Den Jødiske Kirkegård i Nakskov

Den Jødiske Kirkegård i Nakskov


Vælg en carré (A, B eller C) for at se gravstenene i de enkelte rækker.

Denne del af databasen over de ældste mosaiske begravelser i Danmark omhandler Nakskov og er baseret væsenligst på Julius Margolinsky "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976", Kbh. 1978 s. 621-29, samt på hans håndskrevne kartotek (Allan Falk "Margoteket", JGS-Nyt Nr. 3 Vol. 5, september 2008. Alle fotografier i denne del af databasen er - hvis ikke andet er angivet - taget af AF i juli måned 2011.

Nakskov jødiske kirkegård ligger på hjørnet af Jødevej og Engtoften med indgang fra førstnævnte vej. Kirkegården er formodentlig taget i anvendelse omkring 1700, nogenlunde samtidig med Fredericia og kun få år efter Møllegade i København. Men der er kun ganske få gravsten og kendte begravelser før 1814.


Kirkegårdens sydøstlige hjørne
Fig. 1.: Kirkegårdens sydøstlige hjørne (carré A i baggrunden)


Kirkegårdens sydvestlige hjørne
Fig. 2.: Kirkegårdens sydvestlige hjørne (carré B i baggrunden).

For Nakskov er der hverken i Margolinskys "Jødiske Dødsfald" eller i hans håndskrevne arkiv angivet positioner (carré, række, nummer) for de grave, der ikke har sten. Disse grave er derfor markeret med et gråt symbol (ikke-lokalisérbar grav) i oversigterne, og de kan selvsagt ikke plottes på 2D-modellerne. Heller ikke de få gravsten i carré A fra 1700-tallet er fra Margolinskys side forsynet med positionsangivelser. Disse angivelser er dog i denne database tilføjet på grundlag af det vi har observeret på kirkegården.

begravelser per år

Tom Brøndsted, Ålborg juli. 2011

Log in