Jøder i Kopulationsprotokollen p. 1

logo Jødiske Mænd registreret i Kopulationsprotokollen 1735-1810 i København

ved Allan Falk

Dette er en liste over jøder der har betalt kopulationspenge til Københavns Stad i årene 1735-1810, altså et tidsrum der ligger forud for de eksisterende menighedsprotokoller ("kirkebøger") for det jødiske troessamfund i København. Alle mænd med en vis indkomst skulle betale kopulationspenge, hvis de lod sig vie i København, og indbetalingen (50 rdl.) foregik i reglen få dage før vielsen. For så vidt råder listen bod på manglende mosaiske vielsesprotokoller før 1810. Listen er udarbejdet på grundlag af registeret til kopulationsprotokollen på Københavns Stadsarkiv.

søg i navneregistret

1736-1001736, p. 1 af 6 - | næste side

fornavnefternavnerhvervindbetalingsdatokrydsreferencer
Frederik PetersenWeselin (døbt)20/2-1736
NathanLevin5/2-1737
JacobLazarus2/4-1737
AbrahamSeligmann29/10-1737
SalomonSimon17/12-1737
NathanRosbach18/8-1738I13137 _
Joseph MeyerUnna12/3-1739I14676 _
PhilipJonas4/9-1739I34512 margo 
IsakJakob12/1-1740I11601 margo  crossref
HartzSimon23/6-1740I15759 margo 
Mendel"Jødekarl"29/10-1740
BerendtIsrael26/5-1741I34272 margo 
Salomon IsakFürst23/6-1741
LevinAbraham23/6-1741
IsakLevin22/7-1741
LevinSalomon11/1-1742
AbrahamLazarus15/1-1744I27658 margo 
DanielIsak11/5-1744I55560 _
JacobLevin11/6-1744
LevinMaribo22/6-1744I27662 margo 
JacobLevin16/12-1744
IsraelHeymann13/7-1745
JosephWessel9/8-1745I29633 margo  crossref
AaronJacob31/8-1745
IsraelMarcus14/6-1746
IsakSalomonTjener hos Unna8/11-1747
PhilipPhilipsenTjener20/12-1747
Abraham JacobLevin12/2-1748
LaserSimon27/1-1749I5340 margo 
MichelIsack19/3-1749
LevinMeyer25/3-1749
LevinPhilip30/4-1749
BernthSimon19/5-1749
MarcusHensch17/11-1749
MosesLevin10/12-1749
DavidHenrichsen12/1-1750
Kasper SalomonUnna7/4-1750I35856 margo 
LevinIsrael15/6-1750
MosesSalomon16/6-1750I2349 margo  crossref
JacobGetzel26/8-1750I33892 _
Abraham JacobLevi28/12-1750I17221 margo 
Levin Wulffvon Halle2/5-1751I22897 margo 
AbrahamSalomon23/11-1751I17381 _
BendixGoldschmidt29/11-1751
KappelSamson1/12-1751I35617 margo 
Larts (?)Heimann20/12-1751
MelchiorSalomon18/1-1752
HeimanJacob15/5-1752
Jacob CarstensenLøwe24/5-1752
Hertz MosesHenriques7/11-1752
LeonWarburg13/11-1752I15185 margo 
AbrahamMoses16/1-1753I24261 margo 
Lesser WulfWallich9/7-1753I370 margo  crossref
NathanValentin5/9-1753I47730 _
MosesMajer8/11-1753
Joseph MosesVesseli22/11-1753I29633 margo  crossref
JacobSimon27/11-1753I13494 margo 
IsakJacob4/12-1753
Philip IsakLevi21/6-1754I34777 margo 
LeviSalomon25/6-1754
Abraham IsraelEikel26/11-1754I109 _
AbrahamMoses26/11-1754
MarcusMeier17/12-1754
MagnusValentin15/12-1755
NathanDavid28/6-1756
IsraelSalomonsen25/1-1757I2352 margo  crossref
IsraelMoses26/1-1757I34287 margo  crossref
HeimanLevi21/2-1757I34792 margo 
Eskive (?)Jacobsen29/8-1757I13150 margo  crossref
AlexanderIsak22/11-1757
JosephSusmand7/12-1757
JacobRaphael22/12-1757I22959 margo 
IsraelMarcus13/1-1758
JüdicherGetzel5/9-1758I31063 _
AbrahamLevin13/9-1758
LevinFilip22/9-1758
MarcusBeyfus6/11-1758I6186 margo 
JoelVessely14/11-1758I35981 margo 
HenrichGoldzieher4/12-1758I33945 margo 
Aron WolfFürst12/12-1758I33831 margo 
Jacob MosesMagnus9/1-1759I6298 margo  crossref
EliasDaniel13/3-1759I33630 margo 
BerendtNathan5/6-1759I35279 margo 
PhilipMoses29/10-1759
BerendtLevi29/10-1759I34758 margo 
EschelAbraham4/12-1759I32457 margo 
Eskive (?)Jacobsen18/12-1759I13150 margo  crossref
BerendtIsrael28/1-1760
JosephNathan30/4-1760I35298 margo 
MosesBenjamin29/5-1760I32675 margo 
DavidThomas13/6-1760I35825 margo 
LiefmandNathan17/6-1760I35282 margo  crossref
SimonSalomon29/7-1760I35580 margo 
LevinSalomon18/8-1760
DavidLazarus17/11-1760
SalomonSalomon17/11-1760
Moses MarcusMelchior12/1-1761I7696 margo 
Moses LevinCohen19/1-1761I33592 margo 
MeyerHartvig 9/2-1761
SalomonSamson10/8-1761

| næste side

Log in