Mosaiske Mandtal Odense 1806

logo Mosaiske Mandtal

Vælg andet mandtal, søg i navneregistret

Odense_1806

Fortegnelse over "Jødiske Familier som er Bousat her i Odense" udarbejdet 1806 af menighedsforstanderen David Israel (Husstand 3 No. 1 i fortegnelsen). Husstande anføres samlet, men familieoverhovedernes ægtefæller nævnes kun indirekte (idet familieoverhovederne angives at være gift). Børn angives, men ofte kun ved alder..

Odense_1806 p. 01
p. 01

Odense_1806 p. 1 af 1 - | | index version

Odense_1806 p. 1

Log in