Mosaiske Mandtal Horsens 1804

logo Mosaiske Mandtal

Vælg andet mandtal, søg i navneregistret

Horsens_1804

"Udskrift af Horsens Raadstue Protocol" vedr. "Det Kongelige Danske Cancellis Ordre af 4de Majus [1804] Jøder og deres Ophold i Landet angaaende". Husstande anføres samlet.

Horsens_1804 p. 01
p. 01

Horsens_1804 p. 02
p. 02

Horsens_1804 p. 03
p. 03

Horsens_1804 p. 04
p. 04

Horsens_1804 p. 1 af 4 - | næste side | index version

Horsens_1804 p. 1

Log in