz MICHAEL, købmand (1761-1834). Kbm. i Hillerød. Hendes mands navn er på hans gravsten Naftali Hirz ben Michel.

pic
Esther Hertz gravsten i Møllegade. Hendes fornavn som achrosticon, lodret til højre som begyndelsesbogstaver til hver linje.

Havde vist nok ingen børn. Boede 1845 som enke hos niecen Rose Fridericia i København ("Esther Hertz f. Heymann 79, Enke, logerende, underholdes af Familien, Kjøbenhavn").  margo 

5 Judith Heyman HERTZ. Født 1767. Død 1839. Begr. 17 juni 1839 i Møllegade. ~ m. Noah Isac MANNHEIMER, kantor (1755-1824). Hendes mand, der var fra Mannheim, efterfulgte hendes far som kantor i København.

pic
Judith Hertz gravsten i Møllegade. Hebr. navn Jitche.

 margo  Efterslægt (5 børn) afsn. 2.32.

VI.39 Hinde Heyman HERTZ.

Født 1739. Død 17 aug. 1815 i København. Begr. i Møllegade. ~ 1766 m. VI.38 Abraham Jacob HAAG, kantor (-1798). Se afsn. 1.7. Begravet i Møllegade i København, men ingen gravsten er bevaret.  _ 1 barn med VI.38 Abraham Jacob HAAG, se afsn. 1.7.

Henvisninger

[14] Salomon, J. & J. Fischer (red.): Mindeskrift i Anledning af 100-års-dagen for Anordningen af 29. marts 1814, Kbh. 1914

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here