2.5. Marie Elisabeth WORSØEs efterslægt


GENERATION I

Børn af nr. III.6-2 afsn. 1.2 Marie Elisabeth WORSØE (1708-1753) & Knud ENGELBREHT (1701-1767):

1. Bolette ENGELBREHT. Født ca. 1730. Død 14. november 1794. ~ 3. august 1759 i Fjellerup med Søren MØNSTED forpagter (1722-1786). Forpagter af Mejlgaard, ejer af Hessel (Randers A.). .· Har beskrevet sin slægts historie i et brev fra 1791, aftrykt i Kirkehistoriske Samlinger [21]. Børn: Gen Ø nr. 9-14.

2. Søren ENGELBREHT generalrevisor. Født 8. september 1733. Død 7. november 1801. Generalrevisor i tallotteriet. ~ 1768 med Mette TEILMANN (1743-1804). .· 2 sønner og 7 børnebørn omtalt i Bjarne Teilmann: Stamtavle over Slægten Teilmann, 1928 (ikke undersøgt). Kun 2 børn (hvoraf en søn døde ung) i Lengnick [37]. Børn: Gen Ø nr. 15-16.

3. Johanne ENGELBREHT. Født ca. 1737. Død 1820 i Gedved. ~ 1757 i Odder med Niels Hansen NELLEBLAD møller (1717-1797). Møller i Tingstedholms Mølle. .· Hendes mand var ejer af Tingstedholms mølle (Østbirk sogn i Skanderborg amt) fra ca 1738. 1791 sælger han møllen og de flytter til Eldrup (Tolstrup sogn). Som enke flyttede Johanne til Gedved, hvor hun døde som 83-årig. Ialt 15 børn, men efterslægten kendes kun sparsomt. Børn: Gen Ø nr. 17-19.

4. Dorthea Sophie ENGELBREHT. Født 1738. Død 1778. ~ 1757 med Rasmus FENSTEEN møller (1734-1798). Møller på Fillerup Overmølle. .Børn: Gen Ø nr. 20-24.

5. Johanne Kirstine ENGELBREHT. Født 13. maj 1740. Død 4. juni 1815 i Århus (dom). ~ 1759 i Odder med Bent LANGBERG skrædder (1728-). Skrædder i Odder. .· 12 børn født mellem 1760 og 1779 i Odder, men kun 3 omtalt i Lengnick [37]. . Børn: Gen Ø nr. 25-27.

6. Edele Frederikke ENGELBREHT. Født 1742. Død 1832. ~ med Christian Henrik SELCHOU proprietær (1718-1788). Proprietær, Benzonslund (nu Dønnerup) i Holmstrup Sogn. .· 5 børn, heraf 2 omtalt i Lengnick [37]. Børn: Gen Ø nr. 28-30.

7. Engelbreth Knudsen MØLLER guldsmed. Født 1743. Død 1812. Guldsmed i Trondhjem. · Gift 3 gange. Talrig efterslægt i Norge

8. Øllegaard Sophie ENGELBREHT. Født 1749. Død 1803. ~ 1. gang med Andreas LADORPH assessor (1716-1782). Kammerassessor, proprietær til Mørkegård. .~ 2. gang med Christian Henrik HVIID kammerråd (1784-). Kammerråd, proprietær til Mørkegård. .

GENERATION Ø

Børn af nr. 1 Bolette ENGELBREHT (1730-1794) & Søren MØNSTED (1722-1786):

9. Hans MØNSTED proprietær.

10. Sophie Amalie MØNSTED. Født 1759. Døbt 24. oktober i Glæsborg. ~ 20. maj 1779 i Aalsø med Michel Lerche MUNCH skoleholder (1749-1809). Skoleholder, selvejer og møller i V. Hornum. .Børn: Gen -I nr. 31-37.

11. Otto Christopher MØNSTED godsejer. Født 1763. Døbt 19. juni i Glæsborg. Død 2. februar 1823 i Lyngby. Ejer af Ingvorstrup, Vejlby sogn i Randers amt. ~ 1. gang 23. marts 1792 i Hjortshøj, Randers amt med Margrethe Grotum SECHER (1772-1804). .~ 2. gang 25. juli 1807 i Lyngby, Randers amt med Ane Marie SKOUGAARD (-1864). .Børn: Gen -I nr. 38-51.

12. Caroline Cathrine MØNSTED. Født 28. august 1765 i Mejlgaard. Døbt 19. september i Glæsborg. Død 28. september 1846 i Aalborg. ~ 1. gang 18. januar 1788 i Hessel med Jens Bloch AAGAARD præst (1754-1803). Sognepræst i Buderup. .~ 2. gang 15. august 1804 i Buderup, Aalborg amt med Frederik SCHIØNNING præst (1778-1843). Sognepræst i Buderup. .Børn: Gen -I nr. 52-55.

13. Marie Cathrine MØNSTED. Født 1765 i Mejlgaard. Døbt 19. september i Glæsborg. ~ 30. oktober 1795 i Buderup,Aalborg amt med Wilhelm Hansen TOPSØE commerceråd (1758-). .Børn: Gen -I nr. 56-58.

14. Jens Christian MØNSTED. Født 1768. Døbt 4. september i Glæsborg.

Børn af nr. 2 Søren ENGELBREHT (1733-1801) & Mette TEILMANN (1743-1804):

15. Andreas Teilmann ENGELBREHT student. Født 26. april 1770. Død 15. juli 1787. · "Student 1786 med precteris; døde af et Slag for Brystet som en Skildvagt i Brutalitet gav ham, kort efter den saakaldte Posthusfejde, en Strid mellem Studenter og Officerer".

16. Wolf Frederik ENGELBREHT præst. Født 11. april 1771. Død 22. maj 1862. Sognepræst i Lyderslev, ægyptolog mm., se [17]. ~ 1799 med Kirstine Marie PETERSEN (1779-1868). .· Kaldes "Danmarks lærdeste præst", da han ved sit 50 års jubilæum får den teologiske æresdoktorgrad. Omtales flittigt i PO Brøndsteds breve til Jens Møller (Cl. & Rist), hvor han bl.a. (s. 61) omtales som "min Fætter og Ven" (de var halvfætre).

image
Wolf Frederik Engelbreht

Børn: Gen -I nr. 59-65.

Børn af nr. 3 Johanne ENGELBREHT (1737-1820) & Niels Hansen NELLEBLAD (1717-1797):

17. Casper NELLEBLAD møller. Født 1765. Død 1808. Ejer af Coldens mølle i Adslev (Skanderborg A.). ~ 1. gang 26. marts 1793 med Gjertrud HANSDATTER (1773-1803). .~ 2. gang 1804 med Ane Frandsdatter LETH .Børn: Gen -I nr. 66-72.

18. Maren Nielsdatter NELLEBLAD. ~ 1775 i Dover sogn (Skanderborg A.) med Anders Pedersen DYHR .

19. Søren NELLEBLAD møller. Møller i sdr. Galten.

Børn af nr. 4 Dorthea Sophie ENGELBREHT (1738-1778) & Rasmus FENSTEEN (1734-1798):

20. Marie Elisabeth FENSTEEN. Født 1758. Død 1824. ~ med Jens KNUDSEN gårdejer .Børn: Gen -I nr. 73.

21. Jens FENSTEEN garver. Født 1760 i Fillerup. Død 1801. Garver i Randers. ~ med Else Cathrine KIRKETERP .Børn: Gen -I nr. 74.

22. Kirstine FENSTEEN. Født 1765. Død 1808. ~ med Iver STOUENBERG kgl.fuldm. (1758-1834). Kgl.fuldmægtig ved Rosenborg Slot. .Børn: Gen -I nr. 75-78.

23. Knud FENSTEEN møller. Født 1767. Død 1797. Møller på Fillerup Overmølle. · Død ugift.

24. Anne Sophie FENSTEEN. Født 1773. Død 1828. ~ 1806 med Rasmus ANDERSEN møller Møller på Filerup Overmølle. .Børn: Gen -I nr. 79.

Børn af nr. 5 Johanne Kirstine ENGELBREHT (1740-1815) & Bent LANGBERG (1728-):

25. Knud Engelbreth LANGBERG direktør. Født 1760 i Odder. Død 1833 i København. Justitsråd, dir.f. Københavns Brandforsikring. ~ med Birgitte Marie JACOBSEN (1769-1820). .Børn: Gen -I nr. 80-86.

26. Gunder LANGBERG provst. Født 1772. Død 1. april 1844. Provst i Moss og Lyngdal, Norge. ~ med Kirstine Margrethe REIN (1776-1850). .· 11 børn, se http://www.salthe.com/tor/slekt/233.html Børn: Gen -I nr. 87-97.

27. Maltha Schestedt LANGBERG højesterretsass.. Død 1828. Højesteretsassessor i Norge.

Børn af nr. 6 Edele Frederikke ENGELBREHT (1742-1832) & Christian Henrik SELCHOU (1718-1788):

28. Henrik SELCHOU kromand. Født ca. 1775.

29. Cathrine Marie SELCHOU. Født 1778. Døbt 6. november i Holmstrup. Død 1843 i Særslev. Begr. 8. november. ~ 1. gang 7. januar 1795 i Sankt Nikolaj, Holbaek med Hans Frederik LUND (-1800). .~ 2. gang ca. 1800 med Ole Severin BILSTED landinspektør (1777-1822). Landinsp. i Kalundborg. .· Bosat i Særslev, Holbæk amt. Se Slægtshåndbogen: Bilsted [23]. Børn: Gen -I nr. 98-105.

30. Søren Engelbreht SELCHOU. Født 1780. Døbt 12. april i Holmstrup. Død 30. oktober 1781.

GENERATION -I

Børn af nr. 10 Sophie Amalie MØNSTED (1759-) & Michel Lerche MUNCH (1749-1809):

31. Mette Severine MUNCH. Født 1780. Døbt 27. oktober i Grenå. · Boede 1787 hos mormoren på Hessel (Randers amt).

32. Jane Christiane Ellen Margrethe MUNCH. Født 1781. Døbt 14. november i Grenå. ~ 24. juli 1812 i Nibe med Christian SCHMIDT købmand Kbm. i Nibe. .[Efterslægt udeladt].

33. Gjertrud Hellene MUNCH. Født 1782. Døbt 13. november i Grenå. · Fik 1803 et uægte barn i Års.

34. Knud Engelbreht MUNCH. Født 1783. Døbt 17. december i Grenå.

35. Ane Olericha MUNCH. Født 1785. Døbt 23. februar 1783 i Grenå.

36. Søren MUNCH. Født 1786. Døbt 27. oktober i Grenå. Død 1786.

37. Jens Carl MUNCH. Født ca. 1787.

Børn af nr. 11 Otto Christopher MØNSTED (1763-1823) & Margrethe Grotum SECHER (1772-1804):

38. Johann Severin MØNSTED. Født 23. september 1792 i Ålsø. Død 22. april 1793.

39. Søren MØNSTED. Født 22. oktober 1793 i Ålsø. "cand philos og informator" i København. ~ 11. april 1842 i Hof- og Slotskirken i Kbh. med Ane Elisabeth SØRENSEN (1803-). .· Vistnok barnløs.

40. Thomas Secher MØNSTED skipper. Født 3. januar 1795 i Ålsø. Død 23. november 1830. Skipper i Randers. ~ 16. november 1821 i Lyngby med Dorthea Katrine BERG (1792-1856). .[Efterslægt udeladt].

41. Johannes MØNSTED. Født 11. juli 1796 i Ålsø. Død 1827.

42. Peder Mørch MØNSTED godsejer. Født 2. september 1797 i Ålsø. Død 29. august 1864 i Grenå. Ejer af Fæveile i Lyngby sogn, Randers amt. ~ 15. maj 1833 i Grenå med Bolette Kristiane DAHL (1807-). .[Efterslægt udeladt].

43. Johanne Bolette MØNSTED. Født 1798. Døbt 27. august i Vejlby. Død 1846. ~ 24. april 1823 i Hjortshøj med Thomas Secher SCHMIDT møller (1796-). Ejer af Tarskov Mølle, Harlev sogn, Århus amt. .[Efterslægt udeladt].

44. Jens Christian MØNSTED proprietær. Født 23. maj 1800. Døbt 24. maj i Vejlby. Død 1878. Proprietær i Ebdrup. ~ 21. november 1835 i Ginnerup med Margrethe Sophie Petrea BORUP (1810-). .· Var 1834 "landmand" hos søsteren Margrethe på Lykkesholm. [Efterslægt udeladt].

45. Anne Marie Mørch MØNSTED. Født 27. maj 1801. Død 6. september 1891 i Nødager. ~ 19. oktober 1825 i Lyngby med Rasmus ZACHO proprietær (1794-1885). Prop. i Perstrup. .[Efterslægt udeladt].

46. Niels Secher MØNSTED godsejer. Født 16. januar 1803. Døbt 17. januar i Vejlby. Død 15. september 1891 i Dråby. Cand.pharm., ejer af Lyngbækgaards Hovedgaard i Draaby. ~ 1838 i Dråby med Charlotte Amalie Dorothea MØLLER (1805-). .· Var 1834 forvalter på Fæveile hos broren Peder. [Efterslægt udeladt].

47. Margrethe Grotum Secher MØNSTED. Født 1804. Døbt 22. marts i Vejlby. Død 3. juli 1874 i Lyngby. ~ 1. gang 8. februar 1827 i Lyngby med Peder ACHTON godsejer (1802-1835). Ejer af Lykkesholm. .~ 2. gang 27. juli 1844 i Lyngby med Anders H. WESTERGAARD kammerråd (-1889). .[Efterslægt udeladt].

Børn af nr. 11 Otto Christopher MØNSTED (1763-1823) & Ane Marie SKOUGAARD (-1864):

48. Christine Marie MØNSTED. Født 1806. Døbt 10. december i Lyngby.

49. Sophie Caroline Elisabeth MØNSTED husjomfru. Født 1807. Døbt 31. januar 1808 i Lyngby. Død 5. januar 1889 i Rosmus. · Var 1834 husjomfru hos søsteren Margrethe på Lykkesholm, 1840 hos Morten Kirketerp på Høgholm, 1845 igen på Lykkesholm.

50. Johanne Maren Marie MØNSTED husjomfru. Født 1809. Døbt 30. maj i Lyngby. · Var 1834 husjomfru hos søsteren Margrethe på Lykkesholm, 1840 hos en gårdejer John Buch i Lyngby..

51. Peter Frederik Severin MØNSTED proprietær. Født 1813. Død 29. september 1881 i Rosmus. Forpagter af Balle Mølle, siden ejer af Attrupgård. ~ 13. april 1843 i Gjerrild med Francisca Birgitte Erikke ZIMSEN (1812-). .[Efterslægt udeladt].

Børn af nr. 12 Caroline Cathrine MØNSTED (1765-1846) & Jens Bloch AAGAARD (1754-1803):

52. Anne Deichmann AAGAARD. Født 1792. Død 1875. ~ 20. april 1820 med Tyre Danielsen BØGGILD præst (1768-1859). Sognepræst i Ellidshøj, Aalborg amt. .[Efterslægt udeladt].

53. Bolette Engelbreth AAGAARD. Født 1796. Død 1891. ~ med Eiler Peter Holck COLDING (1786-1865). (Han ~ 1. gang m. nr. 55, se nedenfor).[Efterslægt udeladt].

54. Peter Deichmann AAGAARD præst. Født 3. marts 1800 i Buderup. Død 23. september 1852 i Grunderup. Sognepræst i Grunderup. ~ 5. oktober 1827 i Aalborg med Erasmine Larsine Johanne HORNSYLD (1807-1849). .· Hans kone var datter af borgmesteren i Aalborg, David Hornsyld, der forfattede et festrim til Christian Brøndsteds jubelfest i 1818.

55. Ida Cathrine Nicoline AAGAARD. Født 1802. Død 1829. ~ med Eiler Peter Holck COLDING (1786-1865). (Han ~ 2. gang m. nr. 53, se ovenfor).[Efterslægt udeladt].

Børn af nr. 13 Marie Cathrine MØNSTED (1765-) & Wilhelm Hansen TOPSØE (1758-):

56. Søren Christian TOPSØE herredsfoged. Født 1797. Død 1847. Kanceliråd og herredsfoged i Skelskør. ~ med Sigrid Christine THORGRIMSEN (1817-1886). .[Efterslægt udeladt].

57. Hans Wilhelm TOPSØE. Født 3. april 1801 i København. Døbt 24. maj i Garnisonskirken.

58. Johan Frederik TOPSØE præst. Født 11. april 1803 i København. Døbt 29. maj i Garnisonskirken. Død 1865. Sognepræst i Vejlby, senere Hørsholm. ~ 30. oktober 1832 i Garnisonskirken med Caroline Jacobine WULFF (1803-1856). .[Efterslægt udeladt].

Børn af nr. 16 Wolf Frederik ENGELBREHT (1771-1862) & Kirstine Marie PETERSEN (1779-1868):

59. Hans Peter ENGELBREHT præst. Født 30. marts 1800. Død 31. juli 1868. Sognepræst i Ørbæk på Fyn. ~ med Henriette HELMERS (1805-1884). .

60. Marie Elisabeth ENGELBREHT. Født 13. marts 1802. Død 13. januar 1865. ~ med Christian Frederik HOLM finansdeputeret (1796-1879). Finansdeputeret, etatsråd, R* mm. .[Efterslægt udeladt].

61. Conradine ENGELBREHT. Født 1803. Død 1806.

62. Severine Andrea ENGELBREHT kvindesagsfork.. Født 1805. Død 1898. Kvindesagsforkæmper, se [17]. ~ med Andreas Lorentz CASSE justitsminister (1803-1886). Justitsminister under Hall II, jurist mm., se [17]. .· Aktiv i Dansk Kvindesamfund, arbejdede for forbedret ægteskabslovgivning, for hustruens rådighed over selverhvervede midler [Efterslægt udeladt].

63. Conradine ENGELBREHT. Født 22. august 1807. Død 29. juni 1885. ~ med Hans Christian RØRDAM dr.theol. (1803-1869). Præst i Serup ved Silkeborg, se [17]. .[Efterslægt udeladt].

64. Søren ENGELBREHT forpagter. Født 1810. Død 1871. ~ med Laura VOIGT .

65. Frederikke ENGELBREHT. Født 1815.

Børn af nr. 17 Casper NELLEBLAD (1765-1808) & Gjertrud HANSDATTER (1773-1803):

66. Ane Johanne Caspersdatter NELLEBLAD. Født 1793.

67. Elisabeth Caspersdatter NELLEBLAD. Født 1799.

68. Niels NELLEBLAD. Født 22. oktober 1801.

69. Birthe Cathrine NELLEBLAD. Født 21. september 1803. ~ med Rasmus NIELSEN boelsmand (1805-). Boelsm. i Borum. .[Efterslægt udeladt].

Børn af nr. 17 Casper NELLEBLAD (1765-1808) & Ane Frandsdatter LETH :

70. Gertrud Sophie Caspersdatter NELLEBLAD. Født 1805. Død 1881. ~ 1827 i Adslev med Peder MICHELSEN gårdmand (1802-1872). Gårdmand i Mesing (Skanderborg A.). .[Efterslægt udeladt].

71. Edel Caspersdatter NELLEBLAD. Født 1806 i Adslev. Død 1848. ~ 17. december 1829 i Adslev med Peder CHRISTENSEN gårdmand (1804-1871). Gårdmand og teglbrænder i Mesing. .· Boede i Mesing, Skanderborg Amt. [Efterslægt udeladt].

72. Engelbrecht Caspersen NELLEBLAD. Født 1808. Død 1815.

Børn af nr. 20 Marie Elisabeth FENSTEEN (1758-1824) & Jens KNUDSEN :

73. Knud Jensen KNUDSEN gårdmand. Født 1795. Gårdm. i Harlev, Århus amt. ~ med Frederike BEVENSEE (1798-). .[Efterslægt udeladt].

Børn af nr. 21 Jens FENSTEEN (1760-1801) & Else Cathrine KIRKETERP :

74. Dorthe Sophie FENSTEEN. ~ med Anders GIØDVAD købmand Købmand i Aalborg. .[Efterslægt udeladt].

Børn af nr. 22 Kirstine FENSTEEN (1765-1808) & Iver STOUENBERG (1758-1834):

75. Marie Elisabeth STOUENBERG. Født 1792.

76. Rasmus STOUENBERG cancellisekretær. Født 1794. Død 1813. Sekretær i krigscanselliet.

77. Frederik STOUENBERG kgl.fuldm.. Født 1797. Kgl. fuldmægtig ved Rosenborg Slot.

78. Caroline Lovise STOUENBERG. Født 1801. Død 1835. ~ med Lauritz? CLEMENTSEN kirurg .

Børn af nr. 24 Anne Sophie FENSTEEN (1773-1828) & Rasmus ANDERSEN :

79. Rasmus ANDERSEN kancelliråd. Født 1807. Kancelliråd og gårdejer i Morsholt. ~ med Øllegård PETERSEN .· Død barnløs. Legatstifter.

Børn af nr. 25 Knud Engelbreth LANGBERG (1760-1833) & Birgitte Marie JACOBSEN (1769-1820):

80. Eigidus Ludvig LANGBERG dispacheur. Født 1791. Død 1832 i Mexico. · Levede i Mexico, hvor han blev myrdet af røvere i 1833.

81. Johanne Kirstine LANGBERG. Født 1793. Død 1879. ~ 25. oktober 1820 med Christian MOLBECH professor (1783-1857). Prof., litteraturhistoriker, filolog, se [17]. .[Efterslægt udeladt].

82. Marie LANGBERG. Født 1795.

83. Engelbreth LANGBERG. Født 1796.

84. Carl Wilhelm LANGBERG. Født 1801.

85. Sophie Frederikke LANGBERG. Født 1801.

86. Edvard Emil LANGBERG general. Født 1810. Død 1866. · Rjeste på broren Ludvigs opfordring til Mexico, hvor han senere blev en berømt general og provinsguvernør, indtil han faldt i et slag i 1866. Hans svoger Christian Molbech har udgivet bogen "General Langbergs hændelser" i 1902.

Børn af nr. 26 Gunder LANGBERG (1772-1844) & Kirstine Margrethe REIN (1776-1850):

87. Fredrik Lerche Rein LANGBERG. Født 1801. Døbt 13. juni i Tønsberg. Død i Vestindien.

88. Johanne Kirstine LANGBERG. Født 1804 i Moos. Død 19. december 1865 i Stavanger. ~ 21. september 1822 i Borge med Johan Ludvig SUNDT skipper (1794-1866). "skipperborger" i Stavanger. .

89. Bendt LANGBERG. Født 4. januar 1805 i Moss. Død 25. august 1831.

90. Ener Holm LANGBERG kaptajn. Født 1806. Død 1845. Kaptajn i Stavanger. ~ med Johanne JOHANNESDATTER (1810-1878). .[Efterslægt udeladt].

91. Malthe LANGBERG. Født 23. september 1807 i Moss. Død 15. november 1808 i Moss.

92. Peder Harboe Frimann LANGBERG. Født 10. november 1808 i Moss. Død 28. juli 1829 i Stavanger.

93. Christian August LANGBERG. Født 29. juli 1810 i Moss. Død 15. juni 1839 i Stavanger.

94. Margrethe LANGBERG. Født 1. november 1811 i Moss. Død 26. maj 1812 i Moss.

95. Alexander Boutet LANGBERG. Født 19. august 1813 i Lyngdal. Død 30. maj 1833 i Stavanger.

96. Valdemar LANGBERG. Født 6. august 1815 i Lyngdal. Død 13. november 1841 i København.

97. Jonas Rein LANGBERG kaptajn. Født 23. november 1821 i Borge. Død 18. juli 1884 i Christiania. ~ med Nancy Mathilde TAASEN (1814-1905). .

Børn af nr. 29 Cathrine Marie SELCHOU (1778-1843) & Hans Frederik LUND (-1800):

98. Jens Christian LUND toldbetjent. Født 1796. Døbt 2. april i Kundby (Holb.a.). Toldbtj. i Middelfart. [Efterslægt udeladt].

99. Jørgen Henrik LUND. Født 1797. Døbt 18. juni i Kundby (Holb. a.). [Efterslægt udeladt].

100. Niels Andreas LUND købmand. Født 1799. Døbt 13. august i Kundby (Holb. amt). Købmand i Næstved.

Børn af nr. 29 Cathrine Marie SELCHOU (1778-1843) & Ole Severin BILSTED (1777-1822):

101. Hans Frederick BILSTED malermester. Født 1801. Døbt 2. juni i Kundby. Malermst. i Vordingborg. · Død ugift.

102. Jacob Severin BILSTED bager. Født 1803. Døbt 29. marts i Kundby. Død 1861. Bager i Næstved. ~ 19. september 1829 i Kbh. (Trinitatis) med Justine Wilhelmine Elisabeth GRADT (1805-). .[Efterslægt udeladt].

103. Eline Frederikke BILSTED. Født 28. oktober 1805 i Svinninge. Døbt 30. oktober i Kundby. Død 1860. ~ 19. maj 1829 med Frederik Daniel WEINREICH væver (1796-1890). Væver i Bjergsted (Holbæk amt). .[Efterslægt udeladt].

104. Cathrine Marie BILSTED. Født 29. juni 1808. Døbt i Holmstrup. Død 27. januar 1887 i Varde. ~ 3. september 1829 i Frederiksberg med Peter IFVERSEN toldinspektør (1794-1850). .[Efterslægt udeladt].

105. Sophie Øllgaard BILSTED. Født ca. 1815. Død 1897. ~ med Jens LARSEN husmand Husmand i Særslev. .· Døde som fattiglem i Romperup, Bregninge sogn.


<< tilbage << · >> afsn. 2.6 >>