Mosaiske Mandtal Randers 1814

logo Mosaiske Mandtal

Vælg andet mandtal, søg i navneregistret

Randers_1814

"Mandtal over samtlige i Randers Kiøbstad sig opholdende og hjemmehørende Bekjendere af den mosaiske Religion affattet i Overensstemmelse med Forordningen af 29de Marts 1814". Husstande anføres samlet, men mænd og kvinder nummereres adskilt.

Randers_1814 p. 01
p. 01

Randers_1814 p. 02
p. 02

Randers_1814 p. 03
p. 03

Randers_1814 p. 04
p. 04

Randers_1814 p. 05
p. 05

Randers_1814 p. 06
p. 06

Randers_1814 p. 07
p. 07

Randers_1814 p. 1 af 7 - | næste side | index version

Randers_1814 p. 1

Log in