GedcomMobile v. 2.0

[English Version]

GedcomMobile er et program til browsing af gedcom-filer under Windows CE/Windows Mobile på Pocket PC/Smart Phones med de almindelige ARM-kompatible processorer. Det er implementeret i ren C++ og håndterer endog meget store gedcom-filer uden at bruge meget hukommelse. Det er blevet testet på en (relativ langsom!) HTC Touch 200 mz mobiltelefon med en gedcom på knap 18000 personer (ca. 4.5 MB). Indlæsning tager i dette tilfælde knap et minut, men browsing er hurtig.

Gedcom-filer skal "manuelt" kopieres til Pocket PC'en. Der er ingen synkronisering til PC, og der er ikke mulighed for at editere i gedcom-filen. Også billeder og andre "multimediefiler" skal kopieres til Pocket PC'en, hvis man ønsker at se data som HTML.

Programmet kan indlæse alle tegnsæt defineret for Gedcom 5.5: ANSI, ANSEL, UNICODE (high-low og low-high byte order, med eller uden BOM), fire forskellige slags linjeskift (LF,CR,CR+LF,LF+CR). Programmet tilpasser (dynamisk) sine "views" til Pocket PC'ens skærmstørrelse. Dvs. at man kan skifte mellem "landskab" og "portræt"-mode uden at skulle genstarte programmet.

Kort Manual

GedcomMobile er designet til enhånds-betjening uden brug af pen: Knapperne er store og lette at ramme med tommelfingeren. Grænsefladen består af 4 "views" (eksemplerne er fra royal92.ged, en gedcom-fil over den engelske kongelige familie, der kan hentes her):

  1. Den "aktuelle" familie (fig.1)
  2. Anetavle (fig. 2, fremkommer ved at man trykker en af "A"-knapperne i første view)
  3. Efterslægttavle (fig.3, fremkommer ved tryk på "D"-knappen i første view)
  4. Detaljerede data (fig.4, fremkommer ved at man vælger en af ægtefællerne eller vielsen i første view; data kan også ses som HTML, jvf. nedenfor)

fig 1 fig 2
Fig.1-2.

fig 4 fig 4
Fig.3-4.

I første "view" browses generationsvis fra forældre til børn eller fra forældre til bedsteforældre.

I andet "view" browses i store spring bagud. En ny "aktuel familie" vælges ved tryk på probanden yderst til venstre i tavlen. Med "+" og "-" vælges dybden af træet (8/16/32/64 aner). "<" er en traditionel "back-button".

I tredje "view" browses i store spring fremad. En ny "aktuel familie" vælges ved tryk på familien øverst i tavlen. Med "+" og "-" vælges dybden af træet (børn/børn og børnebørn/børn, børnebørn og oldebørn osv.)."<" er en traditionel "back-button".

Al browsing foregår med udgangspunkt i en bestemt, prædefineret "startup"-familie. I første view er børn, der leder til denne "startup"-familie, markeret med fed font. I tredje "view" er efterkommere, der er aner til denne familie, markeret som selekterede elementer. Et tryk på knappen "Ancestral" vil vise den direkte linje fra den aktuelle familie til "startup"-familien.

Også i personindekset (der tilgås gennem menuen) er aner markeret som præselekterede elementer (fig.5). Der søges i indekset ved almindelig scrolling eller ved indtastning. Indtastning har automatisk "completion" (som en T9-ordbog der anvendes til SMS-beskeder).

fig 5
Fig. 5.

En hensigstmæssig "start-up" familie kan findes gennem menupunktet "find good startup". Programmet finder da den familie med flest slægtninge i gedcom-filen. Efterfølgende kan den fundne familie selekteres gennem menupunktet "set as startup".

Se data som HTML

Som noget nyt i version 2.0, kan data også ses som HTML (fig. 6)

fig 6
Fig. 6. (data som HTML, modsat fig. 4)

HTML-viewer'en er et selvstændigt program implementeret i c# og forudsætter .NET Compact Framework v. 1 eller senere. Billeder mv. skal være kopieret til Pocket PC'en, og stien til den nye lokation skal specificeres under menupunktet "Setup Paths".

Download V. 2.0

Programmet kan (på eget ansvar) frit anvendes i Danmark (dvs. på danske systemer med locale "DA"). Version 2 supporterer ikke lŠngere den lidt hurtigere interne repræsentation af karakterstrenge i mulitbyte, der ellers er tilstrækkelig for vesteuropæske sprog. Til gengæld er der sket en række forbedringer i forhold til version 1.x, herunder support for HTML og specielle "særheder" i gedcom-filer genereret af Legacy.

  1. CAB-fil for Pocket PC/Smart Phone
  2. GedcomImMobile.zip for desktop-computere (normal Windows)

I versionen for desktop-computere, passende nok kaldt GedcomImMobile, kan man tilgå alle 4 "views" samtidig. Simulering af Pocket PC/Windows Mobile kan testes under "setup" menupunktet.

Tidligere versioner

Den første udgave kan download'es i følgende versioner:
  1. Multibyte - version (hurtigst, men kun vesteuropæiske karakterer):
  2. Widechar - version (Unicode, langsommere, men alle karakterer understøttes, også kinesiske osv.):
  3. Multibyte og Widechar (Unicode) - versioner for Desktop PC: