Mosaiske Mandtal Aalborg 1816

logo Mosaiske Mandtal

Vælg andet mandtal, søg i navneregistret

Aalborg_1816

Landsarkivet for Nørrejylland, Aalborg mosaiske trossamfund, Diverse breve og dokumenter 1814-1844: "Journal over den Mosaiske Troes Bekiendere i Aalborg" påbegyndt 1816 og med tilføjelser 1817-21. Husstande beskrives adskilt i mandlige og kvindelige medlemmer og sidst er anført tilføjelser for 1817, 1818, 1819, 1820 og 1821 (begge køn).

Aalborg_1816 p. 01
p. 01

Aalborg_1816 p. 02
p. 02

Aalborg_1816 p. 03
p. 03

Aalborg_1816 p. 04
p. 04

Aalborg_1816 p. 05
p. 05

Aalborg_1816 p. 06
p. 06

Aalborg_1816 p. 07
p. 07

Aalborg_1816 p. 1 af 7 - | næste side | index version

Aalborg_1816 p. 1

Log in