Jødiske borgerskaber, Nakskov

logo Jødiske borgerskaber i udvalgte købstæder

Vælg andet landsdel/købestad, søg i navneregistret

Nakskov

fornavnefternavndatoborgerskab somkøbstadlandsdeldetaljerkrydsreferencer
JonasAbraham30/11-1816KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Polen
Kildenavn: 'Johnas Abraham'.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 348.
I32499  margo 
Hartvig MosesCohen10/8-1812SkrædderNakskovLolland-FalsterFødt i København
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 321.
I7490 margo 
Isach Cohn7/10-1860SadelmagerNakskovLolland-FalsterFødt i Ringkøbing
Tilflyttet fra Præstø
Tillige bsk. som Garver 19/6-1869.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 68 + 106.
I3577 _ ?
Moses SalomonCohn6/9-1865BuntmagerNakskovLolland-FalsterFødt i Næstved
Tillige bsk. som Hattemager 14/12-1865 og som Handskemager & Bandagist 28/2-1874.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 93-94 + 121.
I2814 margo 
IsachContoir [Cantor?]27/7-1735KromandNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 57. I23028 margo  ?
Wulf BenjaminDavidsen25/4-1865GuldsmedNakskovLolland-FalsterFødt i Slagelse
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 91.
I37051 margo 
NathanElsass11/3-1801JødeNakskovLolland-FalsterFødt i Bouxwiller - Alsace
Tilflyttet fra Nykøbing Falster
Kildenavn: 'Nathan Elsas'.
Ved FT. 1801 Nykøbing Falster Købstad optegnet som logerende Jøde og Handelsmand Natan Elsas på adressen Frisegade No. 3 - 76de Fam.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 258.
I5800 margo 
NathanFischer24/12-1806UrmagerNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - Fol. 289. I33779 margo 
Jacob EfraimGoldstein11/10-1854BuntmagerNakskovLolland-FalsterFødt i Danzig
Tillige bsk. 5/2-1862 som Hattemager.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 42 + 44.
I37644  _
Jacob HirschHeidenheim11/9-1844KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Schwerin, Mecklenburg
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 13.
I6522 margo 
BendixHertz28/3-1738KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Altona
Tager bsk. sammen m. broderen Joseph Hertz.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 64.
I37062 margo 
Falck Hertz20/9-1867KludekræmmerNakskovLolland-FalsterFødt i Faaborg
Kaldt Jacob Hirsch. JD Vestre 2-F-55
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 99.
I1927  _
FalentinHertz9/4-1812KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Nakskov
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 318.
I37068 margo  crossref
IsachHertz8/7-1826BarberNakskovLolland-FalsterFødt i Nakskov
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 384.
I37071 margo 
Joseph LevinHertz6/5-1808HandelsmandNakskovLolland-FalsterFødt i Slesvig
Kildenavn: 'Joseph Levin Heist'.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 295.
I37064 margo 
LevinHertz11/11-1795KludesamlerNakskovLolland-FalsterFødt i Preussen
Nakskovs Borgmester og Byfoged Gustav Ludvig Baden oplyser i sin artikel: Nakskovs nuværende Forfatning; Dens Mangler, med Forslag til sammes Forbedring [Iris og Hebe, Maj 1796] at, ..."Til de Handlende, i det mindste som Kræmmere, kan og regnes de Jødefamilier, som deels med, deels uden Tilladelse opholde sig her i Byen, og hvis Antal er 12 som bestaaer af 58 Personer. Af disse have kun de 6 Familier Tilladelse at boe her, deraf de tvende tillige ere Slagtere saavel for de Kristne som deres egne Folk, og en er priviligeret Kludehandler for de indenlandske Papirs=møller..."
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 238.
I34149 margo 
HanneHertz [født Levi]11/8-1860SmåhandelNakskovLolland-FalsterFødt i København
Nyt bsk. 4/8-1874 på Detailhandel.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 66 + 123.
I37615 _
Meyer JosephHerz7/12-1757"Jøde"NakskovLolland-FalsterKildenavn: 'Meyer Joseph Hers'.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 113.
I51499 _ ?
SamuelHirsch23/10-1813KøbmandNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 332. I36904 margo  ?
HartvigIsrael10/9-1734KøbmandNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 54. I51500 _ ?
LevinIsrael6/1-1773KramhandelNakskovLolland-FalsterFødt i Altona
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 140.
I24232 margo 
LevinJoseph20/1-1773KramhandelNakskovLolland-FalsterFødt i Nakskov
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 141.
I11261 margo  ?
MarcusLazarus10/3-1846CigarfabrikantNakskovLolland-FalsterSes ikke i JD!
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - Fol. 16 .
 _ ?
Elkan DavidLeidersdorff10/6-1796Forhandling af KramvarerNakskovLolland-FalsterFødt i Koblenz
Kildenavn: 'Elchan David'.
Igen 24/5-1797, 20/9-1797, 28/3-1797.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 244-245 + 248.
I37066 _
Levi MeyerLevi14/12-1757SlagterNakskovLolland-FalsterFødt i Fredericia
Levi Meyer Levi vender tilbage til Fredericia efter få år, og tager bsk. som Slagter 11/3-1762.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 114.
I47158 _ ?
Levin MosesLevi27/9-1741KøbmandNakskovLolland-FalsterKildenavn: 'Levin Mosses Levi'.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 74.
I51501 _
AbrahamLevin25/7-1812KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Nakskov
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 320.
I34723 _
AsserLevin27/11-1805slagterNakskovLolland-FalsterFolio 280, købmand 25/?-1812 folio 321. Form. JD Nordre H-4-7
I14533 margo  ?
Daniel AbrahamLevin10/9-1802Barber & HandelsmandNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 265. I34765 margo  ?
IsachLevin10/12-1728tobakshandlerNakskovLolland-FalsterFolio 29
I51504 _
MosesLevin7/1-1737kramh.NakskovLolland-FalsterNakskov, folio 61
 _
Herman HertzLevison18/1-1864snedkerNakskovLolland-FalsterFolio 86. JD Vestre 1-6-47
I1905  _
JosephLevison10/7-1856købmandNakskovLolland-FalsterFolio 49. JD Nksk B-6-2
I37087 margo 
HartvigLevitzon13/2-1819snedkerNakskovLolland-FalsterFolio 359. Jøde?
I11483 margo  ?
HartLevy28/6-1814købmandNakskovLolland-FalsterKbh. Folio 339. Form. JD Nordre B-5-33
I32140 margo  ?
AbrahamLublin12/5-1832købmandNakskovLolland-FalsterFolio 410. JD Nordre A-12-7
I34883 margo 
LeviMejer26/7-1817skomagerNakskovLolland-FalsterFolio 353. Form. JD Nordre E-14-10
I35089 margo  ?
Jacob JosephMeyer22/8-1812urmagerNakskovLolland-FalsterMeisling. Folio 322. JD Nksk B-4-13
I37102 margo 
RubenMoses16/12-1740købmandNakskovLolland-FalsterNakskov. Folio 72
I6246 margo 
Moses AronNathan30/8-1741signetstikkerNakskovLolland-FalsterFolio 74. JD Nordre X-15-68-37
I6245 margo 
HirschPhilip29/6-1847KøbmandNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - Fol. 20. I10893 margo 
JosephPhilip23/12-1811KøbmandNakskovLolland-FalsterFødt i Nakskov
Tilflyttet fra Nykøbing F. - tidl. bsk.
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - Fol. 315 .
I10884 margo  crossref
Meyer [Meier]Philip19/3-1808SkrædderNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - Fol. 493. I10886 margo 
HertzSalomon18/4-1806handelsm.NakskovLolland-FalsterFolio 7
I10928 _ crossref
NathanSamuel28/7-1827købmand, værtshush.NakskovLolland-FalsterFolio 390. JD Nksk B-4-8
I37111 margo 
JosephSeligmann26/5-1838Købmand NakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - Fol. 43 - (Tidl. bsk. i Nykøbing F.). I37113 margo  crossref
Marcus MosesValentin21/10-1744Købmand [agter sig at Ernære af Handel]NakskovLolland-FalsterDet originale borgerskabsbrev findes i Fredericia Rådstuearkiv!
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - Fol. 83.
I6258 margo 
AbrahamWulff13/8-1814SlagterNakskovLolland-FalsterFødt i Hannover, Westphalen
Kildenavn: Abraham Wolff
Kilde: Nakskov Borgerskabsregister - 1728-1878 - fol. 52.
 _ ?
Philip Jacob[Ephraim]15/1-1783KrambodhandelNakskovLolland-FalsterKilde: Nakskov Borgerskabsregister 1728-1878 - Fol. 173. I10880 margo  ?

Log in