Mosaiske Mandtal Aalborg 1804

logo Mosaiske Mandtal

Vælg andet mandtal, søg i navneregistret

Aalborg_1804

Ålborg Rådstuearkiv vedr. de 4 jødiske familier bosat i Ålborg i 1804: Ålborg Magistrats ordre i forbindelse med Kancellicirkulæret af 4. august 1804 om fremmede jøders ophold i Danmark. Indberetning fra familieoverhovederne om deres husstande (familiemedlemmer, tjenestefolk osv.). Navne på ægtefæller og børn nævnes ikke. Kun børnenes antal og aldre anføres.

Aalborg_1804 p. 01
p. 01

Aalborg_1804 p. 02
p. 02

Aalborg_1804 p. 03
p. 03

Aalborg_1804 p. 04
p. 04

Aalborg_1804 p. 05
p. 05

Aalborg_1804 p. 06
p. 06

Aalborg_1804 p. 1 af 6 - | næste side | index version

Aalborg_1804 p. 1

Log in