Den Jødiske Kirkegård i Horsens

Den Jødiske Kirkegård i Horsens


De er ingen carréer på kirkegården. Vælg en række for at se gravstenene.

Denne del af databasen over de ældste mosaiske begravelser i Danmark omhandler Horsens og er baseret væsenligst på Julius Margolinsky "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976", Kbh. 1978 s. 562-69, samt på hans håndskrevne kartotek (Allan Falk "Margoteket", JGS-Nyt Nr. 3 Vol. 5, september 2008. Alle fotografier i denne del af databasen er - hvis ikke andet er angivet - taget af TB april 2011.

Horsens' jødiske kirkegård ligger på Frederiksgade nr 59. Bevillingen til at holde synagoge blev givet i 1803, men kirkegården blev først oprettet og taget i brug 1852. Arealet er pænt stort, men kun den bagerste del er belagt. Til venstre for allé'en, der fører fra indgangen til det bagerste stykke, er der 7 gravrækker. Den syvende gravrække har dog kun barnebegravelser, og alle sten i denne række er i dag forsvundet. Til højre for allé'en er et areal (hos Margolinsky kaldt "plænen" og her bogført som "række 8") forbeholdt familien Levy, af stifteren Isaac Zacharias Levys familie. En enkelt sten er sat på dette sted for tre af familiens medlemmer.


September 2013 blev kirkegården indenfor en uge desværre udsat for religiøst motiveret hærværk ad to omgange. Der er tilføjet en del billeder af de berørte sten efter denne udåd.

hærværk 2013
Fotografi af hærværket fra Horsens Folkeblad 20.09.2013indgang fra Frederiksgade
Foto 1.: Indgang fra Frederiksgade, foto TB april 2011.

Allé til areal med begravelser
Foto 2.: Allé til areal med begravelser, foto TB april 2011.

Række 1-7 på kirkegårdens bagerste, venstre del
Foto 3.: Række 1-7 på kirkegårdens bagerste, venstre del, foto TB april 2011.

Plænen"
Foto 4.: "Plænen" (række 8) på kirkegårdens bagerste, højre del med stenen for Levy-familien, foto TB april 2011.

Der har fundet 69 begravelser sted fra 1852-1930. Jøder i Horsens døde før 1852 blev i reglen begravet i Fredericia. Det anbefales også at se på Horsens under menupunktet "udenbys steder".

begravelser per år

Tom Brøndsted, Ålborg apr. 2011

Log in