Den Jødiske Kirkegård i Fåborg

Den Jødiske Kirkegård i Fåborg


Vælg en carré (A eller B) for at se gravstenene i de enkelte rækker.

Denne del af databasen over de ældste mosaiske begravelser i Danmark omhandler Fåborg og er baseret væsenligst på Julius Margolinsky "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976", Kbh. 1978 s. 605-15, samt på hans håndskrevne kartotek (Allan Falk "Margoteket", JGS-Nyt Nr. 3 Vol. 5, september 2008. Alle fotografier i denne del af databasen er - hvis ikke andet er angivet - taget af TB december 2011.

Fåborg jødiske kirkegård, den ældste på Fyn, ligger på Østerbrogade, ca. 300 m. fra hvor den ender i Svendborgvej. Der er indgang fra Østerbrogade. Mod syd grænser den mod kysten til det sydfynske øhav. Den består af to carréer, A med 4 lange rækker bagerst mod syd og B med 3 uensartede rækker forrest mod indgangen.

Indgang
Fig 1.: Indgang fra Østerbrogade. Foto TB dec. 2011

Der har fundet begravelser sted siden 1806, men pga. mangelfulde kilder kendes ikke det præcise tal. Efter 1900 er der kun ganske få begravelser.

begravelser per år

Tom Brøndsted, Ålborg Dec. 2011

Log in