Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.12: Fædrene linje for Maren Sørensdatter STRØM, Ingvard Christensen BAADSGAARDs farmors mor

VII.88 Søren Nielsen STRØM.

Om denne Søren Strøm vides kun, at han sandsynligvis var bonde i enten Rødding sogn (Rødding Herred) eller Hjerk sogn (begge Viborg amt) i midten af 1700-tallet. Han havde i hvert fald tre børn, to i Hjerk sogn og et i Rødding, der optræder som faddere til hinandens barnedåb. Navnet Strøm kan stamme fra Strømhuse i Glyngøre sogn (Harre Herred), nord for Rødding. Også i Rødding sogn var der en gård eller husmandssted, der hed Strømhuset.  _

3 børn:

1 Niels Sørensen STRØM, bonde. Fæster under Spøttrup gods. Født 1739. Død 10 mar. 1820 i Hjerk. ~ 1. 26 apr. 1767 i Rødding m. Dorthe BONDING (-1774). ~ 2. 17 apr. 1775 i Hjerk m. Kirsten JENSDATTER (1742-). Hans første ægteskab (indgået i Rødding) var tilsyneladende barnløst. Ved hans første barnedåb i 1776 i Hjerk er begge hans søskende blandt fadderne. Søsteren Maren bærer hans datter af samme navn til dåben i 1777.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.17.

2 Jens Sørensen STRØM, bonde. se VI.44 nedenfor.

3 Maren Sørensdatter STRØM. Var ugift endnu i hvert fald 1777. Skæbne ellers ukendt.  _

VI.44 Jens Sørensen STRØM, bonde.

Født o. 1744. Død 1806. Begr. 20 apr. 1806 i Rødding. ~ 26 nov. 1769 i Rødding m.VI.45 Maren JENSDATTER (1731-1806). - se nedenfor. Bonde i Rødding by, Rødding sogn og herred. Han måtte indhente kgl. bevilling til ægteskabet med Maren Jensdatter, da han "for 7 Aars tiid siden har besvangret Fæstemøes Sydskende barn". Muligvis er han den Jens Sørensen af Jungetgaard (Selde sogn), der i Hjerk sogn d. 10. april 1763 blev udlagt som barnefader til Maren Fynboes søn Anders. I kirkebogen kaldes han "Jens (Sørensen) Strøm af Rødding". Han havde nemlig en "navnefætter" i sognet. Præsten har været klar over at de kunne forveksles, så denne sidste kaldes "Jens (Andersen) Strøm af Strømhuuset". Ifølge kirkebogen blev han 70 år, men folketællingerne tyder på at han måske kun blev 60.  _ Hans hustru VI.45 (forslægt ukendt):

VI.45 Maren JENSDATTER.

Født o. 1731. Død 1806. Begr. 14 dec. 1806 i Rødding. ~ VI.44 Jens Sørensen STRØM, bonde - se ovenfor. Døde få måneder efter sin mand. Blev ifølge kirkebogen 74 år.  _

Deres 4 børn:

1 Søren Jensen STRØM, gårdmand. se V.22 nedenfor.

2 Niels Jensen STRØM. Født 1772. Døbt 25 juli 1772 i Rødding. Bor i modsætning til sin tvillingebror Christen ikke hjemme i 1787. Ikke fundet død. Skæbne ukendt.  _

3 Christen Jensen STRØM. Født 1773. Døbt 25 juli 1773 i Rødding. Død 1800. Begr. 31 aug. 1800 i Rødding. Blev iflg. kirkebogen 27 år. En søn af Jens Strøm i Strømhuset også kaldt Christen blev husmand i Tarup. De to må ikke forveksles.  _

4 Mette Jensdatter STRØM. Født 1777 i Rødding. Død 1777. Begr. 27 okt. 1777 i Rødding. Blev tre dage. Der er ikke indført nogen dåb i kirkebogen.  _

V.22 Søren Jensen STRØM, gårdmand.

Født 1770. Døbt 21 okt. 1770 i Rødding. Død 12 juli 1825 i Rødding. ~ 1 dec. 1796 i Rødding m. V.23 Maren Christensdatter MOLLERUP (1769-1841). Se afsn. 1.13. Vod dåben båret af sin moster Maren fra Hjerk. Boede gift og med 3 børn hos sine forældre i Rødding by og sogn i 1801. Må have overtaget sin fars gård i 1807.  _

7 børn:

1 Maren Sørensdatter STRØM. se IV.11 nedenfor.

2 Christen Sørensen STRØM. Født 1798. Døbt 9 sep. 1798 i Rødding. Båret til dåben af mosteren Kirsten. Formodentlig død kun få år gammel.  _

3 Jens Sørensen STRØM. Født 1799. Død 1799. Begr. 17 nov. 1799 i Rødding. Blev 3 uger.  _

4 Ane Sørensdatter STRØM. Født 1801 i Rødding. Døbt 15 feb. 1801. ~ 10 okt. 1821 i Rødding m. Peder Laursen GODSK, husfæster (1783-). Fæster og daglejer i Rødding. Mindst 4 børn.  _

5 Christen Sørensen STRØM, gårdmand. Grdm. i Rødding. Født 1803. Døbt 1 maj 1803 i Rødding. ~ 2 jan. 1824 i Rødding m. Inger PEDERSEN (1788-). Må have overtaget sin fars gård i Rødding. Mindst 3 børn.  _

6 Anders Sørensen STRØM. Født 1806. Døbt 6 jan. 1806 i Rødding. ~ 1837 m. Maren NIELSEN (-).  _

7 Mette Sørensdatter STRØM. Født 19 juli 1807 i Rødding. ~ m. Laurs JENSEN, husmand (1807-). Husm. i Vejby. Boede i Vejby, Rødding herred. Mindst én datter.  _

IV.11 Maren Sørensdatter STRØM.

Født 1797. Døbt 5 aug. 1797 i Rødding. Død 1850. ~ 19 dec. 1822 i Rødding m. IV.10 Christen CHRISTOFFERSEN (LIHME), husmand (1784-1863). Husmand i Ejsing. Se afsn. 1.7. 26 år ved vielsen, "Datter af gårdmanden Søren Strøm i Rødding".  _ 7 børn med IV.10 Christen CHRISTOFFERSEN (LIHME), se afsn. 1.7.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here