Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 2.1: Sidelinje fra VI.32-2. Heyman Behrendt ROTHENBORG (-1779, se afsn. 1.1), Gerda ROTHENBORGs farfars farfars bror


Generation 4.


Børn af Generation 5-VI.32-2. Heyman Behrendt ROTHENBORG med Helena (Halche) SPEYER:

1 Rachel ROTHENBORG. Født 1776. Død 1796. Begr. 24 apr. 1796 i Møllegade. Ugift. Der er ikke bevaret nogen gravsten for hende i Møllegade.  margo 

2 Beile (Bolette) ROTHENBORG. Født 1777. Død 1837 i København. Begr. 2 nov. 1837 i Møllegade. ~ 21 apr. 1797 i København m. Lazarus Michael SPEYER, kommisionær (1770-1817). Slagter, siden kommisionær i Kbh. Der er ikke bevaret nogen gravsten for hende i Møllegade. Hendes mand var af den Speyer-familie, der også anvender navnet Schiesser.  margo  5 børn nr. 3 ff. nedenfor.


Generation 3.


Børn af Generation 4-2 Beile (Bolette) ROTHENBORG med Lazarus Michael SPEYER:

3 Carl Ludvig (Michael Lazarus) SPEYER, stiftsfysikus. Født 22 maj 1798 i København (Mos.). Død 23 nov. 1860 i Aalborg. Begr. i Aalborg Mosaiske Kirkegård. ~ m. Sara Nathan SIMONSEN (1806-1878). Praktiserende læge i Ringkøbing fra 1825, stiftsfysikus i Aalborg 1842, justitsråd 1852 [20]. Lod tilsyneladende alle sine børn pånær det yngste Clara døbe. Selv forblev han og hans hustru vistnok i Mosaisk Troessamfund.

pic
Carl Ludvig Speyers gravsten i Aalborg.

 margo  10 børn nr. 8 ff. nedenfor.

4 Helene (Chane) SPEYER. Født 20 sep. 1800 i København. Død 1871 i København. Begr. 19 jan. 1871 i Møllegade. ~ 22 dec. 1839 i København (Mos.) m. Nathan SIMONSEN, bogholder (1800-1869). Bogholder i Kbh. Vistnok ingen børn.

pic
Helene Simonsen f. Speyers gravsten i Møllegade. Hendes hebr. navn Chane skrevet også med latinske bogstaver.

 margo 

5 Hanne SPEYER. Født o. 1807. Død 5 sep. 1826 i København. Begr. i Møllegade. Ugift "jomfru", Hana bat Lezer Speyer, "D. af Handelsmand Lazarus Michael S." (Margolinskys kartotek). Der er ikke bevaret nogen sten.  margo 

6 Aron (Adolph) Heiman SPEYER, lærer. Født 25 okt. 1810 i København. Død 30 mar. 1839 i København. Begr. i Møllegade. Skolelærer iflg. Margolinskys kartotek. Ugift. Begravet i Møllegade, men gravstenen er gået tabt. Hebr. navn Aharon Schiser.  _

7 Regine (Rupne) SPEYER. Født 6 mar. 1816. ~ 10 mar. 1850 i København (Mos.) m. Marcus SELIGSOHN, købmand(?) (-). Boede 1845 og 1850 ugift hos søsteren Helene. Om hendes mand vides intet, og hverken han eller hun er fundet begravet mosaisk i Danmark.  _


Generation 2.


Børn af Generation 3-3 Carl Ludvig (Michael Lazarus) SPEYER med Sara Nathan SIMONSEN:

8 Frederikke SPEYER, lærerinde. Født 15 nov. 1829 i Ringkøbing. Døbt okt. 1833. ~ 5 okt. 1865 i Lynge, Sorø amt m. Ludvig Gustav HILLMARS, købmand (1827-). Købmand i Slagelse. Før ægteskabet lærerinde på Svanholm Hovedgaard.  _

9 Hanne SPEYER. Født 25 feb. 1831 i Ringkøbing. Døbt 6 okt. 1833. Død 1908. ~ 7 apr. 1854 i Aalborg (Budolfi) m. Christian Andreas SELCHAU HANSEN, forpagter (1818-1884). Forpagter af Selsø, senere Jægerspris, Frederiksborg amt.  _ 4 børn nr. 18 ff. nedenfor.

10 Ludvig SPEYER, grosserer. Grosserer i Aalborg. Født 28 feb. 1833 i Ringkøbing. Døbt 6 okt. 1833. Død 10 nov. 1894. ~ 20 aug. 1862 i Nibe m. Annette Cathrine WIBROE (1831-1913). Kaldes undertiden Carl Ludvig som sin far.

pic
Ludvig Speyer

 _ 3 børn nr. 22 ff. nedenfor.

11 Gythe SPEYER, bestyrer. Født 30 maj 1834 i Ringkøbing. Døbt 6 juli 1834. Ugift "Pensionatsbestyrerinde" i Kbh.  _

12 Vilhelmine SPEYER. Født 8 maj 1835 i Ringkøbing. Døbt 23 juli 1835. ~ 4 apr. 1860 i Roskilde Domkirke m. Peter Villads Matthias FRITZ (1825-). Hendes mand var søn af rådmand og amtsforvalter i Roskilde Georg Fritz. Ellers vides intet om ham.  _

13 Johan SPEYER, apoteker. Apoteker og fotograf i Otterup. Født 28 feb. 1837 i Ringkøbing. Døbt 15 aug. 1837. Død 31 mar. 1875. ~ 10 okt. 1872 i Ryslinge m. Julie Kristine BIRKEDAL (1845-1931). Udgav 1867 "Sange for de danske Skytteforeninger : til Brug ved Folkemøder, Skoler, Aftenskoler, Folkehøjskoler". Bogen blev udgivet af hans ungdomsven boghandler og forlægger Claus Maximilian Vilhelm Schønemann i Nyborg. Samme forlægger døber en søn Johan Speyer Schønemann i 1875, 16 dage efter apotekerens død og øjensynlig opkaldt efter denne. Fra denne søn nedstammer talrige personer, der bruger dobbeltnavnet Speyer Schønemann. En Julie Birkedal-Speyer, formodentlig apotekerens enke, udgav 1880 "Mindeblade om Johan og Vilhelm Speyer / saml. af Julie Birkedal-Speyer ; trykt som Manuskript for Venner". Formodentlig er det også hans enke, der stiftede et legat i den afdøde mands og deres søns navn "Apoteker Joh. Speyer og søn Vilhelm Birkedal Speyers legat til fordel for trængende værdige enker eller faderløse i Otterup sogn".

pic
Johan Speyer og Julie Birkedal

Sønnen Vilhelm døde 6 år gammel i Ryslinge (hos morfaren, som han var opkaldt efter) og blev begravet i Otterup.  _ 1 barn nr. 25 nedenfor.

14 Adolph SPEYER, direktør. Jurist, direktør i forsikringsselskabet Danmark. Født 30 okt. 1838 i Ringkøbing. Døbt 1 juli 1839. Død 16 dec. 1901 i København. ~ m. Clara Mathilde Margrethe GELTZER (1840-). I 1880 bosat i Århus.  _ 5 børn nr. 26 ff. nedenfor.

15 Constantin SPEYER, kaptajn. Født 19 sep. 1840 i Ringkøbing. Døbt 16 okt. 1841. Død 1900. ~ o. 1876 i Frederiksberg(?) m. Anna Henriette Caroline SELCHOU HANSEN (1847-).  _ 1 barn nr. 31 nedenfor.

16 Betty SPEYER, lærerinde. Født 22 juni 1843 i Aalborg. Døbt 14 dec. 1843 i Budolfi. Boede 1885 i pensionat hos søsteren Gythe.  _

17 Clara SPEYER. Født 1844 i Aalborg. Død 1853 i Aalborg. Begr. 24 sep. 1853 i Mosaisk Kirkegård. Begravet 9 år gl. Ikke fundet døbt nogen steder.  margo 


Generation 1.


Børn af Generation 2-9 Hanne SPEYER med Christian Andreas SELCHAU HANSEN:

18 Sofie Juliane SELCHAU HANSEN. Født 25 feb. 1855. Døbt 7 apr. 1855 i Selsø.  _

19 Frederikke Vilhelmine SELCHAU HANSEN. Født 15 mar. 1856. Døbt 18 maj 1856 i Selsø.  _

20 Marie Catharina SELCHAU HANSEN. Født 25 mar. 1859. Døbt 2 juni 1859 i Selsø.  _

21 Johan Viggo SELCHAU HANSEN, godsejer. Godsejer, BFM i Danske Landboforeningers Frøforsyning mm.. Født 27 feb. 1866 i Selsø Gods. Død 8 feb. 1947 i København. ~ 18 juli 1903 i København (Holmen) m. Ellen NIELSEN (1877-1919).  _

Børn af Generation 2-10 Ludvig SPEYER med Annette Cathrine WIBROE:

22 Ivar Christian SPEYER, skifteskriver. Født 22 nov. 1863 i Aalborg. Døbt i Aalborg, Budolfi. Død 23 apr. 1947 i København. Begr. i København, Adventskirken. ~ 16 feb. 1895 i Århus Domsogn m.efterkommer nr. 26 afsn. 2.1 Elisabeth SPEYER (1870-1936). Cand.jur 9.6.1887. Kopist i Landsoverretten, senere også i Hof- og Stadsretten. 1.9.1910 Skifteskriver samme sted. Afsked 27.9.1919. Skilt fra konen 27.2.1918 [87].  _

23 Carl Ludvig SPEYER, læge. Født 19 nov. 1865 i Aalborg. Døbt 17 dec. 1865 i Budolfi.  _

24 Marie SPEYER. Født 7 sep. 1868 i Aalborg. Døbt 15 okt. 1868 i Budolfi. Død 28 sep. 1940 i København?. ~ 11 dec. 1900 m. Peter Andreas HEIBERG, arkivar (1864-1926). Arkivar i København.  _

Børn af Generation 2-13 Johan SPEYER med Julie Kristine BIRKEDAL:

25 Vilhelm Birkedal SPEYER. Født 28 aug. 1873 i Otterup. Død 28 mar. 1880 i Ryslinge. Begr. 2 apr. 1880 i Otterup. Opkaldt øjensynlig efter sin morfar, præsten og højeskolemanden i Ryslinge Vilhelm Birkedal (1809-92).  _

Børn af Generation 2-14 Adolph SPEYER med Clara Mathilde Margrethe GELTZER:

26 Elisabeth SPEYER. Født 11 dec. 1870 i Odense. Døbt i Århus Domsogn. Død 7 mar. 1936 i Røsnæs. ~ 16 feb. 1895 i Århus Domsogn m.efterkommer nr. 22 afsn. 2.1 Ivar Christian SPEYER, skifteskriver (1863-1947).  _

27 Vilhelmine SPEYER. Født 1874 i Århus.  _

28 Anna Margrethe SPEYER, forstanderinde. Født 30 sep. 1875. Død 25 sep. 1948.  _

29 Johan SPEYER, arkitekt. Født 5 nov. 1877 i Århus. ~ 8 nov. 1905 m. Karen Margrethe PACKNESS (1881-).  _

30 Ingeborg SPEYER. Født 1879.  _

Børn af Generation 2-15 Constantin SPEYER med Anna Henriette Caroline SELCHOU HANSEN:

31 William SPEYER. Født 24 okt. 1877 i Frederiksberg. ~ m. Hedvig Margrethe TOMMERUP (1885-).  _

Henvisninger

[20] Carøe, Kr.: Den danske lægestand 1479-1900 bd. 1-5, 1902-22, 1977.
[87] Wibroe, Janne: Gedcom Januar 1998

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here