Mosaiske Mandtal København 1780

logo Mosaiske Mandtal

Vælg andet mandtal, søg i navneregistret

København_1780

1780, "Liste over de her i Byen boende, ved Borgerskab og Privilegier berettigede, af den Jødiske Nation, som til den høitydske jødiske menighed henhører". Kun mandlige familieoverhoveder eller deres enker. Sidst en liste med "Kirkens og Nationens Betiente", "Fremmede" og "Skolemestere". Underskrevet "København den 31 January 1780. Jacob Raphael L. W. Wich Raphael A. Unna, Abraham J. Lazarus, Philiph Josesph Cohen, J. M. Hechscher, Michel Levin Rothschild".

København_1780 p. 01
p. 01

København_1780 p. 02
p. 02

København_1780 p. 03
p. 03

København_1780 p. 04
p. 04

København_1780 p. 05
p. 05

København_1780 p. 1 af 5 - | næste side | scanned version

No.For- og Tilnavn
AlderGivtNæringsveiBopælIndfødt/Bev.Anmærkningerkrydsreferencer
Amsel Jacob Meyerhos ham en betjent fra Altona
I15350 margo 
Ascher Joseph Unnahans enke
I15334 margo 
Aron Eibeschutz I14772 margo 
Aron Moses Levihans enke
I15332 margo 
Aron Moses Mariboe I34932 margo 
Aron Salomon I2370 margo 
Abraham Israel Eichelhans enke
I110 margo 
Abraham Jacob Levy I17221 margo 
Alexander Isaac I34232 margo 
Amsel Wallich I22980 margo 
Abraham Jacob Lazarus I27658 margo 
Aron Jacobhans enke
I15336 margo 
Aron Wulff Fürst I33831 margo 
Abraham Salomon I886 margo 
Abraham Wulf I22986 margo 
Abraham Meyer I35000 margo 
Abraham Salomonhans enke
I15761 margo 
Abraham Minden I35160 margo 
Abraham Israelhos ham hans svigermoder
I34265 margo 
Abraham Förde I11640 margo 
Beyfus Marcus Beyfuus I6186 margo 
Berent Nathan I35279 margo 
Bendix Joseph Cohn I22894 margo 
Bernt Israel I34272 margo 
Bernt Melchior Bloch I32762 margo 
Berent Levin Maribo I34933 margo 
Bendix Salomonhans enke
I97968 _
Berent Hirchels Levihans enke
I34819 margo 
Bernt Simon Peyser I1129 margo 
Bernt Moses I24263 margo 
Bernt Philip I35361 margo 
Bernt Israel Magnus I32899 margo 
Berent Leffman Block I32760 margo 
Calmer Joachim Hambro I22989 margo 
Calmer Unna I35856 margo 
Carsten Natan Rosbach I20743 margo 
David Lazaruhans enke
I97969 _
David Amsel Jacob Meyer I22823 margo 
David Jacobsenhos ham en betjent fra Altona
I13173 margo 
Emanuel Philip I88023 _
Ekiba Jacobsen I13150 margo 
Emanuel Salomon Unna I35871 margo 
Emanuel Bendix I4983 margo 
Elkan Mendel I34972 margo 
Heymann Rothenburghans enke
I35368 margo 
Heyman Jacob Hildesheim I34172 margo 
Heyman Aron Goldzien I33945 margo 
Heyman Joseph Goldschmidt I22972 margo 
Heyman Joseph I372 margo 
Heyman Salomon I35554) _
Heyman Levi Goldschmidt I27222 margo 
Hendelgen ?en gammel pige
 _
Hinrich Salomon  _
Hirsch Abraham Elbe I2794 margo 
Hartvig Tobias I35835 margo 
Heyman Isaac Cantor I32701 margo 
Heyman Joseph Benjamin I34526 margo 
Isaac Jacob I11601 margo 
Israel Moses I34330 margo 
Joseph Isaac Unna I14265 margo 
Joseph Bendix I32667 margo 
Joseph Ascher Unna I35865 margo 
Joseph Heiman Goldschmidt I22974 margo 
Isaac Jacob Ree I7691 margo 
Jacob Philiphhans enke
I34480 margo 
Israel Saldinhos sig hans broder? Skolemester
I23034 margo 
Isaac Salomonjunior
 _
Isaac Abrahamhos ham en betient fra Altona
I13323 margo 

Log in