Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.21: Fædrene linje for Maren Nielsdatter SOLGAARD, Holger BRØNDSTEDs farfars mormors morfars mor

X.628 Christen Lassen SOLGAARD, rektor.

Død før 1652. ~ m.X.629 Margrethe JEPPESDATTER (1608-1690). - se nedenfor. Rektor for Holstebro Latinskole samt muligvis sognepræst. Hans slægt har højst sandsynlig bondegården Solgård i Aulum som sit udgangspunkt, men træffes fra tidligt i 1600-årene i Holstebro, hvor familien både i byens forvaltning og blandt købmændene hørte til de mest fremtrædende [275] (s. 210). Må være død før 1652, hvor hans enke gifter sig med sognepræsten i Holstebro Svend Pedersen Høst.  _ Hans hustru X.629 (forslægt ukendt):

X.629 Margrethe JEPPESDATTER.

Født 1608. Død 1690. ~ X.628 Christen Lassen SOLGAARD, rektor - se ovenfor.  _

Deres 3 børn:

1 Niels Christensen SOLGAARD, købmand. se IX.314 nedenfor.

2 Christen Christensen SOLGAARD, provst. Provst i Holstebro. Født 1637. Død 14 okt. 1713. ~ 1. 1671 m. Dorothea Pedersdatter HØGH (-1685). ~ 2. o. 1686 m. Lene Pedersdatter BIHE (-1699). Præst i Holstebro efter sin stedfar. Var "en Hader af Vellyst og daarlighed" (Wiberg).  _

3 Ib (Jep) Christensen SOLGAARD, rektor. Rektor i Holstebro. Død 1665. ~ m. IX.318-5. Johanne Nielsdatter SOLGAARD (-1711). Rektor for Holstebro Latinskole efter sin far. Hans datter Karen Solgaard kaldes "Holstebros navnkundigste Kvinde". Fire ægteskaber, "Klogskab og Herretække", gjorde hende formuende. Fjerde mand var baron Rudolph Gersdorph.  _

IX.314 Niels Christensen SOLGAARD, købmand.

Død 1661. Begr. 28 juli 1661 i Christiania (Dom). ~ 1. 2 mar. 1649 m.IX.315 Helvig Jensdatter ZAHL (1625-1653). - se nedenfor. ~ 2. 25 nov. 1655 i Christiania m. Cathrine POULSDATTER (-). Etablerede sig som handelsmand og savværksejer i Christiania [275] (s. 210). Kæmner og en overgang borgmester [276]. Hørte 1661 til byens større skatteydere. Erhvervede kort før sin død en gård Hakadal. Han efterlod sig "mange børn". Hans 2. hustru giftede sig som enke påny og fik yderligere mindst én søn Niels Laursen Solgard opkaldt efter den afdøde mand.  _ Hans hustru IX.315 (forslægt ukendt):

IX.315 Helvig Jensdatter ZAHL.

Født o. 1625. Død 1653. Begr. 25 feb. 1653 i Christiania (Dom). ~ IX.314 Niels Christensen SOLGAARD, købmand - se ovenfor. Var formodentlig søster til præsten i Nærøy Hans Jensen Zahl/Sahl.  _

Niels Christensen SOLGAARDs børn med Helvig Jensdatter ZAHL:

1 Maren Nielsdatter SOLGAARD. se VIII.157 nedenfor.

2 Peder Nielsen SOLGAARD. Født 1650. Døbt 23 aug. 1650 i Christiania (Dom). Havde livsarvinger  _

3 Jens Nielsen SOLGAARD, borgmester. Født 1652. Døbt 4 juli 1652 i Christiania (Dom). Død juli 1716. ~ 1. 26 mar. 1677 m. Ingeborg BONZEN (-). ~ 2. 1706 m. Anne HALVORSDATTER (-). Borgmester i Fredrikstad 1689-1716 [275] (s. 210). En søn Christian var tolder i Fredrikshald.  _

Niels Christensen SOLGAARDs børn med Cathrine POULSDATTER:

4 Sille Nielsdatter SOLGAARD. Født 1659. Døbt 4 dec. 1659 i Christiania. Død 1712. ~ 1684 m. Jonas Hansen VELLERMANN, købmand (-1718). Købm. i Christiania. Død uden livsarvinger.  _

VIII.157 Maren Nielsdatter SOLGAARD.

Født 1649. Død 1697. Begr. 28 okt. 1697 i Christiania. ~ 11 sep. 1664 i Christiania (Trefoldighetskirken) m. VIII.156 Peder Hansen LETH, købmand (1630-1679). Se afsn. 1.20.  _ 9 børn med VIII.156 Peder Hansen LETH, se afsn. 1.20.

Henvisninger

[275] Graugaard, Esben et. al.: Vesterlandets Konge - Christen de Linde. En vestjysk matador og hans slægt, Holstebro 2004
[276] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 27
[277] Holmen, Andreas: Fra Linderud til Eidsvold Værk, bind II-1, 1946

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here