Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 2.28: Sidelinje fra V.22-4. Andreas FALCH (1748-1797, se afsn. 1.25), Holger BRØNDSTEDs farmors mors bror


Generation 3.


Børn af Generation 4-V.22-4. Andreas FALCH med Charlotte Sophie SUHR:

1 Johan Peter FALCH, grosserer. Grosserer, formand for rodemestrene i Kbh.. Født 23 aug. 1781 i København. Død 17 juli 1843. ~ 21 maj 1806 m. Ellen Pauline SUHR (1785-1823). Opløste det Falchske Handelshus og fik ansættelse som formand for Rodemesterne i København. Nyrop [62].  _ 6 børn nr. 6 ff. nedenfor.

2 Carl Andreas FALCH. Født 1782. Vistnok død spæd.  _

3 Anne Elisabeth Dorothea FALCH. Født 11 maj 1784. Døbt i Helliggeistets Kirke, Kiøbenhavn. Død 23 juni 1863. ~ 24 nov. 1810 i Kbh. (Garnisons) m. Carl Heinrich Lydius MEINCKE, byfoged i Stege (1787-1862).

pic
Byfoged Carl Meincke, g.m. Elisabeth Falch

 _ 4 børn nr. 12 ff. nedenfor.

4 Abraham FALCH. Født 1786. Døbt 8 nov. 1786 i København (Helligåndsk.). Boede 14 år gammel hos familien Winther i Fensmark, sammen med sine kusiner Frederikke og Marie Koës. Skæbne ellers ukendt.  _

5 Caroline FALCH. Født 7 nov. 1790. Døbt i Helliggeistets Kirke, Kiøbenhavn. Død 10 nov. 1856. ~ o. 1816 m. Theodor SUHR, grosserer (1792-1858). Var forlovet med sine fætter, filologen Georg Koes, der døde på Zante 1811. Hun blev da gift med sin fætter på mødrene side, Theodor Suhr, der videreførte de Suhrske Hus.

pic
Caroline Falch, g. Suhr

Ægteskabet, ikke lykkeligt, er beskrevet i Nyrop [62]. De døde barnløse og det Suhrske Hus overgik til Theodor Suhrs nevø Ole Bernt Suhr. Denne grundlagde Den Surhske Stiftelse for sine efterkommere.  _


Generation 2.


Børn af Generation 3-1 Johan Peter FALCH med Ellen Pauline SUHR:

6 Dorothea FALCH. Født 30 juli 1807 i København. Døbt 11 nov. 1807 i Frue kirke. Død 4 aug. 1824 i København. Begr. i Frue Kirke.  _

7 Charlotte FALCH. Født 21 juni 1809 i København. Døbt 3 juli 1809 i Frue kirke.  _

8 Caroline FALCH. Født 17 juni 1811 i København. Døbt 11 nov. 1811 i Frue kirke. Død 18 sep. 1826.  _

9 Pouline FALCH. Født 30 nov. 1812 i København. Døbt 24 feb. 1813 i Frue kirke.  _

10 Andreas FALCH. Født 10 aug. 1817. Død 15 jan. 1819.  _

11 Andreas FALCH. Født 30 dec. 1820. Død 2 jan. 1821.  _

Børn af Generation 3-3 Anne Elisabeth Dorothea FALCH med Carl Heinrich Lydius MEINCKE:

12 Charlotte Sofie MEINCKE. Født 8 dec. 1811. Død 24 juni 1872. ~ 1837 m. Peder Brønnum SCAVENIUS, godsejer (1795-1868). Godsejer til Gjorslev mm, politiker [3]. Hendes mand blev adlet 1843.

pic
Charlotte Scavenius f. Meincke

 _ 4 børn nr. 16 ff. nedenfor.

13 Johan Henrik MEINCKE, godsejer. Cand.jur., forpagter, gårdejer. Født 9 juli 1813 i Stege. Død 25 mar. 1904. ~ m. Glara BECH (1817-1889).

pic
godsejer Henrik Meincke

 _ 6 børn nr. 20 ff. nedenfor.

14 Elisabeth Georgine MEINCKE. Født 28 maj 1815. Død 19 feb. 1916.  _

15 Andreas Falch MEINCKE, skibsmægler. Skibsmægler og kommissær i New York. Født 19 dec. 1816. Død 1 apr. 1869 i New York. ~ m. Mary Marie KIMBELL (1829-). Ejede skibe i rederiet Funk-Meincke.  _


Generation 1.


Børn af Generation 2-12 Charlotte Sofie MEINCKE med Peder Brønnum SCAVENIUS:

16 Jacob Frederik SCAVENIUS, politiker. Godsejer, politiker mm, se [3]. Født 1838. Død 1915. ~ m. Louise CASTONIER (1844-). Overtog Gjorslev.  _ 3 børn nr. 26 ff. nedenfor.

17 Carl Sophus SCAVENIUS, kammerherre. Cand. polyt. og kammerherre til Klintholm. Født 9 aug. 1839. Død 14 feb. 1901. ~ m. Annie Julie Emely Gustave Thyra CASTONNIER (1850-1930).  _ 10 børn nr. 29 ff. nedenfor.

18 Anna Kristine SCAVENIUS. Født 26 maj 1842. Død 21 aug. 1900.  _

19 Peder Brønnum SCAVENIUS, godsejer. Godsejer til Voergaard, se [5]. Født 30 juli 1845. Død 26 mar. 1914. Overtager Voergaard Slot i Dronninglund i 1872 og tilkøber en del af den jord, der gennem tiderne var blevet frasolgt slottet. Ved hans død i 1914 er Voergaard et af landets største godser med 3500 tdr. land. Slottet er i dag ejet af en fond, hvis formål er at bevare det for eftertiden og holde kunstsamlingen åben for offentligheden.  _

Børn af Generation 2-13 Johan Henrik MEINCKE med Glara BECH:

20 Carl Jørgen MEINCKE, landmand. Cand.jur., forpagter, landmand. Født 1 apr. 1842. Død 18 mar. 1877. ~ 12 apr. 1870 m.efterkommer nr. 31 afsn. 2.22 Johanne Michaela BARTHOLIN EICHEL (1847-1931).  _

21 Jørgen Bech MEINCKE, forpagter. Født 1843.  _

22 Edward Andreas Bech MEINCKE, løjtnant. Født 1845. Død 1911. ~ 10 okt. 1871 m. Alma Vilhelmine MØLLER (1850-1923). Sekondløjtnant i rytteriet, 5. dragonregiment i Randers 1867 og løjtnant af rytteriets forstærkning 1876. Ejede Oregård ved Ängelholm, Skåne. Senere en tid ejer af Strandholm ved Rødby og Lineslyst, derefter forpagter af Tågerudsgården ved Stokkemarke, Lolland.  _ 9 børn nr. 39 ff. nedenfor.

23 Georg MEINCKE. Udvandret til Amerika.  _

24 Sophie MEINCKE. ~ m. ? HELMS (-).  _

25 Elisabeth MEINCKE. ~ m. ? LEHMAN (-).  _

Dette indhold kræver login

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here