2.7. Andreas FALCHs efterslægt


GENERATION I

Børn af nr. III.6-4 afsn. 1.2 Andreas FALCH (1748-1797) & Charlotte Sophie SUHR (1756-1822):

1. Johan Peter FALCH grosserer. Født 23. august 1781 i København. Død 17. juli 1843. Grosserer, formand for rodemestrene i Kbh. ~ 21. maj 1806 med Ellen Pauline SUHR (1785-1823). .· Opløste det Falchske Handelshus og fik ansættelse som formand for Rodemesterne i København. Nyrop [34]. Børn: Gen Ø nr. 6-11.

2. Carl Andreas FALCH. Født 1782. · Vistnok død spæd.

3. Anne Elisabeth Dorothea FALCH. Født 11. maj 1784. Døbt i Helliggeistets Kirke, Kiøbenhavn. Død 23. juni 1863. ~ 24. november 1810 i Kbh. (Garnisons) med Carl Heinrich Lydius MEINCKE byfoged i Stege (1787-1862). .·

image
Byfoged Carl Meincke, g.m. Elisabeth Falch

Børn: Gen Ø nr. 12-15.

4. Abraham FALCH. Født 1786. Døbt 8. november i København (Helligåndsk.). · Boede 14 år gammel hos familien Winther i Fensmark, sammen med sine kusiner Frederikke og Marie Koës. Skæbne ellers ukendt.

5. Caroline FALCH. Født 7. november 1790. Døbt i Helliggeistets Kirke, Kiøbenhavn. Død 10. november 1856. ~ ca. 1816 med Theodor SUHR grosserer (1792-1858). .· Var forlovet med sine fætter, filologen Georg Koes, der døde på Zante 1811. Hun blev da gift med sin fætter på mødrene side, Theodor Suhr, der videreførte de Suhrske Hus.

image
Caroline Falch, g. Suhr

Ægteskabet, ikke lykkeligt, er beskrevet i Nyrop [34]. De døde barnløse og det Suhrske Hus overgik til Theodor Suhrs nevø Ole Bernt Suhr. Denne grundlagde Den Surhske Stiftelse for sine efterkommere.

GENERATION Ø

Børn af nr. 1 Johan Peter FALCH (1781-1843) & Ellen Pauline SUHR (1785-1823):

6. Dorothea FALCH. Født 30. juli 1807 i København. Døbt 11. november i Frue kirke. Død 4. august 1824 i København. Begr. i Frue Kirke.

7. Charlotte FALCH. Født 21. juni 1809 i København. Døbt 3. juli i Frue kirke.

8. Caroline FALCH. Født 17. juni 1811 i København. Døbt 11. november i Frue kirke. Død 18. september 1826.

9. Pouline FALCH. Født 30. november 1812 i København. Døbt 24. februar 1813 i Frue kirke.

10. Andreas FALCH. Født 10. august 1817. Død 15. januar 1819.

11. Andreas FALCH. Født 30. december 1820. Død 2. januar 1821.

Børn af nr. 3 Anne Elisabeth Dorothea FALCH (1784-1863) & Carl Heinrich Lydius MEINCKE (1787-1862):

12. Charlotte Sofie MEINCKE. Født 8. december 1811. Død 24. juni 1872. ~ 1837 med Peder Brønnum SCAVENIUS godsejer (1795-1868). Godsejer til Gjorslev mm, politiker [13]. .· Hendes mand blev adlet 1843.

image
Charlotte Scavenius f. Meincke

[Efterslægt udeladt].

13. Johan Henrik MEINCKE godsejer. Født 9. juli 1813 i Stege. Død 25. marts 1904. Cand.jur., forpagter, gårdejer. ~ med Glara BECH (1817-1889). .·

image
godsejer Henrik Meincke

[Efterslægt udeladt].

14. Elisabeth Georgine MEINCKE. Født 28. maj 1815. Død 19. februar 1916.

15. Aog kommissær i New York. ~ med Mary Marie KIMBELL (1829-). .· Ejede skibe i rederiet Funk-Meincke.


<< tilbage << · >> afsn. 2.8 >>

br />