Den Jødiske Kirkegård i Odense

Den Jødiske Kirkegård i Odense


De er ingen carréer på kirkegården. Vælg en række for at se gravstenene.

Denne del af databasen over de ældste mosaiske begravelser i Danmark omhandler Odense og er baseret væsenligst på Julius Margolinsky "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976", Kbh. 1978 s. 599-604, samt på hans håndskrevne kartotek (Allan Falk "Margoteket", JGS-Nyt Nr. 3 Vol. 5, september 2008. Alle fotografier i denne del af databasen er - hvis ikke andet er angivet - taget af TB juli 2010.

Odenses lille jødiske begravelsesplads ligger overfor Assistens Kirkegård på hjørnet af Vandværksvej og Kirkegårds Allé med indgang fra sidstnævnte. Der har været foretaget begravelser i tidsrummet 1825-1908 samt enkelte gange efter 1960. 10 af begravelserne kan ikke lokaliseres (har ikke noget gravnummer hos Margolinsky). Flere sten er blevet udskiftet efter Margolinsky nedfældede afskrifter i sit kartotek i 1950'erne. Hele 9 sten, der i følge Margolinsky burde være at finde på kirkegården, var forsvundet juli 2010 (nogle af dem muligvis fordi de var under renovation):

Hovedindgang
Fig. 1.: Indgangen

Kirkegården
Fig. 2.: Kirkegårdens sydvestlige halvdel.


Fig. 3.: Kirkegårdens nordvestlige halvdel.

begravelser per år

Tom Brøndsted, Ålborg jan. 2011

Log in