Den Jødiske Kirkegård i Fredericia

Den Jødiske Kirkegård i Fredericia


Vælg en carré (A, B eller C) for at se gravstenene i de enkelte rækker.

Denne del af databasen over de ældste mosaiske begravelser i Danmark omhandler Fredericia og er baseret væsenligst på Julius Margolinsky "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976", Kbh. 1978 s. 573-97, samt på hans håndskrevne kartotek (Allan Falk "Margoteket", JGS-Nyt Nr. 3 Vol. 5, september 2008. Alle fotografier i denne del af databasen er - hvis ikke andet er angivet - taget af TB juli 2010.

Begravelsespladsen, den største udenfor København, ligger på hjørnet af Slesvigsgade og Jyllandsgade. Adskilt herfra af en fabriksbygning ligger dog en mindre del (caré C) med indgang fra Vestre Voldgade. Grundstykket med fabrikken blev solgt fra begravelsespladsen omkring 1910.

Ved indgangen fra Slesvigsgade ligger det gamle portnerhus, og herfra strækker en hovedgang sig op mod Vestre Voldgade (parallelt med Jyllandsgade) og deler denne del af begravelsespladen i caré A og B. Caré A er den ældste del, men det er sparsomt hvad der er bevaret af gravsten her. Caré B har begravelser fra sidst i 1700-tallet og caré C fra omkring 1860.

Det antages at kirkegården har været i brug fra omkring 1700, men da kilderne til begravelserne i 1700-tallet først og fremmest er de bevarede gravsten, er det begrænset hvor meget der vides om det første århundrede i begravelsespladsens historie. Det må antages at både caré A og B er fyldt op, selvom vores viden om begravelserne i A mildt sagt er fragmenteret.

caré A og B9
Fig 1.: Caré A og B. Foto TBS maj 2009

caré C
Fig. 2.: Caré C. Foto TBS maj 2009

begravelser per år

Tom Brøndsted, Ålborg jan 2011

Log in