Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886

Kort Introduktion til Databasen

statestik
Fig. 1. De 11 jødiske kirkegårde dækket af denne database. Indtil 1886 fandt alle jødiske begravelser sted på disse kirkegårde, langt hovedparten i Møllegade i København. Tallene angiver antallet af kendte begravelser på kirkegårdene.

Dette er en fotografisk database over mosaiske begravelser i Danmark med særlig henblik på gravstenene, som de tager sig ud i dag (år 2010-11). Databasen medtager samtlige 10 begravelsespladser i provinsen samt den store begravelsesplads i Møllegade i København. Databasen reflekterer således stort set alt vi kender til af jødiske begravelser i Danmark indtil 1886, hvor 2. Mosaisk Vestre Kirkegård i København toges i anvendelse. Efter 1886 medtager databasen ganske vist de henved 400 nyere begravelser, der har fundet sted i Møllegade og provinsen, men efter dette årstal er den langt fra komplet.

Databasens hovedformål er at dokumentere, dvs. affotografere og identificere de gamle gravsten på kirkegårdene, de fleste udelukkende med hebraiske inskriptioner og mange knap læsbare mere. Der er således tale om et slags digitalt bevaringsarbejde. Udgangspunktet for arbejdet er væsenligst Julius Margolinsky "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976", Kbh. 1978 s. 12-208 og s. 499-633, samt hans håndskrevne kartotek fra o. 1950-56 (se Allan Falk "Margoteket", JGS-Nyt Nr. 3 Vol. 5, september 2008). Til dette skal naturligvis lægges de konkrete observationer på kirkegårdene, og det er vigtigt at understrege, at der er en del - diplomatisk sagt - "dissonanser" mellem disse konkrete observationer og Margolinskys bog og håndskrevne kartotek. En væsentlig del af det foreliggende arbejde har således været, at tilvejebringe korrektioner til Margolinskys arbejde.

Databasen benytter sig af såkaldte 2D-modeller over kirkegårdene, altså en slags elektroniske landkort, og her plottes gravstenene ind i et farveskema, der reflekterer arbejdet med fotograferingen og identifikationen af dem. Farveskemaet fremgår af nedenstående tabel:

Markering på
2D-modeller
Markeringens
betydning
identificeret sten sten fotograferet og tilstrækkelig sikkert identificeret
ikke identificeret sten svært læsbar sten, der kun kan identificeres ud fra dens position
sten ikke fundet sten ikke fundet/forsvundet, selvom denne burde findes iflg. Margolinsky (der kan være historiske fotografier af stenen)
ingen sten grav uden sten (måske har der engang været f.eks. et gravmærke af træ)
ikke lokaliserbar sten ikke lokaliserbar grav uden sten; da gravens placering ikke kendes, kan den heller ikke plottes på 2D-modellen

Begravelserne vises i tabeller med struktureret information ordnet i kolonner. Indholdet af kolonnerne forklares her:

KolonneForklaring
EfternavnDen begravedes borgerlige efternavn (for gifte kvinder deres tilgiftede navn)
FornavnDen begravedes borgerlige fornavn(e)
InfoFor mænd typisk deres erhverv, for kvinder typisk deres borgerlige fødenavn samt mands fornavn.
ÅrBegravelsesdatoen
PositionGravens/gravstenens position i J. Margolinskys notation (typisk carré+række+nummer, et efterstillet 0 angiver at der ikke er nogen sten). Positionen er et trykbart link, der fører til en en mere detaljeret beskrivelse af begravelse, herunder som regel fotografier af gravstenen.
[*]Farvesymbol identificeret sten ikke identificeret sten sten ikke fundet ingen sten ikke lokaliserbar sten forklaret ovenfor
NoteBemærkning om graven, f.eks. rettelse til Margolinsky eller Margolinskys bemærkning i sit arkiv om stenens tilstand ("revnet", "forvitret" etc.). I tilfælde hvor stenen i dag er ulæselig kan disse bemærkninger fra arkivet have været af værdi for identifikationen.
Krydsref.Krydsreference til personen i en anden mosaisk database, navnlig til djgdbDansk-Jødisk Genealogisk Database (se nedenfor)

For en mere detaljeret gennemgang af databasen og baggrunden for den henvises til afsnittet "Om Databasen".

Krydsreferencer, Dansk-Jødisk Genealogisk Database (djgdb)

Databasen suppleres af mosaiske mandtal, borgerskabserhvervelser mm og navnlig til den eksterne database, Dansk Jødisk Genealogisk Database, der bringer oplysninger af genealogisk karakter. Ophavsretten til den genealogiske database tilhører Allan Falk, København, og kun medlemmer af JGS (Jødisk Genealogisk Selskab) og søsterorganisationen Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie har adgang til de supplerende oplysninger. Medlemmer af disse foreninger kan logge ind nederst på denne side. Ud for hver person, der er beskrevet i den genealogiske database, vil der være et et trykbart link: djgdb

Tom Brøndsted, maj 2011

Log in