Dansk-Jødisk Genealogisk Database

Du har ikke adgang til denne DJGDB. SDJH-medlemmer kan logge sig ind her
Eller se hvordan du får adgang på SDJHs hjemmeside

Om Dansk-Jødisk Genealogisk Database. Kort Introduktion.

Denne version af databasen er indlæst 03/07-2024. Den omfatter 135197 individer, hvoraf 110469 kan tilgås af SDJH-medlemmer og andre med adgang.

Dette er en genealogisk database over dansk-jødiske slægter. Databasen tilstræber at omfatte alle dansk-jødiske slægter, også sent indvandrede slægter, samt deres forslægter i udlandet.

I 2004 begyndte jeg på opfordring fra Elsebeth Paikin, formand for det forhenværende JGS-Danmark (nu en del af Selskabet for Dansk Jødisk Historie, SDJH), at indføre dansk-jødiske trykte stamtavler i en genealogisk database, for på den måde at gøre dem let tilgængelige for et nutidigt publikum og samtidig gøre det muligt at se såvel aner som afkom i én database. Mange personer kan jo findes i flere trykte stamtavler. Foruden de trykte stamtavler er der benyttet håndskrevne kartoteker af Josef Fischer og Julius Margolinsky. Stamtavlerne omfatter følgende:

Stamtavle for slægten Oppenheim/Oppenhejm, udarbejdet af Erik Kaj Oppenhejm 1993
Slægten Levin-Fredericia, Josef Fischer Kbh. 1916
Stamtavlen Melchior, Albert Heckscher, Kbh. 1884, heraf en med noter
Stamtavlen Henriques, Ernst Henriques, Kbh. 1903
Stamtavlen Eichel, Josef Fischer, Kbh. 1904
Simon Lazarus og hans efterkommere, Josef Fischer, Kbh. 1911
Hartvig Philip Rée og hans slægt, Josef Fischer, Kbh. 1912
Baruch Israels efterkommere, Josef Fischer, Kbh. 1913
Adolph Hannovers fædrene og mødrene slægt, Martin Ad. Hannover, Kbh. 1914
Simon Isac Kalkar og hans slægt, Josef Fischer, Kbh. 1917
Familien Hausen, Josef Fischer Kbh. 1917, Særtryk
Abraham Elias og hans efterkommere, Josef Fischer, Kbh. 1918
Familien Philipsen i Pilestræde, Th. Hauch-Fausbøll, Kbh. 1920
Mannheimer, Josef Fischer Kbh. 1922, Årstal usikkert. Maskinskrevet torso
Jacob Simonsen og Hustru Rose født Hahn og deres forfædre, Josef Fischer, Kbh. 1923
Slægten Salomonsen, Josef Fischer, Kbh. 1927
Levin Marcus Hartvigs efterkommere, Michael Hartvig, Kbh. 1928
Jonas Wolff Seligmann og hustru, Sara Lorentzens efterslægt, J.V.E. Seligmann Horsens, 1930
Goldschmidt-Oldenburg, Eduard Duckesz, Altona 1930. Årstallet usikkert.
Salom Salomonsen, Rudolf Simonis, Stockholm 1940, Maskinskrevet
Louis Meyer, Sivert Gunst, Kbh. 1943
Margolinsky fra Filipove, Jul. Margolinsky, Stockholm 1944
Oldefar Bing og hans børn, Otto Bing, Kbh. 1945
Slægten Lucas, Josef Fischer Kbh. 1948
Stamtavlen Henriques 1725-1948, Jul. Margolinsky, Kbh. 1949
En Nakskov slægt, Josef Fischer, Kbh. 1949
Slægten Wulff, Michael Hartvig, Kbh. 1953
Die Familie Goldschmidt-Oldenburg, Gerhard Ballin Seesen, 1975
Forgotten fragments, Henry Frænkel, Kbh. 1999
Stamtavle Abraham Moses, Georg Hertz
Stamtavle for Købmand Moses Samson og hans Efterkommere udgivet J. Gusmer, Fredericia 1945/46
Julius Margolinskys kartotekskort (omtalt i forordet til "Jødiske Dødsfald...")
Josef Fischers arkivalia (Rigsarkivets privatarkiv nr. 10.411 pakke 1.149 til 1.156)
J. C. E. Michaelsen og hustrus forfædre
Inuk Luplau Janssen: Mendel Levin Nathanson og hans Slægt med Anetavle og Stamtavle, Kbh. 1960
Steffen Borup: Mendel Levin Nathanson og hustru Ester f. Herfort - og deres efterkommere 1780-1980, Kbh. 1981
Hans Metzon: Mine Forfædre, Skive 1956
Hans Metzon: Slægten Metz fra Randers, et 175 års minde
Stamtavle over Familien Wulff af Stubbekjøbing, ved P.R. Siersted, Odense 1904
Christian Møller Nielsens erindringer fra Vestindien 1905-1907
Dansk Data Arkiv - Folketællinger
JewishGen
Epidat (Steinheim-Institut)
Div. off. web-sites
Arkivalia i Hamburg, oplyst af Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie

Hertil kommer en lang række enkeltpersoner, der er anført som kilde ved de personer, de har givet oplysninger om.

Databasen omfatter i øjeblikket 135197 personer, men på grund af arkivloven, persondataloven og andre hensyn er kun 110469 synlige på dette websted. Som grundregel vises personer født for mindre end 100 år siden ikke. Kun medlemmer af Selskabet for Dansk Jødisk Historie og Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie (HGJG) samt få andre indbudte "gæster" har adgang til databasen.

Allan Falk, København feb. 2014