Mosaiske Mandtal Assens 1816

logo Mosaiske Mandtal

Vælg andet mandtal, søg i navneregistret

Assens_1816

Mandtal over de i Assens Kiøbstad Hiemmehørende Bekiendere af den mosaiske Religion, opteynet ifølge Forordningen af 29. Marti 1814 for Aaret 1816. Husstande beskrives adskilt i mandlige og kvindelige medlemmer.

Assens_1816 p. 01
p. 01

Assens_1816 p. 02
p. 02

Assens_1816 p. 03
p. 03

Assens_1816 p. 04
p. 04

Assens_1816 p. 05
p. 05

Assens_1816 p. 1 af 5 - | næste side | index version

Assens_1816 p. 1

Log in