Den Jødiske Kirkegård i Århus

Den Jødiske Kirkegård i Århus


De er ingen carréer på kirkegården. Vælg en række for at se gravstenene.

Denne del af databasen over de ældste mosaiske begravelser i Danmark omhandler Åhus og er baseret væsenligst på Julius Margolinsky "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976", Kbh. 1978 s. 556-61, samt på hans håndskrevne kartotek (Allan Falk "Margoteket", JGS-Nyt Nr. 3 Vol. 5, september 2008. Alle fotografier i denne del af databasen er - hvis ikke andet er angivet - taget af TB september 2010.

Århus' jødiske kirkegård ligger på parkarealet foran Musikhuset (overfor Rådhusparken) ved hjørnet af Frederiks Allé og Thomas Jensens Allé. Den består af tre rækker grave med hver godt 20 gravpladser. For de henved 20 begravede uden gravsten er positionerne af ukendte årsager ikke kommet med i Margolinskys trykte bøger. De er tilføjet her på grundlag af hans kartotek.

Gravstenene er fotograferet under ikke optimale betingelser (sent på eftermiddagen, overskyet og mørkt, regnvejr). En del sten bør omfotograferes ved lejlighed.

begravelsespladsen
Fig. 1.: Begravelsespladsen med de tre gravrækker. Nærmest sidste sten i 3. række. I baggrunden Musikhuset.

Der er ingen egentlig indgang til pladsen. Besøgende kan klemme sig ind mellem bøgehækken og jerngitteret ved første sten i 3. række (mod Frederiks Allé, fjernest fra Thomas Jensens Allé).

Begravelserne dækker perioden fra 1829 til begyndelsen af 1900-tallet.

begravelser per år

Tom Brøndsted, Ålborg Nov. 2010

Log in